مختصر خواص بلوط /آقای فهمی سلیمانی

سر و ته بلوط را پوست کنده سپس روی ذخال یا روی بخاری بگذارید و منتظر بمانید تا شیرابه تلخ آن بر اثر حرارت از بلوط خارج شود بلوط را تکان داده تا تمامی قسمت های آن برشته و پوسته خارجی آن ترک بردارد و بسوزد سپس بلوط را از روی ذغال برداشته و پاک کنید و میل کنید می توانید بلوطهای برشته شده را آسیاب و یا رنده کنید و آرد آنها را در آش یا سوپ در طول فصل زمستان بریزید و از این نعمت الهی در طول سال هم بهره مند شوید در قدیم از آرد بلوط نانی تهیه می شود که بسیار  مقوی بود
خواص کلی 
تقویت جداره باریک شده معده بر اثر ترشح زیاد صفرا و اسید در معده ترمیم زخم های معده و روده - درمان قطعی و فوری اسهال - درمان کمکی در خونریزی روده و بواسیر- کمک به افزایش وزن و چاقی - جبران کمبود مواد معدنی در بدن از جمله آهن و روی - درمان کمکی در کیست تخمدان (جفت یعنی کاسه بلوط نیز بسیار مۇثر هست) افتادگی مثانه - ورم و بزرگی پروستات و دەها خواص دیگر....
ادامه دارد .....
فهمی سلیمانی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، آموزشی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مختصر خواص بلوط /آقای فهمی سلیمانی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 آبان 1397 توسط همایون محمدنژاد
هەورامی ؛زبان یا گویش/ دکترمهدی  سجادی/کورش امینی /صانع زندی


بە گزارش ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م‍ روزنامه دیارکهن با نوشتاری تحت عنوان"هەورامی ؛زبان یا گویش ؛مطالب و استنادی مبنی بر زبان بوده مسلم هورامی را اثبات مجدد کرد؛امید که شاهد پویایی و تداوم این زبان دیرین و اصیل باشیم.طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، آموزشی، کوورش ئه‌مینی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن، دوکتورسه‌یدمه‌هدی سه‌جادی، تاریخ، اجتماعی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هەورامی ؛زبان یا گویش/ دکترمهدی سجادی/کورش امینی /صانع زندی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 توسط همایون محمدنژاد
سەرفوو"زەمانوو  ویەردەو(مازی،گوزەریا):هومایون موحەممەدنژاد

#:سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا) سادە(مۆتڵەق)"جە مەسدەر"سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد: ①واردم ـ ② واردت ـ③ واردش
جەمع:①واردما(ن)ـ② واردتا(ن) ـ③ واردشا(ن)

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)ی ئێستێمراری"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

#موفرەد:① وەرێنا ـ②وەرێنی ـ③ وەرێ
جەمع: ① وەرێنمێ ـ② وەرێندێ ـ③ 
وەرێننێ

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا) نەقلی"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەنم ـ② واردەنت ـ③ واردەنش
جەمع: ①واردەنمان ـ② واردەنتان ـ③ واردەنشان

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
بەعید(دوور)جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەبێم ـ② واردەبێت ـ③ واردەبێش
جەمع: ①واردەبێمان ـ② واردەبێتان ـ③ واردەبێشان

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
ئێلتێزامی جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەبۆم ـ② واردەبۆت ـ③ واردەبۆش
جەمع: ①واردەبۆما ـ② واردەبۆتا ـ③ واردەبۆشا

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
مۆستەمەر(جاری)جە مەسدەر "سەرچەمە" و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①  واردی وەرێنێ ،وەرای وەرێنێ ـ② واردی وەری،وەرای وەری ـ③ واردی وەرۆ،وەرای وەرۆ
جەمع: ① واردی وەرێنمێ،وەرای وەرێنمێ ـ②واردی وەرێندێ، وەرای وەرێندێ ـ③ واردی وەرێنێ،وەرای وەرێنێ

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
ئەبەعەد(دوورتەر)جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەبیەنم ـ② واردەبیەنت ـ③ واردەبیەنش
جەمع: ①واردەبیەنمان ـ② واردەبیەنتان ـ③ واردەبیەنشان

#نویسەر:هومایون موحەممەدنژاد

‍     طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، آموزشی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،سەرفوو"زەمانوو ویەردەو(مازی،گوزەریا):هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
سەرفوو زەمانوو"حاڵ(موزارێع):هومایون موحەممەدنژاد

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) سادە"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد: ①وەروو ـ ② وەری ـ③ وەرۆ
جەمع:   ①وەرمێ ـ ② وەردێ ـ③ وەرا

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) ئەخباری"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①موەروو ـ② موەری ـ③ موەرۆ
جەمع: ①موەرمێ ـ② موەردێ ـ③ موەرا

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) ئێلتێزامی"جە
مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①بوەروو ـ② بوەری ـ③ بوەرۆ
جەمع: ①بوەرمێ ـ② بوەردێ ـ③ بوەرا

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) موستەمەر (جاری)"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①وەرای وەروو،موەروو ـ② وەرای وەری، موەری ـ③ وەرای وەرۆ، موەرۆ
جەمع: ①وەرای وەرمێ، موەرمێ ـ②  وەرای وەردێ،موەردێ ـ③ وەرای وەرا، موەرا
لەهجەوشارووپاوە و دەور وبەریش

موفرەد:واردی موەرووـ واردی موەری ـواردی موەرۆ
جەمع:واردی موەرمێ ـ واردی موەردێ ـ واردی موەران

#وەرای موەروو ئێستمرار و تکرارش فرەتەرا

#نویسەر:هومایون موحەممەدنژاد

‍   طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، آموزشی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،سەرفوو زەمانوو"حاڵ(موزارێع):هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد


هاگاداری کەلاسوو وانای و نویستەی بە زوانی هەورامی


طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، آموزشی، ئێحسان کەرەمی، ئەنجومەنوو ڕۆجیاری،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هاگاداری کەلاسوو وانای و نویستەی بە زوانی هەورامی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد

واتیلێ هۆرامیێ:کاکه نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار)

برای دانلود(پیاده کردن مطلب)بر روی لینک زیر کلیک کنید:

په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنا‌ی)سه‌روو ئی لینکیه‌وه‌  کلیک که‌ردێ:طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، آموزشی، نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،واتیلێ هۆرامیێ:کاکه نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار)،
دنبالک ها: واتیلێ هۆرامیێ:کاکه نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 خرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 56 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...