معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۲۲) 

 طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، انتشارات زایەڵە، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، ڕه‌نگین دێهقان،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۲۲)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
اجرای نمایش دختر شجاع بە نویسندگی و کارگردانی بانوی هورامی (رنگین دهقان)

 بە گزارش"هەورامان هانەبەرچەم "نمایش دختر شجاع بە نویسندگی و کارگردانی بانوی هورامی (رنگین دهقان) برای اولین بار بە مناسبت 18 تیر روزدرگذشت مهدی آذریزدی روز ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگسرای شهیدآوینی استان البرز با حضور مسئولین منطقە وهنر نمایی هنرجویان کلاس قصە گویی وگروە تٲتر بە روی صحنە رفت.

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، ڕه‌نگین دێهقان،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،اجرای نمایش دختر شجاع بە نویسندگی و کارگردانی بانوی هورامی (رنگین دهقان)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
داستان هایی از خانم رنگین دهقان‌(بانو هورامی)


راز یونس کوچولو"

در شهری کوچک و زیبا، پسری به نام "یونس" با خانواده اش زندگی می کرد.

یونس کوچولو خیلی خیلی پسر خوبی بود.

همیشە با صدای بلند بە بزرگترها سلام می کرد.

همیشە دست و رویش تمیز بود. دندان هایش مسواک زده و سفید بودند، دهانش بوی خوبی می داد،

موهایش شانە شدە و ناخن هایش کوتاە بود.

برای همین همە او را دوست داشتند.

یونس همیشە خوشحال و خنده رو بود.

یونس هیچ وقت آشغال خوراکی و پوست میوە ها را روی زمین نمی ریخت .

اما ... مدتی بود کە یونس با هیچ کس بازی نمی کرد، دیگر نمی خندید، حوصلۀ هیچ کاری را نداشت

و با کسی حرف نمی زد.

انگار مشکلی برایش پیش آمدە بود، نگران و غمگین بود.

حتی غذایش را کامل نمی خورد. دیگر بە بزرگترها هم سلام نمی کرد .

هرکس او را می دید، فکر می کرد یونس پسر بی ادب و بدی شدە اما ...

یونس غمی در دلش داشت، یک غصه ای کە جرات نداشت بە کسی بگوید .

هرچە پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ از یونس سوال می کردند، چیزی نمی گفت فقط می رفت داخل اتاق و در را می بست.

مادر او را بە مطب دکتر برد. دکتر یونس را معاینە کرد و گفت :

- یونس هیچ مشکلی نداره فقط باید غذاشو کامل بخوره .

یک روز پدر با نگرانی وارد اتاق یونس شد. در اتاق را بست. کنار یونس نشست و گفت :

- یونس جان، من دوست دارم رازی رو با تو در میان بذارم. قول میدی بە کسی نگی؟

یونس بە چشمان پدر نگاهی انداخت و گفت :

- بلە بابا، من قول میدم رازتو بە کسی نگم .

پدر سر یونس را بوسید و گفت :

- مدتیه می خوام برای مادر تولد بگیرم و براش کادویی بخرم اما نمی دونم چە کادویی بخرم. تنهایی نمی تونم تصمیم بگیرم برای همین خیلی ناراحتم. تو کمکم می کنی؟

یونس لبخندی زد و گفت :

- حتما، من کمکت می کنم، من می دونم مامان چه چیزهایی رو دوست داره.

پدر از این کە یونس خوشحال شد، لبخندی زد و گفت :

- قول بدە به کسی نگی.

یونس قول داد.

چند روز از تولد مادر گذشته بود. پدر هدیۀ تولد او را با نظر و سلیقۀ یونس خریده بود. روزی وقتی که پدر با یونس تنها بود، به او گفت :

- پسرم، من و تو یک راز داریم، حالا تو هم اگە رازی داری، به من بگو. منم قول میدم بە کسی نگم.

یونس سرش را پایین انداخت و سکوت کرد.

پدر گفت :

- من کە هم سن و سال تو بودم، همۀ رازهامو با پدرم در میان می ذاشتم. پدرم هیچوقت رازهامو بە کسی نمی گفت .

یونس سرش را بلند کرد. چشم هایش پر از اشک بود. پدر نگران شد، یونس را در آغوش گرفت و گفت:

- اگر دوست نداری بگی، اشکالی ندارە اما اگر کمک لازم داشتی، حتما بە من بگو.

یونس بە پدر گفت :

- قول بدین دعوام نکنین و بە کسی هم نگین.

پدر قول داد کە رازش را هرگز فاش نکند. یونس گفت :

- هر وقت میرم مدرسە، پسر همسایە اذیتم می کنه... گفتە اگه بە کسی بگم، یک شب حسابمو می رسه...

دلم نمی خواد دیگە برم مدرسە... و اشک هایش سرازیر شد.

پدر بسیار ناراحت و عصبانی شد اما بە روی خودش نیاورد.

یونس را در آغوشش فشرد و بوسید و گفت :

- عزیزم یونس جان، تو بیشتر محلە ها و آپارتمان ها بالاخره یک آدم بد پیدا میشه کە بچە ها رو اذیت کنه.

تو نباید از هیچ کس بترسی چون من و مادرت همیشە کنارت هستیم و قول می دیم از این بە بعد بیشتر با تو باشیم و اجازە نمی دیم هیچ کس تو رو اذیت کنه.

اصلا نگران نباش. او می دونه که اگر ما بفهمیم تنبیهش می کنیم و اجازه نمی دیم دیگه مزاحمت بشه به خاطر همین تو رو ترسونده که به ما نگی.

مطمئن باش خودم حلش می کنم. نمی گذارم بە تو هیچ صدمەای برسه.

پدر یونس را با خود بە پارک برد. یونس از این کە رازش را با پدر در میان گذاشته بود، خوشحال بود و احساس خوبی داشت .

یونس بە حالت اول برگشت، همان پسر خوب و مودب و شاد قبلی شد .

پدر به سراغ پسر همسایە رفت و او را تنبیە کرد و به او هشدار داد که دیگر به یونس نزدیک نشود.

پسر همسایە از آن روز بە بعد جرات نداشت با یونس رو به رو شود.

حتی هر وقت پدر و یا مادر یونس   را می دید، خودش را قایم می کرد یا پا بە فرار می گذاشت.

به خاطر شکایت و اعتراض همسایه ها بعد از مدتی آنها مجبور شدند از آن محل هم اسباب کشی کنند و بروند .
       نویسنده رنگین دهقان(بانو هورامی)

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، ڕه‌نگین دێهقان،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۱٨)

با توجە بە گزارش "هەورامان هانەبەرچەم" و بە نقل از پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ کتاب “حه‌فت به‌ندوو ئه‌سیری” مجموعه اشعار میرزامحمود بادفر دوریسانی(فانی) چاپ و به کتابخانه هورامان اضافه شد.

 این اثر گرانبها که توسط ماموستاملامومن نوری نویسنده و پژوهشگر فولکلور هورامان گردآوری، تصحیح و به چاپ رسیده است، شامل مقدمه ای به زبان هورامی توسط مولف (ماموستا مومن نوری) و مقدمه ای به زبان فارسی توسط آقای حبیب اله مستوفی و اشعار میرزا محمود می باشد.

این کتاب در هفت بند موناجات، شه‌ماڵ، وات و واچ چنی ژه‌ره‌ژێ، ڕوو به‌ خوراسان، به‌رشیه‌ی جه‌ زێندانی، ئه‌وه‌به‌رده‌ی په‌ی دامغانی و وات و واچ چنی سه‌راوی تقسیم بندی شده است.

این کتاب را می توان در زمره منابع تاریخی قلمداد کرد و از این نظر حائز اهمیت است که گوشه ای از تاریخ فراموش شده هورامان در آن ثبت شده است.

در این زمینه می توان نقش ماموستا نوری را به عنوان گردآورنده بسیار حائز اهمیت دانست زیرا علاوه بر زندگانی و اشعار میرزا محمود دوریسانی، نام ۲۹۲ نفر از اسیرانی که توسط حکومت رضاشاه از مناطق هورامان و کردستان و بختیاری به زندانهای اصفهان و قصر قجر و سمنان و دامغان تبعید و زندانی شده اند را در کتاب درج، و عکس بسیاری از این اسیران را نیز ضمیمه نموده است. که قطع به یقین یافتن چنین اطلاعاتی مستلزم ماهها تحقیق میدانی است.

به گزارش پاوه پرس میرزامحمود بادفر دوریسانی (۱۲۷۲-۱۳۵۸ه.ش) در زمره نیک نامانی است که عمر ۸۶ ساله را علیرغم نام شعری (فانی) به دست فنا نسپرد.

او در این ایام سه وظیفه مهم: عدم تمکین به استبداد بر آمده از امیال رضا خان و پذیرش رنج جان گداز اسارت (۱۳۱۰-۱۳۳۰ه.ش) در زندان دامغان و سبزوار، ارائه گزارشی منظوم و جامع از واقعه شوم بهمن ماه ۱۳۱۰ه.ش و پرده برداری از اختناق حاکم بر آن دوره و نیز باریک بینی های دیگر در قالب ابیات «هفت بند اسیری» و بازگشت دوباره به وطن و کسب توفیق خدمت به مردم در وادی دین و اخلاق(در قامت امام جمعه از سال ۱۳۳۴ الی ۱۳۵۴ه.ش) با پیشنهاد اهالی دوریسان و اجازه مرحوم حاجی ماموسا ملامحمدزاهد ضیایی امام جمعه وقت پاوه را به انجام رساند.

گفتنی است این کتاب توسط انتشارات آراس سنندج در ۲۶۰ صفحه قطع وزیری و جلد گالینگور در سال ۱۳۹۸ه.ش به چاپ رسانده است.

رمان هەورام
سرگذشت کودک طالقانی بە نام هەورام کە در نوزادی در آغوش عطیە  بانوی هورامی بزرگ می شود و راز چگونگی رسیدن کودک بە دست عطیە فاش می شود. و..........
نویسندە اثر: بانوی هورامی رنگین دهقان
 توجە این کە این کتاب هنوز مجوز چاپ نگرفتەاست

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، مامۆسامۆمن نووری، ڕه‌نگین دێهقان،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۱٨)،
نوشته شده در تاریخ جمعه 7 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
‍ ‍ ‍ ‍ معرفی کتاب"دنیای کودکانە"

 دنیای کودکانە
گردآورندە:رنگین  دهقان(ژنینی)
انتشارات:آوای آرامش

اولین کتاب در استان البرز از آثار و دنیای کودکان، با حمایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج بە زودی وارد بازار می شود.طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اخبار، ڕه‌نگین دێهقان،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،
نوشته شده در تاریخ جمعه 23 آذر 1397 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
‍ ‍
کتێبوو"قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه)" ڕوانه‌و بازاری بی
(کتاب "قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه)" وارد بازار شد)

بە پاو هه‌واڵوو 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
کتێب :"
قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه"

نویسه‌و خاتوو ڕه‌نگین دێهقان(ژنێنی) ڕوانه‌و بازاری بی

ئی کتێبه جه 12 لاپەلێ نویسیان و

جه وه‌ڵاوگای و ئێنتێشاراتوو"حه‌نزه‌له"و تارانی وه‌ڵا کریاوه


**********************

بە گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'

کتاب داستانی"قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه" نوشته خانم رنگین دهقان وارد بازار شد 

 جلد سوم کتاب کودکان بادو قاصدک درسفر هورامان
نوشتەی: رنگین دهقان با دو زبان فارسی وهورامی در12صحفه
ترجمە:کارزان اداک باموضوع بمب شیمیایی در نودشه
برای اولین بار با موضوع خطرات و آفات جنگ از زبان گل و گیاە وحیوانات
بنیادحفظ آثارونشر ارزشهای دفاع مقدس و ادارەکل حفظ آثارونشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز انتشارات حنظلە وارد بازار شد
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، ڕه‌نگین دێهقان،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کتێبوو"قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه)" ڕوانه‌و بازاری بی (کتاب "قاصدک ها در سفرهورامان(که‌رگڵه‌کا جه گێڵای هه‌ورامانینه)" وارد بازار شد)،
دنبالک ها: کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی، خبرگزاری پاوه پرس،
نوشته شده در تاریخ جمعه 11 اسفند 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3