بۆنەو هۆرگێڵنای کتێبوو لەیدٚە و ئالبێر کامۆ ی بە هەورامی؛ لەیدٚەو کامۆی یاوا هەورامان / ئۆمید حەبیبی

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، یۆ چا هەرمانە بە پیت و گریگدارا کە بۆ نوونگەو ئەوەژیوای و فرەتەر ژووژنای زوانی،هۆرگێڵنایا چوونکەتی جیاکار چانەیە نویستەی پا زوانیە کرژتەر ملۆ وەرەوە،هۆرگێڵنەر،وشکنەرێ و پەیجۆرکەرێ زوانەکەی و شۆنیەرە وەردەنگێ ژووژەڵێ میاوانە کەلەبەرێ و نۆقسانیێ زوانەکەی،مزانا چکۆنە قەناسا و ئەوەجەش بە تاشای و سراڤنای واچا و دەسەواچا هەن.

بەباوەڕوو ئی خامەیە حەر هۆرگێڵنەرێو پەی هۆرگێڵنای بەرهەمیوی مشیۆم دوێ خاڵێ بنەڕەتیێ تۆشەبەرۆ مەژگیشەنە با تا بتاڤۆ ئۆسایانە هەرمانەکێش ڤنارۆ:

یۆ ئانە شارەزاو زوانووعەسڵی کتێبەکەی بۆ و گردٚ چیویش بزانۆ

یۆچ ئانە پەڕەپۆس شارەزاو ئا زوانیە بۆ کە گەرەکشا کتێبەکەی هۆرگێڵنۆوە سەرش یانێو ڕازوانەنە،بازنەو واچاشەنە،کێنایە و مەتەڵاشەنە نەتەنیا پەکەش نەگنۆ بەڵکووم ئەنەئاردٚیچ بۆ.

هۆرگێڵنای دلێ ئەدەبیاتوو وەرهۆرزی دلێڕاسینی تەمەنیوی چامنەشە نیا.نویسەرێ و هۆرگێڵنەرێ ئی وەڵاتا شۆنۆ ئەوەوانای و ئێژانەوکێشانە کەردٚەی ئا بەرهەما کە تایبە وەرنیشتەنە دریەینێوە بەر کەوتێنێ ویروو هۆرگێڵنایشا و گەرەکشا بیەن پا دەسڕەنگینیە ترۆقی فرەتەر دا بە ئەدەبیاتەکەیشا.ئیجا سەمەرەن هەرمانۆ هۆرگێڵنای جە ئەدەبیاتەکاو دەوروپەشتیما تازۆخەنە چ بیاڤۆ لاو ئەدەبیاتە تەنگ ونە ئاماکەو ئێمە.ئەدەبیاتوو هەورامانی لیکموو شێعرێ بیەن و کەمتەر تخوونوو ئەنەئاردٚەی دەقە زانشتیا و ئارۆیانا کەوتەنەوە چوونکەتی بە ئامای شنە و شەماڵوو وێ تەکنای و ڤاڕوگۆڕوو چەنیەتی دیای بەشەری بە دنیاو ئیلا و ئەولایش و چا سەرەوەختەنە  کە ئەدەبیاتە هازدارەکێ دەسشا کەردٚ دەسەوەماڕانی چنی وەرچەمە لێڵاویە ئەدەبیەکا،ئەدەبیاتوو هەورامانی یانەشەنە کزووڵەش کەردٚە بێ و تەشابی سۆنیەتیەرە وەرەشێڵێو ئەر کەوتەیاش!!. حەر ئانە نوونگیوی کاریگەر بێ تا ئەدەبیاتەکە جووڵەی گنۆ و نەلیڤیۆش پەی چنی گەشە و ئەوەتەنای، وێش گۆنجنۆ.

ئیسە کە نزیک بە ویس ساڵان بڕێو خەمەوەرێ کە گردٚ وێرەگانێو وشکەژاڤوو دەرەقەت نامای زوانەکەیشا کەرا، مشیۆم نەیاوا پۆرە ئا کۆماو شپرزیە بە دەسێ هاڵیێ پەسارناوە و پۆختەش کەرا بەڵام پاڵوو ئانەیچەنە ئەگەر ڕۆما لار نەبیەیا مشیەیا پەی ئا نویسەر،پەیجۆرکار و ڕۆشنویرا کە پی چننە ساڵە ڕۆشا دان دەموو شەوێوە و پا گردٚوو بێ دەسەڵاتیەوە خەریکێ ئەنەئاردٚەی و وەشکەردٚەی بیێنێ پەیکەر تاشیەیا. ئیجا هۆکاروو پەک کەوتەی ئێمەمانا پێسە جەهانوو یەرەمی دماوەکەوتەی فەرهەنگیا و شۆنیشەرە ڕێسکێ ئەو دماکەوتەکاچ کیشیۆرە!!.

بێهرووز حاجی جوانیوی گەش ئاوەز و نویسەریوی دڵسۆچنا کە بە لێرەوە خزمەت بە زوان و فەرهەنگوو هەورامانی کەرۆ ئی خامە بەدەسە ئازیزە ماوێوا بە نویستەی و هۆرگێڵنای کۆڵەداستانا و ڕۆمانا سەروو زوانی هەورامی خەریکا.ئەرکیوی قۆرس کە تا ئیسە حەر پەشۆکیان پی هەرمانێوە.

ئیجا هۆرگێڵنای بەرهەمی لەیو، هۆرچنیایش لەیوتەر. بە ویرم هۆرچنیای ئا بەرهەمیە هۆرگێڵنەر هۆرشگێڵنۆوە سەروو زوانەکەیش تا ڕادیوی فرە ئاستوو ئاوەز و پنەیاوایش نیشانە مدٚۆ و مرمانۆ ویروو هۆرگێڵنەری چننا.بە وەشحاڵیەوە بێهرووز چانەینە سەرکەوتە بیەن و دەسش نیان سەروو نویسەر و ویرمەندیوی گەورەی کە خەڵاتوو نۆبێلوو ئەدەبیاتیش بەردٚەن.

ئالبێر کامۆی ئەلجەزایێری فەڕانسەوی، خامە بەدەسیوی بەرامبەری واز و فیلسووفیوی وەرەچەم وەسێع،بنیادٚمێو کە ژیوای ئەدەبیشەنە باسوو مەینەتوو ئێنسانوو ئارۆی و سەر ونە شیویایش کەرۆ.وەردەنگێچ بە حەزەوە بەرەکاش مواناوە.حەرچن بەداخەوە فرە زوو مرۆ بەڵام شۆنۆ وێشەرە کاریگەریێوی قووڵ منیۆ سەروو فرەو نویسەراو فەڕانسەی.

ڕۆمانۆ لەیدٚە یچ یۆ چا ڕۆمانانە کە بە باوەروو خەیلێو جە سەرەنجگیراو ئەدەبیاتی گەورەتەرین ڕۆمانەشەنە.کامۆ چا ڕۆمانێنە باسوو دەنگەدەنگوو هەستوو ئێنسانیوی کەرۆ کە ڕووبڕا و جیاوازوو کۆمەڵگاکەیشا،کەمتەر وێش مدٚۆ قەرەو تێکەڵی کۆمەڵگاکەیشەوە.

ئەگەر بە وردٚی کاردٚەوەژێ هۆرگێڵناکەی کەرمێ وینمێ بە شێویوی گردٚین بێهرووز تاوانش جە هۆرگێڵناکەیەنە تەشکوو ڕۆمانەکێ پارێزنۆ و بتاڤۆ ڕەسەنایەتیش تێک نەدٚۆ.مشیۆم ئینەیچە واچمێ ئادٚ جە زوانی ئێنگلیسیەوە(کە زوانوو دوەموو ڕۆمانەکێن) ڕۆمانەکێش کەردٚێنەوە بە هەورامی و حەشاش چنە مەکریۆ وەروو نزیکایەتی بێهرووزی بە فارسی مەینەتوو هۆرگێڵناکەی بۆ دوێ ئاننە.


ادامه مطلب

طبقه بندی: ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ئۆمید حه‌بیبی، بێهرووز حاجی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،بۆنەو هۆرگێڵنای کتێبوو لەیدٚە و ئالبێر کامۆ ی بە هەورامی؛ لەیدٚەو کامۆی یاوا هەورامان / ئۆمید حەبیبی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 شهریور 1398 توسط همایون محمدنژاد
معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۱۹)


بە پاو هه‌واڵوو  'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'کتێبوو فەرهەنگوو هەورامی ـ ئینگلیسی
نویسته‌و کاکه مێهران ئه‌حمه‌دی ، و لاید٘ە هۆرگێڵنایەو هەورامی کتێبوو ئالبر کامووی جە ئینگلیسیەو ،نویستەوکاکەبێهرووز حاجی و چاپوو ۲ کتێبوو"تاریخ سیاسی اجتماعی رزاب، نویستەو کاکەموختار ئێسلامی  جە لاو ئێنتێشاراتوو زایەڵەو مەریوانی چاپ و وەڵا کریەنێوە.
و ڕوانه‌و بازاری بیێ.
 
**********************
بە گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،
 
کتاب های "فرهنگ هورامی ـ انگلیسی، اثر آقای مهران احمدی و لاید٘ە/ ترجمە رمان بیگانە آلبر کامو، ترجمە از انگلیسی بە زبان هورامی بە قلم آقای بهروز حاجی و  تاریخ سیاسی اجتماعی رزاب، آقای مختار اسلامی/ ازسوی انتشارات زایەڵە، منتشر شدند
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، آموزشی، انتشارات زایەڵە، مێهران ئه‌حمه‌دی، بێهرووز حاجی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۱۹)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 مرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
کتێبه‌کاو نویسه‌را نه‌سرنویسێ هه‌ورامانی

کتابهای نویسندگان نثرنویس هورامان


      هورامان هانه به رچه م  کتابخانه هه ورامان(یانه وکتێبۆ هه ورامانی)   هورامان هانه به رچه م    هورامان هانه به  رچه م       

زوانی هۆرامی ودنیای مودێڕن-نامه نویسته‌ی به زوانی هۆرامی-زوانۆ ژیوای

محه‌مه‌د مسته‌فازاده  
 
هورامان هانه به رچه م  هورامان هانه به رچه م       

شازاده‌وه‌شڵه-قه‌ڵاوحه‌یوانا

کوورش ئه‌مینی

هورامان هانه به رچه م

زارا به هۆرامی-کێ په‌نیره‌کێش وڵاونانی-سیاوڵه ماساوی

سۆبحان ئه‌مینی


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری

هۆمایون محه‌مه‌دنژاد


هورامان هانه به  رچه م  هورامان هانه به  رچه م   هورامان هانه‌به‌رچه‌م  هورامان هانه‌به‌رچه‌م       

تارمایێ بۆگه‌نێ-داستانه‌و ده‌سکێشێوه-داستانه‌ی ناته‌مامه-هه‌ناسێوه تا یاوای

فه‌رشید شه‌ریفی

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م       

هه‌ناسێو په‌ی پڕای

ئۆمید حه‌بیبی

             هورامان هانه به رچه م     

     ماساوه سیاوڵێ

     نه‌شمیل   مه‌حموودی

         هورامان هانه به رچه م

ئه‌فسانه‌ی هه‌ورامان

باقی سه‌فاری

  هورامان هانه‌به‌رچه‌م

قه‌ڵاو کناچێ

 ڕه‌ئوف  مه‌حموودپوور


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، زوانی هه‌ورامی، آموزشی، دینی ومذهبی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری، مه‌جه‌له‌و وانیاری، نویسندگان نثرنویس هورامان، نویستدگان؛شاعران؛هورامان، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، کوورش ئه‌مینی، موحەممەد موسته‌فازاده، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، عادڵ موحەممەدپوور، ژیارسڵامه‌تیان، کوورش یوسفی(ئاریا)، مامۆساهه‌یاس غه‌ریبی، موحەممەدره‌شید ئه‌مینی، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، داریوش ڕه‌حمانی، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، سوبحان ئه‌مینی، فەرید عەباسی، ئۆمید حه‌بیبی، سابیر عه‌زیزی، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، فاتێح ڕه‌حیمی، فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی، موحەممەد فه‌هیم، مامۆسامیرزای هه‌ورامی، هادی سپه‌نجی(خاڵه‌)، عه‌دنان مورادی، مەحموود ئەزەغ(ویلان بڵبه‌ری)، فه‌رشید شه‌ریفی، نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار)، فه‌ریبورز موسازاده‌، بێهزاد کەریمی، جه‌مال حه‌بیبه‌ڵڵا(بێدار)، باقی سه‌فاری، بێهرووز حاجی، حسه‌ین خورا(خه‌یاڵ) ، ئۆمید ڕه‌حیمی‌نیا، مه‌سعوود ڕۆسته‌می، عه‌تا مه‌حموودی، مه‌نسوور ره‌حمانی، میلاد یووسفی، هیوا عه‌لی ڕه‌مایی، نه‌شمیل مه‌حموودی، عه‌باس ره‌شیدی(ساکار)، ئێبراھیم حاجی زەڵمی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،کتێبه‌کا به زوانی هه‌ورامی(نه‌سر)،کتێبه‌کاو نویسه‌را نه‌سرنویسێ هه‌ورامانی کتابهای نویسندگان نثرنویس هورامان،
دنبالک ها: مـؤســسه قــرآنــی إقـــــــــرأ، قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی، کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی، كتێبخانه‌ی كوردی ئه‌وین، سایت خبری تحلیلی هورامانات، دانشنامه‌وهه‌ورامانی، جواهر کردستان- روستای دره کی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 شهریور 1393 توسط همایون محمدنژاد

هورامان هانه به رچه م

خه‌ڵاتێو په‌ی بابه‌ی

ده‌گه‌یوه‌نه‌ که دلێراسه‌و چن که‌شانه‌ بێ کورلێو که‌ نامش به‌کری بێ ژیوای ژیوێ.به‌ڵێ ده‌گه‌یوه‌ دووره‌،به‌ڵام ئۆڵگێو ئه‌هوه‌ن و بێ ده‌نگه‌.جوێوه‌ کرژه‌ دلێراسه‌و ده‌گاکێنه‌ ویه‌رێ.ساتێو که‌ خه‌ڵکوو ده‌گاکێ یاگه‌کێشانه‌ میژیاره‌ شڵپه‌و هۆڕه‌و ئاوه‌کێ ئێژنه‌وێنێ.چه‌وسه‌ر ده‌نگێو ته‌ر که‌ ئاذیچ بیه‌بێ به‌شێو جه‌ ژیواو خه‌ڵکه‌که‌ی ئێژنه‌ویێ؛ده‌نگوو ته‌پڵێوی گه‌ورێ که‌ چه‌وذه‌سوو ڕۆخانه‌که‌ی ئێژنه‌وینی و شۆنیه‌ره‌ ده‌نگێو ته‌ر که‌ جه‌ مزگیه‌نه‌ به‌رز بێوه‌ و خه‌ڵکه‌که‌ی داوه‌ت که‌رێ په‌ی نماوانای.

باباو به‌کری بێ که‌ گرذ ڕوێو چه‌وسه‌ر ئی ده‌نگیشه‌ دلێ ده‌گاکێنه‌ وه‌ر دێ.باباش ده‌نگێوی زل و قۆڵش بێ،ده‌نگێو که‌ واچینی ئاسمانیچه‌نه‌ ده‌نگێ مذاوه‌.فره‌ به‌شه‌کارناس(وظیفه‌شناس)بێ و هیچ که‌یۆ بانگوو ساعبانه‌یش نه‌فۆتیێ.به‌ڵام ئا ساعبانه‌،ده‌نگوو ئاذی مزگیه‌نه‌ به‌رز نه‌بیه‌وه‌.به‌کری چی بابه‌ته‌وه‌ سه‌ره‌ش سڕ مه‌نه‌بێ.ناڕه‌حه‌ت بێ داخوم چێش قومیابۆ. داخوم بابام نه‌وه‌ش بۆ؟یام چوێو ته‌ر قومیابۆ؟وه‌ڵێنه‌ به‌کری گه‌ره‌کش بێ یاگۆ ئانه‌یه‌ بلۆ په‌ی مزگی‌ سه‌رێو دۆ یانه‌و بابه‌یش تا بزانۆ چێش بیه‌ن؟به‌ڵام هه‌رچێش که‌رذ زێڵش ناما ڕۆکه‌ی ده‌س پنه‌ که‌رۆ بێ ئانه‌یه‌ بلۆ په‌ی مزگی و نماکش وانۆ.گاهه‌زیچ یۆ مزگیه‌نه‌ په‌یذا بۆ و هه‌واڵوو بابه‌یش بزانۆ.گرذله‌یوو مزگیه‌که‌ش ڤشکنا به‌ڵام شۆنه‌مه‌یوه‌ جه‌ ریش جه‌رمه‌که‌یش نه‌ئێستۆ و که‌سیچ نه‌زانێ چکۆوه‌ن:

کورله‌که‌ به‌ ناهه‌میذی جه‌ وێش په‌رسێ:بۆدیار نه‌وه‌شین که‌وته‌بۆنه‌ یاگێ؟ساتێو که‌ نما ده‌س پنه‌ کریا،به‌کری هه‌وڵش دا سامانه‌ دۆ ویراش تا بتاوو بێخوو دڵیه‌وه‌ نماکێش وانۆ،به‌ڵام هێشتار دڵوه‌ر بێ.

شۆنوو نماکێره‌،که‌وت ڕا په‌ی یانه‌و بابه‌یش.به‌ڵام ڵاذێو مدرا،لوا فێکرێنه‌.خه‌ڵاتێو نه‌به‌رۆ په‌ی بابه‌یش؟داخۆم واذه‌و گلێره‌وه‌ که‌رذه‌ی مانکه‌نگا(مێوێوا که‌ ئه‌جۆ وه‌زیه‌نه‌)نه‌یاوان وه‌رۆ که‌ باباش فره‌ ئی مێوه‌شه‌ گه‌ره‌کا؟به‌ڵێ،وه‌ڵێنه‌ مشۆم مانکه‌نگێ فرش په‌ی به‌روو.ته‌م و مژێژ که‌رذه‌ بێ، په‌له‌په‌ل که‌وت ڕا په‌ی کۆماو مانکه‌نگای.چانه‌ په‌ڕ بێ دارێ مانکه‌نگێ که‌ درۆسه‌ی بێنێ. هه‌وا سه‌رذ بێ،به‌ڵام به‌کری پاڵتاویوی گه‌رمش که‌رذه‌ بێنه‌ و هه‌ر پاسه‌ که‌ ئه‌وه‌ سه‌ره‌کۆیی لوه‌ی لوێ سه‌ر پاڵتاوه‌که‌ی پێچنێ ده‌وروو وێشه‌ره‌. هه‌ر پاسه‌ که‌ لوه‌ی لوێ سه‌ر وه‌روو وێشه‌ره‌ واچێ ئه‌گه‌ر بتاوو مانکه‌نگێ فرێ چنوه‌وه‌ بابام چن وه‌شحاڵ بۆنه‌و سه‌ره‌ش سڕ مه‌نۆ.

شۆنوو ئانه‌یره‌ که‌ باباش مه‌ژگه‌که‌شا وه‌رێ تاوێ جه‌ پۆسه‌که‌یشا که‌ فره‌ هێقم بێ،مله‌وانێ زه‌ریفێ وه‌شێ که‌رۆ.فره‌ جه‌ ده‌گه‌ی ئیله‌و ئۆله‌ی ئا مله‌وانێ که‌ باباش به‌ پۆسوو مانکه‌نگا وه‌شێ که‌رێ،ئێژناسێنێ. هه‌ر یۆشا په‌نجا رووپیێ وره‌شیێ،وئه‌گه‌ر ئاذ تاوو ئاننه‌ مانکه‌نگێ گلێر که‌رۆوه‌ که‌ سه‌ذ ملوانش پنه‌ وه‌شێ با،ئاوه‌خته‌ باباش چن زه‌رێو به‌ ده‌س ئاذێ.ئه‌سێح وه‌شیێنه‌ کوک بێوه‌. به‌کری وه‌روو وێشه‌ره‌ واچێ:با بزانوو،ئه‌گه‌ر په‌نجا رووپیێ زه‌ربوو سه‌ذ مله‌وانا که‌ری چن که‌رۆ؟هه‌وڵش دا به‌ کلکش حه‌سێب که‌رۆ،به‌ڵام هه‌رچیش که‌رذ نه‌تاواش داواچش بێزۆوه‌. ئاخۆر ئاذ هه‌ڵای مسیاروو که‌لاسوو یه‌رێ بێ.به‌هه‌ر حاڵ باباش فه‌رێحه‌ش گنێنه‌.

به‌کری ده‌سش که‌رذ گۆرانیێ واته‌ی،به‌ڵام ناوامه‌ مدراره‌. ویرێ که‌رێوه‌،داخۆم زاوڵێ ده‌گاکێ زووته‌ر چاذی نامه‌ینێ و گرذوو مانکه‌نگه‌کا گلێرێ که‌راوه‌ که‌ هیزی شه‌وێ ڤای ڤسێننێره‌ زه‌مین؟ ئی ویره‌ بی دیارکه‌و ئانه‌یه‌ که‌ ڕانه‌ لوه‌یش کرژته‌ر که‌رۆوه‌.

تازه‌،ڕۆجیار زیابێ و ڕه‌نگیوی سووره‌ش ده‌ی بێ ئاسمانی که‌ به‌کری یاوا وه‌رۆ. به‌کری ئه‌وه‌سه‌ره‌کۆیی ڕه‌مما.واشێ فرێ که‌ په‌ی وه‌رمی ڕوانه‌ی گێڵه‌ی گێڵێنێوه‌ په‌ی لیانه‌کاشا به‌ سامی فره‌وه‌ پاڵشه‌نه‌ ویه‌رێنێ.ساتێو زاناش هه‌وه‌ڵین که‌سا یاوان وه‌رۆ وه‌شیش که‌وته‌نه‌،که‌س پانه‌ نه‌بێ. دارسانوو مانکه‌گانه‌ زه‌مین ته‌قه‌ڵبڕ بیه‌بێ چنی مانکه‌نگا.هیزی شه‌وێ ڤای تن که‌وته‌بێ مانکه‌نگێ فرێ ڕێزه‌ی بێنێره‌ زه‌مین.

به‌کری ساتێوه‌نه‌ که‌ گۆرانیێ واچێ ده‌سش که‌رذ گلێره‌وه‌ که‌رذه‌ی مانکه‌نگا.پاڵتاوه‌که‌ش که‌رذ به‌ تۆره‌که‌ که‌ مانکه‌نگێش ڤزونه‌.

به‌کری خاسته‌رین پالتاوش که‌رذه‌ بێنه‌،به‌ڵام ڕاچنش گێرت ساتێو گێڵۆوه‌ په‌ی یانه‌ی خاس شۆرۆش.

ناوامه‌ ورنگه‌ ورنگێوش ئێژنی.خه‌ریک بێ یۆ کۆماکه‌وه‌ ئه‌ی ئه‌ی سه‌ر.وه‌روو وێشه‌ره‌ واتش،مشۆم زاوڵێ ده‌گاکه‌ی با.ئه‌گه‌ر بزانا بێ ئینه‌یه‌ خه‌به‌رشا ده‌و پنه ‌چه‌وسه‌ر ئامانا په‌ی ئێگه‌یه‌ و گرذوو مانکه‌نگه‌کێم چنیێنێوه‌ تووڕێ با ده‌سمۆ و مانکه‌نگه‌کێم مسانا چنه‌.تاته‌ڕۆ،ئه‌گه‌ر وه‌روو ئی جه‌ریانیه‌ نه‌ذام ونه‌ شه‌مسم ئارذه‌ن.ته‌نیا شه‌مسش ئانه‌ بێ که‌ وه‌ڵێ ئانه‌یه‌ ویناش ویش شاراشۆ. به‌رشی په‌ی دلێ دارسانه‌که‌ی و چیروو هه‌ژگێڤه‌‌نه‌ وێش شاراشۆ.به‌کری چیروو هه‌ژگه‌کێنه‌ نیشته‌بێره‌ و ڵاڵیێوه‌ خوه‌ی نه‌ویناش.هه‌وڵ دێ که‌ پاسه‌ ئه‌هوه‌ن و بێ ده‌نگ بۆ که‌ ته‌نانه‌ت ده‌نگوو هه‌ناسه‌یچش نه‌ی.ئاننه‌شه‌ پنه‌ نه‌شی په‌نج کۆرێش دیێ ئامه‌ی سه‌ر.گرذ گه‌ورێ بێنه‌ چنه‌ش. زاوڵه‌کێ پاڵوو دارسانه‌که‌ینه‌ مدره‌یره‌،و به‌ ناهه‌میذی دیه‌ی په‌ی زه‌مینی.یۆجه‌ زاوڵه‌کا واتش:فره‌ دێر ئامه‌ینمێ. یۆته‌رشا واتش:ته‌نانه‌ت یۆچ نیا زه‌مینه‌نه‌. یه‌رۆمین واتش:چ شه‌مسیوما هه‌ن!شۆنوو ئانه‌یره‌ ئاننه‌ ئامه‌ینمێ ڕانه‌.کۆرلێو که‌ جه‌ گرذی باڵا به‌رزته‌ر بێ،ئاماوه‌ ده‌نگێ:زووته‌ر جه‌ ئێمه‌ که‌سێو ته‌ر ئامان په‌ی ئێگه‌یه‌.زاوڵه‌کا گرذ پێوه‌ره‌ هاوارشا کێشا:به‌کری!مشۆم ئاذ ئامابۆ په‌ی ئێگه‌یه‌.یۆ جه‌ زاوڵه‌کا واتش: هه‌میشه‌ ئاذ ساعبانه‌ی چه‌وسه‌ر وه‌رمه‌نه‌ هۆرزۆوه‌ تا بلۆ په‌ی مزگی. به‌کری که‌ چیروو هه‌ژگه‌کێنه‌ گرذوو ئی قسا ئێژنه‌وێ فره‌ته‌ر تۆقا و پسه‌و چیشی ڵاڵیێوه‌ خوه‌ی نه‌ویناش.یۆ جه‌ زاوڵه‌کا که‌ به‌ کلکه‌ش چیروو دارێوی نیشانوو ڕه‌فێقه‌کاش دێ واتش:بذیه‌یدێ!هێشتار یاگۆ په‌یاش مه‌حوه‌ نه‌بیێنه‌وه‌ ئاننه‌ نیا ئاذ ئێگه‌شه‌ ئاسه‌ن جێگا.یۆته‌رشا واتش:کرژێ بیدێ،ئه‌گه‌ر زوو جێممێوه‌،تاومێ بیاومش پنه‌ و مانکه‌نگه‌کاش چنه‌ بسانمێ.زاوڵه‌که‌ که‌ جه‌ گرذیشا به‌رزته‌ر بێ سه‌ره‌ش ڤسه‌بێره‌و ویرێ که‌رێوه‌.ئاخرش واتش:نا،ئی هه‌رمانێ درووسه‌ نیه‌نه‌. مه‌گه‌ر به‌کری ئاننه‌ زوو نه‌هۆرسه‌ن و که‌ هه‌م لوان په‌ی مزگی و هه‌میچ کرژ ئامان په‌ی ئێگه‌یه‌،ساتێوه‌نه‌ که‌ ئێمه‌ چیروو لێفیه‌نه‌ تسێما که‌نێنێ!؟ده‌ی سا گرذوو ئا مانکه‌نگا حه‌قوو وێشا و ئێمه‌ هیچ حه‌قێوما نیا.ئه‌گه‌ر ئێمه‌یچ یاگۆ ئانه‌یه‌ مانکه‌نگه‌کێش چنه‌ بڕفانمێ ساعبێ زوو هۆرزمێوه‌.و هه‌رپاسه‌ خاسته‌را ئێمه‌یچ په‌ی نماو ساعبی بلمێ په‌ی مزگی.زاوڵه‌کێ گرذ ته‌رێقێ بیێوه‌. هه‌ڵبه‌ت،ئاذێ زانێنێ که‌ حه‌ق پاذیا.ئه‌گه‌ر ئاذێچێ ئاننه‌ سراڵێ نه‌با،تاوا پسه‌و به‌کری په‌ی وێشا مانکه‌نگێ چێناوه‌.زاوڵه‌کێ بێ ئینه‌یه‌ که‌ قسێوه‌ ته‌ره‌ که‌را،گێڵه‌یوه‌ و ئه‌سه‌م ڤه‌سێره‌ وار. به‌کری که‌ چیروو هه‌ژگه‌کێنه‌ دیه‌ی دیێشا په‌ی،ته‌مام دڵوه‌ر بی.به‌ڵام وه‌شیش بێ دۆعه‌یش قه‌بووڵێ بیێبێنێ و ئاذشا نه‌ذیه‌بێ.به‌ڵام به‌زه‌یش ئاما زاوڵه‌کاره‌ که‌ مات و مه‌لوول گنێنێ وه‌روو چه‌ما.ناوامه‌ هۆرسته‌وه‌ و هاوارێوش کێشا و ڕه‌مما په‌ی له‌یشا.زاوڵه‌کێ مات مدره‌یره‌ و به‌ سه‌مه‌ره‌وه‌و دیه‌یش په‌ی.

ساتێو به‌کری یاواشا پۆره‌ واتش:به‌خشدێ گرذوو مانکه‌نگه‌کێم چنیێنێوه‌.به‌یدێ و به‌شوو وێتا هۆر گێردێ.ئێمه‌ مشۆم ڕه‌فێقێ عالێ بیمێ په‌ی هه‌نترینی و به‌شه‌ما رێکه‌ بۆ.په‌نج کۆرله‌که‌ هه‌رپاسه‌ مدره‌ی بێنێره‌ و ئه‌وه‌ڵ دیه‌ی په‌ی به‌کری و شۆنیه‌ره‌ دیه‌ی په‌ی هه‌نترینی.زاوڵێو که‌ جه‌ گرذی باڵا به‌رزته‌ر بێ واتش:نا،نا،ده‌س وه‌ش.به‌کری گیان.ئانێ هینوو وێته‌نێ،چوونکه‌تی زوو هۆرسه‌نیه‌وه‌ و ئامانی په‌ی ئێگه‌یه‌ و چنیێنێته‌وه‌.به‌کری هێقم نه‌مانێ ده‌سوو کورله‌که‌ی و داواچش داوه‌:شێته‌شێت،به‌ ڕاسی حه‌ز که‌روو شمه‌یچ پسه‌و من مانکه‌نگێتا با.گه‌ره‌کم بێ به‌رووشا په‌ی بابه‌یم.چوون ئارۆ ساعبێ دیارش نه‌بێ بانگ دۆ واتم ڕه‌نگا نه‌وه‌ش که‌وته‌بۆ.به‌ڵام ئیسه‌ ئه‌گه‌ر ته‌نیا به‌شوو وێم به‌روو وه‌شحاڵ بۆ.

یۆ جه‌ زاوڵه‌کا واتش:به‌ڵێ،ئارۆ ساعبێو چه‌مم پنه‌ که‌وت که‌ چنی یۆ جه‌ هامساکاش قسێ که‌رێ و ئێژنیم واتش خراب سه‌رذش بیه‌ن،به‌ڵام تا چن ڕوێ ته‌ر وه‌ش بۆوه‌ و دیسانه‌وه‌ متاوو بلۆ په‌ی مزگی. هه‌ر ئا کورله‌ که‌ باڵا به‌رزته‌ر بێ،واتش:به‌کری به‌شه‌ما مانکه‌نگێ مذۆ و شۆنیه‌ره‌ گرذێما ملمێ و گرذی به‌رمێ په‌ی بابه‌یش.پی جۆره‌ کرژ وه‌ش بۆوه‌،و ئێمه‌یچ که‌ڕه‌تێو ته‌ر متاومێ بانگش بژنه‌ومێ که‌ ده‌گانه‌ ده‌نگێ مذۆوه‌.

پی جۆره‌ ڕاچنشا گێرت.وه‌ره‌تاو بێ.زاوڵه‌کێ هه‌ر پاسه‌ که‌ ده‌سشا سه‌روو شاناو هه‌نترینیه‌وه‌ بێ و گۆرانیێ واچێنێ ڤه‌سێره‌ وار و که‌وتێ ڕا په‌ی یانه‌و باباو به‌کری.  

نویسه‌ر:جۆسران سافانۆ(ئه‌ندوونزی)

هۆرگێڵن:بێهرووز حاجی

..................................................................


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، بێهرووز حاجی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،آمبولانس خیریه روستای دزآور،چورژی،هانه‌به‌رچه‌م،هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،بێهرووز حاجی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 آذر 1392 توسط همایون محمدنژاد
نویسندگان  هورامان
(
مولفین کتاب به زبان هورامی):

محه‌مه‌د مسته‌فازاده


کوورش ئه‌مینی

ئۆمید حه‌بیبی

عادڵ محه‌مه‌دپوور

ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور


هۆمایون محه‌مه‌دنژاد

فاتێح ڕه‌حیمی

جه‌مال حه‌بیبه‌ڵڵا(بێدار)

سۆبحان ئه‌مینی

فه‌رشید شه‌ریفی

نه‌شمیل مه‌حموودی

فه‌تحۆڵڵا ڕزایی

عه‌بدوڵڵا ره‌حیمی

هێدایه‌ت حسه‌ین گوڵپێشاعران هورامان:

میرزا ئه‌ڵماس خان که‌ندوله‌یی

محه‌ممه‌د فه‌هیم

محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی

ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور

عه‌بدۆڵڵا حه‌بیبی

جه‌مال حه‌بیبه‌ڵڵا(بێدار)

هادی سپه‌نجی

کوورش ئه‌مینی

ئۆمید حه‌بیبی

هۆمایون محه‌مه‌دنژاد

سابیر عه‌زیزی

فه‌رید عه‌باسی

سابیر سه‌عیدی

بۆرهان ئه‌خته‌ر(هورامی)

محه‌مه‌دره‌شید ئه‌مینی

محه‌مه‌د سالاری

میرزای هۆرامی

دوکتور ئه‌حمه‌د نێعمه‌تی

هه‌یاس غه‌ریبی

سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز هه‌ورامی)

فاتێح سه‌عیدی

سۆبحان خالێدی

مۆدرێک که‌ریمی

عه‌تا حه‌یده‌ری(خه‌مبار)

حسه‌ین خورا(خه‌یال)

سلێمان ره‌حمانی(حه‌سره‌ت)


مه‌جید به‌گی هێدایه‌تی

باقی شه‌فێعی

جه‌مال مه‌نووچهری

نامق هه‌ورامی


محه‌مه‌دسه‌لیم سه‌لیم‌پوور(خه‌مبارهه‌جیجی)

محه‌مه‌دئاشنا عه‌باس مه‌نش

که‌لسووم عۆسمان‌پوور

نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار)

زه‌هرا سادقی

سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی


شۆعه‌یب خالێدی

مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)

عه‌تا مه‌حموودی

مۆرته‌زا فه‌یزی(هاوارپایگه‌ڵانی)


داستان نویسان(نثرنویس -ترجمه -داستان کوتاه) هورامان:کوورش یوسفی(ئاریا)


ئێبراهیم شه‌مس

داریوش ڕه‌حمانی

فه‌ریبۆرز موسازاده‌

مه‌نسوور ره‌حمانی

میلاد یوسفی

عه‌بدۆڵڵا حه‌بیبی

هۆمایون محه‌مه‌دنژاد


باقی سه‌فاری

ئێحسان ئه‌تابه‌ک


مەحموودئەزەغ

بێهرووز حاجی


سەعدۆڵڵا خون خام(شەهریار)

حافێز ئه‌دوای

شه‌یدا باسامی

بێهزاد کەریمی

کامل سه‌فه‌ریان

حێکمه‌ت ئه‌مینی

تالێب ئه‌داک

هیوا عه‌لی ڕه‌مایی


کوورش(عه‌لی) سالێحی

مۆختار که‌ریمی

دوکتورئێسماعیل شه‌مس

هنرمندان(نقاشان وفیلم سازان وموسیقی دانان) هورامان:

محه‌مه‌دباقی محه‌مه‌دنژاد

په‌رویز ڕوسته‌می

حافێز ڕه‌نجبه‌ر

فه‌رید عه‌باسی

شاهۆ بابایی

زه‌کریا یووسفی

آوازه خوانان(گورانی واچ) هورامان:

عۆسمان هه‌ورامی

محه‌مه‌دحسه‌ین هه‌ورامی

سه‌باح هه‌ورامی

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، آموزشی، دینی ومذهبی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، نویستدگان؛شاعران؛هورامان، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، کوورش ئه‌مینی، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، عادڵ موحەممەدپوور، موحەممەد موسته‌فازاده، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، کوورش یوسفی(ئاریا)، مامۆساهه‌یاس غه‌ریبی، فەرید عەباسی، موحەممەدره‌شید ئه‌مینی، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، موحەممەدباقی موحەممەدنژاد، دوکترمه‌زهه‌ر ئه‌دوای، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، داریوش ڕه‌حمانی، سابیر عه‌زیزی، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، ئۆمید حه‌بیبی، سوبحان ئه‌مینی، فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی، موحەممەد فه‌هیم، فاتێح ڕه‌حیمی، په‌رویز ڕوسته‌می، مامۆسامیرزای هه‌ورامی، عه‌دنان مورادی، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، سابیر سه‌عیدی، کامل سه‌فه‌ریان، بورهان ئه‌خته‌ر(هورامی)، موحەممەد سالاری، سەعدوڵڵا خون خام(شەهریار)، تالێب ئه‌داک، مورته‌زا فه‌یزی(هاوارپایگه‌لانی)، بێهزاد کەریمی، بێهرووز حاجی، شوعه‌یب خالدی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 آذر 1392 توسط همایون محمدنژاد
دووچه‌رخه‌

چی مشۆم ساکارته‌رین چێوێ شی که‌رذه‌ یشا جه‌ گرذ چێوی نکوونی ته‌ر بۆ.ئێمه‌ ته‌نیا متاومێ  به‌ یارمه‌تی وێنه‌ ی ئی چێوا واچمێ؛و وێنه‌ یچ ئێژاو باوه‌رکه‌رذه‌یش نیا. ئاخرێش نمانایۆ ده‌سباریما که‌رۆ؟ڕازێوه‌ کۆڵه‌؟

ده‌ساڵه‌ که‌ بێنێ،ئه‌وه‌ده‌ر دڵم دووچه‌رخه‌یوه بێ.به‌ڵام تاته‌م واچێ:فره‌ بێ زه‌ڕو هه‌ژارێنمێ.پا دیارکه‌و ئاذیه‌ ئێتر باسوو دووچه‌رخه‌یم نه‌که‌رذ.تا ڕوێو بازارووکه‌ل و په‌ل ئه‌رمانه‌ینه‌ به‌ ڕه‌مه‌ی ئامانێوه‌  په‌ ی یانه‌ی و به وه‌شحاڵی فره‌وه‌ یاونام که‌ چاگه‌نه‌،ده‌که‌و تاڵه‌ ئه‌زموونیه‌نه‌،خه‌ڵاتی ئه‌وه‌ڵ دووچه‌رخێوا!و نرخوو هه‌ر لاتارێویچ(قر‌‌‌عه‌)ویس فنیکا!تاته‌م خوا.به‌ڵام تکام چنه‌ که‌رذ:ئیسه‌ مه‌بۆ دوێ،یام ته‌نانه‌ت یه‌رێ لاپه‌ڕێ لاتارێ بسانمێ؟تاته‌م داواچش داوه‌:خه‌ڵکی داماگ شه‌مس و تاڵه‌شا نیا.ڵاڵیانێوه‌،به‌ڵام تاته‌م سه‌ره‌ له‌قنێ.ده‌سم که‌رذ گره‌وایی ، ئاخرێش تاته‌م کۆتا ئاما.واتش:خاسا، سه‌وای دماونیمه‌ڕۆی ملمێ په‌ی له‌یش.وه‌شیم ئه‌وپه‌ڕش نه‌بێ.

سه‌وای دماونیمه‌ڕۆی یاوا وه‌رۆ و دووچه‌رخه‌که‌،شۆکروو خوای،هێشتار سه‌روو یاگۆ وێشه‌وه‌ بێ و من تاوێنێ لاتارێو بسانوو.چه‌رخه‌که‌ جیڕه‌ جیر خۆلیاوه‌ و لاپه‌ڕوو من پووچ ئاما به‌ر. به‌ڵام قه‌ذێش نه‌بێ، هێشتار دووچه‌رخه‌که‌ سه‌روو یاگۆ وێشه‌وه‌ بێ...

ساتێو که‌ خه‌ڵاتی ئه‌وه‌ڵ په‌ی جاری دووهه‌م نریا لاتار،لاپه‌ڕه‌ سیاوه‌که‌م ده‌سۆ بێ،دڵم به‌ تنی ده‌ی دێ ونه‌.چه‌رخه‌که‌ به‌ ناڵێوی یه‌ واش مدرا. ژماره‌و ویس و حه‌وتی-و من به‌رذه‌ بێمه‌وه‌....

ته‌نیا ماوێوی فره‌ شۆنوو مه‌رذه‌و تاته‌یمه‌ره‌ بێ که‌ ئه‌ذام ڕاسه‌و سه‌رئاماکه‌یش گێڵناوه‌ په‌یم ..تاته‌م شه‌وی ڤه‌ڵینه‌ش لوابێ لاو ساحیب یانه‌که‌یما و سه‌ذوپه‌نجا مارکش ئارذه‌ بێ لاوه‌.شۆنیه‌ره‌  چه‌مش که‌وته‌بێ خاوه‌نوو ده‌که‌وتاڵه‌ ئه‌زموونیه‌که‌ی و دووچه‌رخه‌که‌ش به‌ نرخه‌و دووکانه‌که‌ی ئه‌سابێ لاوه‌ و واته‌ بێش:من سه‌وای چنی کۆڕه‌ گۆلاله‌که‌یم مه‌و،تۆ بازی ئاذ ده‌وری دووهه‌موو قۆڕه‌کێشیه‌که‌ی  به‌رۆ‌وه‌.به‌ یاگێنه‌ کۆڕه‌که‌م باوه‌ر به‌ شه‌مسی جه‌ من خاسته‌ر مسۆنه‌. پیاکه‌ که‌ وێش چه‌رخوو لاتاری گێڵنێ، دلێ ئی هه‌رمانێنه‌ هۆرده‌س بێ زانێ کام شماره‌ی هۆر گێرۆ....

تاته‌م زه‌ڕه‌که‌ش  به‌ ورذه‌ قیستێ فرێ داشه‌وه‌ ... به‌ڵام من که‌یف که‌رێنێ  ته‌نیا کارێوا كه زاوڵێ مزانا که‌راش.چوونکه‌تی دووچه‌رخه‌که‌م چه‌م پێک به‌ چل فنیکێ که‌وته‌بێ مشته‌م....


نویسه‌ر:ئێریش کستنێر(ئاڵمانی)

هۆر گێڵن:بێهرووزحاجی    

سه‌رچه‌مه: http://aragel.blogfa.com/
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، آموزشی، بێهرووز حاجی، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،همایون محمدنژاد،بێهرووزحاجی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 مرداد 1392 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2