نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 فروردین 1397 توسط همایون محمدنژاد

سناریوهای توسعه هورامان/محمد محمودی
سرویس ایران-محمد محمودی دانشجوی دکترای جغرافیا-نظام سیاستگذاری روستایی دانشگاه تهران، طی مقاله ای که در اختیار کردپرس گذاشته به سناریوهای توسعه هورامان با متودی علمی پرداخته است.

کردپرس- روش های پیش بینی آینده متنوع و بر پایه پیش فرض های گوناگون و در خدمت هدف های متنوع هستند. در این میان سناریو نویسی از جمله رویکردهایی آینده نگاری است که برای ارائه الگوی مطلوب توسعه در مناطق مختلف، از آن استفاده می شود که هدف برنامه ریزی بر پایه سناریو، کمک به رهبران و مدیران برای تغییر نگرش آنها نسبت به« واقعیات های پنداری »  و نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه آنها به« واقعیت های موجود »  و یا « واقعیت های در حال ظهور »  است. نتیجه نهایی برنامه ریزی بر پایه سناریو، ترسیم نقشه درست و دقیق از آینده نیست، بلکه هدف آن اصلاح و بهبود نظام مند تصمیم های مربوط به آینده است.

در ترسیم چشم انداز و سناریوها، سه سطح آینده های ممکن، آینده های باورکردنی و آینده های محتمل مورد ارزیابی قرار می گیرد.(Godet, 1991،60)
آینده های ممکن: شامل تمامی وضعیت های ممکن است که می تواند در آینده محقق شود . این طیف از آینده ها، مجموعه ای تصاویری هستند که انسان برای آینده اش در نظر دارد و عمدتاً تخیلی و حاصل تصویرپردازی ذهن بشر است. این آینده ها، فراتر از دانش و علم بشر امروزی است.
آینده های باورکردنی: شامل مواردی است که بر اساس دانش فعلی بشر، امکان ظهور آنها در آینده وجود دارد و برخلاف آینده های ممکن که متناقض با اصول و دانش فعلی بشر هستند، این آینده ها منطبق بر این اصول هستند. آینده های باورکردنی ، زیرمجموعه ای از آینده های ممکن می باشند.
آینده های محتمل: به آینده هایی اشاره دارد که احتمالا تحقق می یابند. این آینده ها زیرمجموعه هایی از آینده های باورکردنی هستند. در سناریونویسی برای آینده، ترکیبی از آینده های ممکن، محتمل و باورکردنی، به عنوان آینده مطلوب ترسیم می شود و برای رسیدن به آن آینده، سناریوهای مختلفی از جمله سناریوهای متناقض، متناسب ، متفاوت و متشابه ، تدوین می شود.
منطقه هورامان یکی از مناطق ویژه ای است که با وجود تمدن چند هزار ساله، با وجود اجرای برنامه ها و طرحها در سطح منطقه هورامان، نتوانسته است از مواهب توسعه برخوردار شود و هنوز با تمام پتانسیلها و قابلیتها طبیعی و انسانی از محرومیت و عدم تعادل منطقه ای رنج می برد و با مسایل و مشکلات از جمله کمبود اشتغال، کمبود سطح درآمد و کمبود امکانات زیربنایی مواجه است لذا ضرورت دارد با رویکردهای سناریو نویسی به سیاستهای مطلوب و سازگار در راستای توسعه هورامان پرداخت.
 لذا با توجه به شناخت و مطالعاتی که در زمینه توسعه هورامان داشته ام به ارائه برنامه های مطلوب و ممکن   جهت توسعه و بازساخت سکونتگاهها روستایی این منطقه می پردازیم تا زمینه مطالعات آنها ( در بعد زیست محیزی، اقتصادی و اجتماعی ) در دستور کار سیاستگذاران استانی قرار گیرد و به رهبران و مدیران برای تغییر نگرش آنها نسبت به« واقعیات های پنداری »  و نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه آنها به« واقعیت های موجود »  و یا « واقعیت های در حال ظهور »  کمک نماید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، شهرها و روستاهای هورامان، محه‌مه‌د مه‌حموودی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،سناریوهای توسعه هورامان :آقای محمد محمودی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1395 توسط همایون محمدنژاد

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مپتانسیل تشکیل شهرستان هورامان و ضرورت آن از دیدگاه آمایش سرزمین
آقای محمد محمودی دانشجوی دکترای جغرافیای دانشگاه تهران
مقدمه مولف:
جغرافیا علمی مرتبط با فضا و مکان است که به مطالعه و بررسی روابط بین جوامع انسانی و محیط زندگی آنها می پردازد. لذا بنای محوری جغرافیا، شناخت عوامل طبیعی، فرهنگی و فیزیکی مؤثر در مکانها، بر روی کره زمین است. به بیانی دیگر، جغرافیا دانشی است که درباره سطح زمین و پدیده‌های طبیعی، آب و هوا، رستنی‌ها، خاک، پراکندگی آن‌ها بر روی زمین و روابط انسان با آن‌ها گفتگو می‌کند.
بازشناسی جغرافیائی مناطق مختلف نه تنها به لحاظ برنامه ریزی های توسعه ای (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) مهم بوده، بلکه به جهات اصولی دیگری از جمله مسائل هویتی امری ضروری می باشد. به همین دلیل پرداختن به جغرافیای مناطق مختلف، ضامن ماهیت وجودی و هویت سرزمینی آن منطقه و مردمانش می باشد. به بیانی دیگر برای خودشناسی و خود فهمی، دانش جغرافیا می تواند گامهای مؤثر و استواری برداشته و با تشریح و شناخت بهتر وضعیت جغرافیایی هر منطقه، می توان برنامه ها و سیاستهای بهتری برای توسعه آن منطقه در نظر گرفت. در این میان یکی از سیاستهای اصلی در ایران که علاوه بر مسائل هویتی از نظر برنامه ریزی های توسعه ای ( اجتماعی، افصتادی و سیاسی) اهمیت فراوانی دارد، آمایش سرزمین و تقسیمات کشوری است.
نظام تقسیمات کشور بستر شکل‌یابی نظام مدیریتی سرزمین و تشکیلات اداری، تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر اداری و اختیارات نسبی نظام های اداری است که به منظور اداره آسان تر سرزمین از ابعاد مختلف مدیرتی، امنیتی، برنامه ای و توسعه ای است.
سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری به اجرا در میآید. در واقع تقسیم بندی اداری- سرزمینی در هر کشوری، اساسی برای سازماندهی سیاسی و مدیریت آن کشور است. سیستم تقسیمات بهینه و کارآمد یک عاملی مهم در افزایش کارآیی سیستم مدیریت سیاسی فضا در کل کشور است.

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، اخبار، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، شهرها و روستاهای هورامان، محه‌مه‌د مه‌حموودی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،پتانسیل تشکیل شهرستان هورامان و ضرورت آن از دیدگاه آمایش سرزمین:آقای محمد محمودی دانشجوی دکترای جغرافیای دانشگاه تهران،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 آبان 1395 توسط همایون محمدنژاد
کتاب جدیدآقای محمد محمودی
 دانشجوی دکترای جغرافیای دانشگاه تهران وارد بازارکتاب شد


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

راهنمایی گردشگری مناطق کردنشین ایران
(استان آذربایجان غربی2)
محمد محمودیدانشجوی دکترای جغرافیای دانشگاه تهران

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

تهیه کننده خبر: محمدنژاد وبلاگهه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، جفرافیا، محه‌مه‌د مه‌حموودی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،کتاب جدیدآقای محمد محمودی دانشجوی دکترای جغرافیای دانشگاه تهران وارد بازارکتاب شد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1395 توسط همایون محمدنژاد

منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی»؛

موضوع نشست نودوسوم انسان شناسی و فرهنگ

«منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی»؛ موضوع نشست نود و سوم انسان شناسی و فرهنگ

نشست نود و سوم از دوره چهارم نشستهای یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «منظر فرهنگی» مورخ یکشنبه ۲۵ مهر ۹۵ برگزار خواهد شد.
در این نشست فیلم «ملودی سنگ» اثر پرویز رستمی نمایش داده می شود.

سخنرانان:
دکتر پرستو عشرتی/ موضوع سخن: توسعه چارچوب نظری منظر فرهنگی و تبیین جایگاه منظر شهری تاریخی
لاله رمضانی/ موضوع سخن: منظر فرهنگی منطقه اورامان
مهدیار نظام/ موضوع سخن: منظر فرهنگی منطقه اورامان

این نشست به مفهوم و مبحث مهم «منظر فرهنگی» و «منظر شهری تاریخی» اختصاص دارد و  در آن خانم دکتر پرستو عشرتی، متخصص این حوزه سخنرانی خود را ارائه خواهند داد. در این جلسه همچنین لاله رمضانی و مهدیار نظام، که در حوزه معماری و مرمت پژوهش می کنند و در پروژه منظر فرهنگی منطقه اورامان فعالیت داشته اند این پروژه را معرفی خواهند کرد.

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: یکشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
میدان ولی عصر، خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، شماره ۹
منبع: انسان شناسی و فرهنگ

منبع خبر: www.MemarNews.com

تشکر ویژه از آقای دکتر محمد محمودی بابت ارسال خبر

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، اخبار، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، شهرها و روستاهای هورامان، په‌رویز ڕوسته‌می، محه‌مه‌د مه‌حموودی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی»؛ موضوع نشست نودوسوم انسان شناسی و فرهنگ،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 مهر 1395 توسط همایون محمدنژاد
ضرورت تشکیل خانه فرهنگ و موزه حیات طبیعی هورامان / محمد محمودی

محمد محمودی

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ یکی از مهمترین شاخص ها برای شناسایی ارزشهای تاریخی و فرهنگی در کشورها وضعیت آثار تاریخی- فرهنگی با ارزش ثبت شده در فهرست آثار جهانی است. ( شادمهر، ۱۳۹۴، ۸ ) بدین سان در ادبیات سازمان جهانی یونسکو، میراث فرهنگی به مثابه ثروت بشری تلقی می ­شود که از نیاکان گذشته پویه و پویش خویش را در بستر زمان و مکان ادامه داده تا به دست مردمان امروزی رسیده ( مستکین، ۱۳۹۴، ۲) که بیان­ کننده­­ ی پیشینه ­­ی تاریخی، تمدن و فرهنگ هر کشوری است. ( رضوانی، ۱۳۸۴، ۶۸)

 

ایران به گواه سازمان جهانی یونسکو، از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان هشت کشور نخست جهان جای دارد و از منظر جاذبه­ های اکوتوریستی و تنوع اقلیمی جزو پنج کشور برتر دنیاست. ( فرزین و نصیری، ۱۳۹۲، ۱۰۱) این آثار فرهنگی- تاریخی که پیوندی ناگسستنی با فضای جغرافیایی اطراف خود دارند و موجبات تحسین همگان شده و گردشگری فرهنگی را نیز در پی داشته ­اند، عامل بسیار مناسبی برای توسعه همه جانبه ­نگر و بعبارتی ( توسعه پایدار) هستند. ( گیاهی، ۱۳۹۴، ۲)

 

اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و میرث طبیعی موضوعی است که از ۱۹۷۲ میلادی در سطح بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. که از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسان­ها و دست­ یابی به توسعه پایدار که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، ( اویلی، ۱۳۹۴، ۲) سخن به میان آمد. لذا طرفداران میراث، گفتمان دیدگاه میراث فرهنگی- طبیعی را به عنوان کمک قابل توجهی را که منجر به تلاش­ های گسترده تر برای ایجاد جوامع پایدار را می­شود، ایجاد کرده است. (bouchier, 2013, 8)

 
ادامه مطلب

طبقه بندی: جفرافیا، تاریخ، فرهنگی و هنری، اجتماعی، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، محه‌مه‌د مه‌حموودی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،ضرورت تشکیل خانه فرهنگ و موزه حیات طبیعی هورامان / محمد محمودی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 شهریور 1395 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2