جه شومارەو ۴۵حەفتەنامەو ئاواتی ،
بابەتوو نویسەراو شاعێراوهه‌ورامانی،وه‌ڵا کریاوه

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

حەفتەنامەو ئاواتی شمارە۴۵
به بابەتوو نویسەرا و شاعێراو هەورامانی رازیاوە
کاکەعوسمان ڕەحیمی هەجیجی،کاکەهومایون موحەممەدنژاد،
کاکەسەرکەوت عەزیزی،کاکەسه‌باح حه‌سه‌نی شیانی،
کاکەفەرشید ڕۆستەمی،خاتوو کویستان حەسەنی.

#هفتەنامه ئاوات شماره٤٥/سال دوم - بە تاریخ ۶شهریورماە۱۳۹۶طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، عادڵ موحەممەدپوور، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت-ژاورود-پاوه- نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵێ(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،جه شومارەو ۴۵حەفتەنامەو ئاواتی،بابەتوو نویسەراو شاعێراوهه‌ورامانی،وه‌ڵا کریاوه،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 شهریور 1396 توسط همایون محمدنژاد

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

"دیمانه"کتێبووکاکەعادڵ موحەممەدپووری

ڕوانه‌و بازاری بی

بە پاو هه‌واڵوو  'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'ی

کتێبوو:"دیمانه


نویسته‌وکاکەعادڵ موحەممەدپووری  
 ڕوانه‌و بازاری بی


ئی کتێبه جه وه‌ڵاوگاو و ئێنتێشاراتوو"ئه‌وین"ومه‌ریوانی

وه‌ڵا کریاوه

*********************
 "دیمانه"کتاب آقای عادل محمدپور

نویسنده و ادیب هورامان وارد بازار شد

بە گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،

کتاب "دیمانه"نوشته آقای عادل محمدپور
وارد بازار شد
 

این کتاب  از سوی انتشارات"ئه‌وین"مریوان منتشرشده است.

هورامان هانه‌به‌رچه‌مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تبریکات، عادڵ موحەممەدپوور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت-ژاورود-پاوه- نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵێ(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،"دیمانه"کتاب آقای عادل محمدپور،نویسنده و ادیب هورامان،وارد بازار شد(کتێبوو:"دیمانه"ی نویسته‌وکاکەعادڵ موحەممەدپووری،
دنبالک ها: کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 شهریور 1396 توسط همایون محمدنژاد

هورامان هانه‌به‌رچه‌م

 تایبەتیێ ئەدەبی جە سەیدی هورامی:
کوڵی دێڕی و
هامدەنگی چنی مۆسیقاو سروشتی
 عادڵ محه‌مه‌دپوور

✅ تەشکەو شێعرەو کلاسیکەو عەرەبی و فارسی جە ویەردەنە، شێعرێ پۆرەوردای و مەدحی و مەنقەبە و مەلحەمێ بیێنێ. ئادیچ پەی یاونای ڕادەو ملکەچی و ستایشکاری، وەرانوەروو ئەمیرێ یام سۆڵتانێ. ئی بابەتێچە پەنەوازش بە هۆنەو قەسیدەی بیەن. قەسیدێچ پێچەوانەو غەزەڵێ بەیتەکێش فرێ بیێنێ. ئا بابەتێ نیازشا بە درێژی لنگێ و درێژی پایە عەرووزییەکا بیەن کە  چی ڕاستانە شمارەو بەیتەکایچ سەروە بیەن.

پیجۆرە زوان جە خزمەتوو دەسەڵاتچیانە بییەن نە جە خزمەتوو خەڵکییەنە. چوون زوانوو خەڵکی زوانێ کۆڵ و سادەن. جە هورامانەنە ئی دیاردە بە هۆکاروو نەبیەی دەسەڵاتێ سەقام گێرتە،  شێعرەی ستایشیەش نەبیێنە. جە ویەروو شێعرەو هۆرامانی جگەم بۆنەکا من دەقێ ستایشی بە مانا بابەتیەکەش کە بیە بۆ نۆرمێ ئەدەبی شکە مەبەروو یان دەگمەنا. زوان، زوانی خەڵکی بییەن و زوانوو شاعێرایچ نزیک بیەن پی زوانیە، پۆکای درێژی دێڕێ کەمتەر پێویا. ئەگەریچ با سەروو کاریگەری عەرووزنای بیەن، نەک شێعرەو بڕگەی.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، دینی ومذهبی، عادڵ موحەممەدپوور، مامۆساسەیدی هەورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،تایبەتیێ ئەدەبی جە سەیدی هورامی:کاکه عادڵ محه‌مه‌دپوور،
نوشته شده در تاریخ جمعه 27 مرداد 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

لووتکه ، در بام فکری اندیشمندان  صعودش قطعی شده ، و
در عرصه درس رسانه نمره 20گرفت.

شمارگان هفته‌نامه لووتکه از 20 گذشت

ژماره‌و19 و 20ی ڕۆنامەو لووتکەی وه‌ڵا کریاوه  
هەرمانەو مامۆسائیرەج عێبادی
نویسه‌ر و شاعێر
جه په‌لیانه‌و هەورامان هانەبەرچەمی

http://haneberchem.mihanblog.com/


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، تبریکات، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، هفته نامه‌ی مردمی لووتکه، عادڵ موحەممەدپوور،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،لووتکه،در بام فکری اندیشمندان صعودش قطعی شده،و در عرصه درس رسانه نمره 20گرفت،
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 خرداد 1396 توسط همایون محمدنژاد
هورامان هانه‌به‌رچه‌م

برخی واژه‌های زبان هورامی در اوستا،درخت آسوریک و ماتیكان گجستك ابالیش:آقای عادل محمدپور

✅  روند«تاریخی و درزمانی» در زبان هورامی نشان دهنده این واقعیت است كه این زبان با  اوستا، زبان مادی، پهلوی شمالی و دیگر زبان‌های میانه ایرانی مثل گاثاها، منظومه درخت آسوریك، ایاتكار زریران و ماتیكان گجستك ابالیش اشتراكات و قرابت ریشه‌ای و واژگانی دارد. دلیل این امر هم وجود عناصر گسترده زبانی در این متون می‌باشد كه برای استدلال و عینیت بخشیدن به بحث خود به پاره‌ای از آن‌ها اشاراتی می‌شود.
 
«گاثاه، گاهان» از قدیم ترین زمان، بخشی از یسنای اوستا بوده است . این سروده‌ها بعدها تحت نام سرود‌های پهلوانی و غنایی در دربار شاهان اشكانی و ساسانی، شعرای دوره‌گرد(گوسانان، خنیاگران، عاشیق، عاشوق، گوروغلی خوان ها)  و در دوره‌های بعدتر (گورانی‌واچ‌ها)  آن‌ها را با آهنگ، ترنم و یا تك‌خوانی می‌نموده‌ و در گذشته‌های نه چندان دور در كردستان و منطقه هورامان همین سرود‌ها(گورانی‌ها)  در دیوان‌خان‌ها و دربار سان‌ها و سلاطین كُرد دوباره خوانی می‌شده‌اند. بعدها این سروده‌های هجایی یا فهلویات و اورامن ها را در كرمانشاه و ایلام و...هوره، Hore و در مناطق شمالی‌كُردستان لاوژه و لاوك، Lawik-Lawije و در هورامان(سیاوچه‌مانه، Siyawĉemane)  گفته‌اند. این هنر می‌تواند تداوم همان بازخوانی‌های «شعرای دوره‌گرد» گذشته باشد. گورانی(سرود) یَسه یَسه، Yese yese ، نوعی آواز و سرود هورامی است- به معنای سرود و ستایش- نمی‌تواند بی ارتباط به واژه «یَسنه و یَسنا» در اوستا باشد.

برخی واژه‌های هورامی در اوستا:

وَرِسَ[1]، werêse، آدا، ادا، اذا[2]، eđa، یَزِشْن[3]، یَسَ یَسَ، yeseyese، پیس[4]، pîs، تواشَ یا توش[5]، tûš به معنی تند و تیز و چالاك، خَرَ، هَرَ [6]، here، اَلاغ و چهارپا، دروج، دروِ، dirwê، به معنی دروغ، دُروَند[7]، درُزن، drozin یعنی دروغگو، كَرده[8]، kerde ، رَوان[9]، rewan، گَر[10]، ger، گمیز[11]، gimêz، رِواس[12]، ریباس، ریواوی، rîwawî، گیاه ریواس. گَیه[13]، گیان، giyan به معنی جان، مانگه[14]، mange یعنی ماه، هَشی[15]، هَشه، heše یعنی خرس، به سورانی ورچ، فَردَثا[16]، به هورامی فره، Fire، به معنی زیاد و افزایش و صدها واژه دیگر...

«درخت آسوریك» نیز یكی دیگر از منظومه های انگشت شماری است كه از ادبیات پیش از اسلام به جا مانده است.این منظومه مناظره‌ای است بین «درخت خرما و بز» به زبان پهلوی شمالی(پهلوی اشكانی) از شاعری ناشناخته و شامل (121(بیت است. متن پهلوی این منظومه را (جاماسپ جی دستور مینوچهر جی جاماسپ آسانا) از روی نسخه های خطی موجود تهیه كرده است و به كوشش شرق شناسان معروفی چون«بلوشه، اونوالا، سیدنی سمیت، بِنوِنیست، هنینگ و ... » شعر بودن و هجایی بودن آن مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است...[17] در این متن تعداد زیادی واژه و صدا وجود دارد، امروزه در زبان هورامی به كار می‌روند. برای نمونه صدای (V)در زبان درخت آسوریك كه بعداً در فارسی نو و گویش كُردی سورانی به(B) تبدیل می شود، در زبان هورامی به همان صورت اصیل باقی مانده است. (وَلگ، وَرگ:( بَرگ)- وینی: (می بینی)-وَرَ:بَرخ، بره- وَسین: بَسه(سورانی و فارسی)- وَهار: بَهار (سورانی و فارسی)- وَراز: بَراز(سورانی و فارسی). زبان این متن زبان شهری پارتی اشكانی است كه ویژه فرمانروایان شهرنشین روزگار اشكانی و ساسانی است ، (پهلو، پهلوی: به معنی شهر و زبان شهری است)[18]. واژه پاله، پَهله(پهلو) اكنون در هورامان نامْ جای‌های تاریخی زیادی به همین مفهوم وجود دارد. از جمله (كلكه‌و پالی، پاله) یعنی دنباله شهر پاله، پَهله یا پهلو برخی از جای‌های كردستان از جمله پالنگان(پهلنگان، پالینگان) در هورامان ژاوه‌رود و...

ملكالشعرای بهار، در كتاب «سبك شناسی شعر» می گوید: زبانپهلوی اشكانی، ویژه آذربایجان، خراسان، (كُردستان)، اصفهان و ارمنستان و ... بوده است[19]. وفق این استدلال و استناد به عناصر زبانی هورامی در این متن، باید زبان هورامی هم باقیمانده همان زبان باشد.

اینك شواهد برخی از واژگان هورامی در این متن:

ئهز: به معنی (من)، كه در هورامی كنونی و در دواوین شاعران[20] و حتی در كُردی كُرمانجی(بادینی) این واژه استعمال دارد. وَرگ(وَلك، وَلگ، برگ)، ورازیدن(از مصدر وراسته‌ی هورامی، دوختن فارسی، دورین سورانی)، وینا(از مصدر وینای هورامی، دیتن سورانی و دیدن فارسی)، هیزمی(هیزم فارسی)، بَشن(بَژن و بالا، قامت، در كُردی سورانی هم كاربرد دارد و قد و قامت فارسی)، بَر، ثمر فارسی، بروگ(برو، ابرو)، زره(زَریا، دَریا)، پیل( فیل، فیل)، گیس(گیز، مو)، سَرد(سارد سورانی)، انم( ئانه منم، این منم )، ژیوای(زندگی، ژیان)، وَراز(بَراز، گُراز)، یَو(یَو، جو)، گیواو(گیاه،گیا)، هَلََگ سَخوَن( سخنان یاوه و بیمورد، هه‌له، هَله خود واژه ای هورامی و اكنون هم تداول می شود و (گ یا ك) در قدیم به جای های بیان حركت بوده.) و...

بخشی از متن درخت آسوریك[21]

درختی رسته است تراوشتر آسوریك

(بن)-َش خشكست ، سرش هست تر 

(ورگ)ش نی ماند

برش ماند انگور ، شیرین بار آورده

مرتومان (وینا)، (آنم) درخت بلند

(هیزمم) آتوران كی توسیچ (بریژن)د

تاپستان اسایكم پوسرشترویاران

شكرم ورژیكران كو بشینا (آزادمرت)ان...


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، دینی ومذهبی، عادڵ موحەممەدپوور،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،برخی واژه‌های زبان هورامی در اوستا،درخت آسوریک و ماتیكان گجستك ابالیش:آقای عادل محمدپور،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 خرداد 1396 توسط همایون محمدنژاد

باحضور نویسندگان هورامان؛

کنفرانس هورامان شناسی در شهر حلبچه برگزار شد/عکس

کنفرانس هورامان شناسی در شهر حلبچه برگزار شد/عکس

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ کنفرانس هورامان شناسی باحضور جمعی از نویسندگان هورامان در شهر حلبچه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پاوه پرس، کنفرانس بزرگ هورامان شناسی باحضور پژوهشگران و نویسندگانی از پاوه، نودشه، مریوان، سروآباد و روستاهای هورامان در شهر حلبچه اقلیم کردستان عراق پس از دو روز به کار خود پایان داد.

این کنفرانس باهدف تجزیه و تحلیل مسائل مختلف از جمله زبان، فرهنگ، تاریخ و معماری هورامان و ارائه مقالاتی علمی در دو روز متوالی در نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و ده مقاله از دویست مقاله ارسالی به دبیرخانه توسط نویسندگان ارائه گردید.


دکتر مهدی سجادی به بررسی زبان هورامی به عنوان زبانی جداگانه پرداخت که نه تنها لهجه نیست بلکە ویژگی های لازم زبانی را دارا می باشد.

معماری هورامان در دیدگاه های جدید در مقاله ای علمی توسط مهندس فریبرز موسی زاده ارائه شد. مهندس موسی‌ زادە در این مقالە بە بررسی ابزارها و وسایل معماری هورامان پرداخت و به کاستی ‌های معماران در بناسازی هورامان اشاره کرد

مهندس صباح جباری نیز بە بررسی زبان هورامی در گذشته پرداخت  و الفبا و شیوە تلفظ زبان هورامی را مورد ارزیابی قرار داد.

اسماعیل حاجی زلمی نیز موضوع هویت هورامی و بازتاب ادبیات آنان در رسانەها را مورد ارزیابی قرار داد و در مقاله خود به حاشیه بردن ادبیات و ترانه های هورامان را در رسانه های اقلیم کردستان عراق مورد نقد قرار داد.

محمدرشید امینی، ملا مومن نوری، نرمین گیوه چی، عادل محمدپور و رفت مرادی نیز هریک به ترتیب با ارائه مقالاتی تحت عناوین ” ئەدەبو هەورامانی جە ویەردەی دوورو نزیکەنە”، “ئەوەجە نەکەوتەی ئەوکەسی جەهەورامانەنە”، “ژەنی هەورامانی”، “شێعرە ئەوسا و ئیسەو هەورامی و بەراورد کاریی ئەدەبی” و “زوانی ئەدایی ئامیانو یۆگرتەی نەتەوەیی” به دیدگاه های خود در رابطه با محورهای کنفرانس پرداختند.

گفتنی است در پایان تندیس کنفرانس بە ارائە دهندگان مقالات و مسئولان برگزاری کنفرانس اهداء شد.

گزارش و عکس: مهندس فریبرز موسی زاده


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، کوورش ئه‌مینی، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، عادڵ موحەممەدپوور، موحەممەدره‌شید ئه‌مینی، حافێز ئه‌حمه‌دی(سەروەش)، فه‌رزاد مه‌هدی‌نیا(فه‌رزاد ژیواری)، حێکمه‌ت محه‌مه‌دی(خه‌میار)، مه‌ڵائه‌حمه‌د نه‌زیری، مامۆساموحەممەدحسەین کەیمنەیی، مامۆسامۆمن نووری، فه‌ریبورز موسازاده‌، دوکتورسه‌یدمه‌هدی سه‌جادی، نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار)، مامۆسایاوه‌ر هه‌ورامی، سه‌لیم هه‌جیجی(خه‌مبار)، سه‌باح جه‌باری، ڕه‌نگین دێهقان، جه‌لیل عه‌باسی(قه‌قنه‌س)، مامۆساعوسمان هه‌ورامی، فه‌ریدوون به‌هرامی"شرام"،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،باحضور نویسندگان هورامان؛ کنفرانس هورامان شناسی در شهر حلبچه برگزار شد/عکس،
دنبالک ها: پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 8 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...