گوڵزاروو شێعر و ئه‌ده‌بوو هه‌ورامانی(2)
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

تا پاساروو چه‌مه‌کاو تۆم هه‌ن

کام واران میارۆ ته‌ڕم به‌رۆ ؟

چه‌شته‌ن ، به‌ قماوه‌و لچه‌کات ، وه‌ره‌و خه‌یاڵی

به‌ لووره‌و وه‌رگه‌ سیاویچ ،سڵ نمه‌که‌رۆ .

بازه‌ با نه ساو شۆڕه‌بی زۆڵفه‌کاته‌نه‌ ،تاویه‌ مرکیه‌وره‌

قسێ بێ قسێ ،ڕاوێژ بێ ڕاوێژ.

گه‌ره‌کمه‌ن،له‌زه‌توو گردو ماچه‌کات ، دانه‌ به‌ دانه‌ بارووه‌ کاوێژ.

مەهدی ئەبری( هەورام)

**********************
سه‌ر و ڕیشم تاشان و شاڵم بینان

فه‌ڵه‌که‌و گازیچ.

کرێڵێ که‌ هه‌نێ گیرفانه‌مه‌ن

ماتڵه‌نا

شێعره‌ به‌ی و تا دلێبه‌ره‌و یانه‌یت به‌رۆم .

شه‌راو حه‌ر پار ته‌مامیا

ده‌به‌کێچش نیاێنه‌م تاقوه‌ تا پاییز

قاوه‌یچم که‌ نیه‌ن

چایه‌ تاڵم که‌رده‌ن گه‌ڵوه‌و شه‌وێره‌

تا وه‌رمی ڕه‌تنوو

گردو گڵۆپه‌کایچم کوشناێنێوه‌ تا مێمانی خڵه‌تنوو

من و قه‌ڵه‌م و کاغه‌ز چه‌مه‌ڕا

ده‌ی که‌ی

شێعره‌ به‌ی و تا هه‌وارو سیاچه‌مانه‌یت به‌رۆم.

جمعه‌ سه‌یرانم که‌رد ویانێ

لوانێ

چه‌مم بڕی چه‌مو هه‌راڵه‌و ساوێ

کۆشم سپارد به‌ خۆڕه‌و ئاوێ

یجێ سووره‌هه‌راڵه‌یم گێرت

به‌شکو ئینه‌ خۆدایه‌ن

شێعره‌ به‌ی و تا لچو هانه‌یت به‌رۆم.

مەهدی ئەبری(هەورام)

******************************

شیرین دیاوە ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شیرین  چوون  شاباز ، وە ناز دیاوە
دەس  ئاوەرد  وە  سەر  زڵف  تاتاوە
پەخش کەرد وە دەوران سەفحەی گۆناوە
هەڵقەی چەتر زڵف  ،  وە ناز نیاوە
مەرکەچی عەقرەب  ،  وەرووی  سەماوە
چین وە عەرقچین ، تورمەی رازاوە
کەچ کەرد ، وە  دەسماڵ مشکی یەکتاوە
موژەی ئەڵماسش ،   هابە مەوداوە
مەر ئەڵماسەی سوب وە سورەییاوە
دەس بەرد  ، نەعلەین کەرد وە پەنجەی پاوە
وەعەزم سێران ،  سارا خێزاوە
خاو خاو خەرامان مەشۆ وەڕاوە
مەر شیرین وەسەر حەرەم سەراوە
گۆشەی عەرەقچین ،  وە تەمەناوە
تە مەناش وە قەست ،قەتڵ مەڵڵاوە

سێدفەتاحی جەباری
خەڵکوو جەباری محاڵوو کەرکووکی

************************

هورامان هانه به  رچه م

هه‌وار به‌ هه‌وار دڵ جه‌ شۆنی تۆن

گوڵاوگوڵ چوون هه‌نگ شه‌یدای بۆنی تۆن

حــه‌یاتم به‌سیــان به‌و مــه‌داره‌وه‌

دیده‌ دیــــده‌بان جـــــه‌و دیــاره‌وه‌

ڕازیم به‌ ڕه‌زاش گــه‌ر وزۆم وه‌ نیل

یا دۆم فێـــرعۆنان بکــه‌رام به‌ دیل

یا چوون ئێسماعیل تێخ بنیۆگه‌رده‌ن

تا بۆ به‌هانه‌ په‌ی خه‌ڵات کــه‌رده‌ن

گردچێو ڕه‌حمه‌ته‌ن ئه‌رجه‌ لای تۆبۆ

به‌وشه‌رت دڵ مه‌دارجه‌ ڕه‌زای تۆبۆ

ڕازیم به‌ڕه‌زاش هه‌رچی ڕه‌زاشــه‌ن

ملــم ئاماده‌ی ته‌ناف قه‌زاشـــه‌ن

سابیر سه‌عیدی

*************************
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ﺗﺎﻥ ﻭ ﭘﯚ ﮊﻳﻮﺍﻳﻢ، ﺗەﻣﺎﻡ ﺷﻨﻴﺎﺭﻩ
ﺟەﺳﻪ ﺑﻪ ﺧەﻣﺖ، ﺩﺭﻳﺎ ﻗەﻧﺎﺭﻩ
ﺯﻭﺧﺎﻭﺍ ﺩﻭﻭﺭﻳﺖ، ﺑەﺭﺩﺍ ﻓەﻧﺎﺭﻩ
ﺩﻳەﯼ ﺗﯚ ﻳﺎﻧﯽ، ﻋەﻣﺮﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﻭەﺳێﺸﺎ ﺋێﺘﺮ، ﺯەﺟﺮﻭﻭ ﺋﺎﺯﺍﺭﻩ
ﻣەﺭﺩەﻧﯽ ﻭەﺷﺎ، ﮐﻮﺷﻪ ﻭﺍﺯﺑﺎﺭﻩ
=============================
ﺑﻪ ﺩڵ ﺋﺎﺯﺍﺭﯼ، ﻛﯚﮔﻪ ﻣﻴﺎﻭﯼ
ﺗﺎ ﮐەﯼ ﺑە ﺧەﻣێ، ﮊﯾﻮﺍﯾﻢ ﻣﻨﺎﻭﯼ
ﭘەﯼ ﺗەﮊﻧەﻭ ﭼەﻣﺎﺕ، ﻗەﺗﻴﺮێﻮﻩ ﺋﺎﻭﯼ
ﺋﺎﺥ ﺗﺎڵﯽ ﮊﻳﻮﺍﯼ، ﭘەﻧە ﻧەﯾﺎﻭﯼ
ﺑﺎ ﺯﻭﺧﺎﻭەﻛێﻢ، ﺑەﻳﺎ ﻛﺮﻳﺎﺭﻩ
ﻣەﺭﺩەﻧﯽ ﻭەﺷﺎ، ﮐﻮﺷﻪ ﻭﺍﺯﺑﺎﺭﻩ
=============================
ﺩڵ ﻛەﻻﻭ ﻛەﺭﻭﻭ، ﭼەﻧﯽ ﺯﻭﺧﺎﻭﺍ
ﺋﻮﻣﻴﺪﯼ ﻫﺎڕﺍ، ﺩﻭﻭﺭﻳﺖ ﺋﺎﺳﺎﻭﺍ
ﺣەﺭ ﺧەﻣﺎ ﭼﻴﮕﻪ، ﺗﯚ ﻧەﺑﯽ ﺑﺎﻭﺍ
ﺋەﯾﺮەﮐەﻭ ﺩﻭﻭﺭﯾﺖ، ﺗەﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﺗﺎﻭﺍ
ﺑێ ﺗﯚ ﺷﺎڐﯾێ، ﻣەﭼڵﺎﻛﻴﺎﺭﻩ
ﻣەﺭﺩەﻧﯽ ﻭەﺷﺎ، ﮐﻮﺷﻪ ﻭﺍﺯﺑﺎﺭﻩ
=============================
ﺋﺎﺥ ﺟﺎﺭێﻮ ﺗﯚ ﺑەﯼ، ﻧەﮎ ﭘەﯼ ﻣێﻤﺎﻧﯽ
ﺣﺎڵەﮐەﻭ ﺳﯚﺗەﯾﺖ، ﻭﯾﻨﯽ ﻭ ﺑﺰﺍﻧﯽ
ﺩەﻭﺍ ﻻ ﭼەﻣﯿﯚ، ﺋەﺳەﺭﻭﻭ ﺯﺍﻣﯽ
ﻏەﺯەڵەﻭ ﻣەﻧەﻳﺖ، ﺑﻪ ﺩڵ ﺑﻮﺍﻧﯽ
ﺗﺎ ﻛەﯼ ﻫەﻧﺎﺭێ، ﺗﺎﺳەﯼ ﺗەﻛﻴﺎﺭﻩ
ﻣەﺭﺩەﻧﯽ ﻭەﺷﺎ، ﮐﻮﺷﻪ ﻭﺍﺯﺑﺎﺭﻩ
=============================
ﺳەﺭﻭﻭ ﺩڵﯿﻤەﻭ، ﮔﺮﺩ ﻭەﺭﻫەﻣێﻨێ
ﺷﺎﺩﯼ ﻗﺮﺍﻧﺎ، ﺩﻧﻴﺎﻡ ﺧەﻣێﻨێ
ﺯﺍﻣەﻛێ ﺩﻭﻭﺭﻳﺖ، ﺑێ ﻣەڵﻬەﻣێﻨێ
ﭼێﻮێﻮ ﻓﺮﻩ ﺑﯚ، ﻫەﺭﺳﻪ ﭼەﻣێﻨێ
ﻫەﺭﭼﯽ ﺋﺎﻭﺍﺗﺎ، ﺩﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﻩ
ﻣەﺭﺩەﻧﯽ ﻭەﺷﺎ، ﮐﻮﺷﻪ ﻭﺍﺯﺑﺎﺭﻩ

حێکمەت محەمەدی(ﺧەﻣﯿﺎﺭ)

*************************
بوڵاوە باردێ وەلێ هەسەبۆ
سەرش سوورە خاک توەش بەسه بۆ
باگریکش بۆ په ی ‌سەروو شانەی
پەرێ شێوە نۆ شێعرەو زەمانەی
گیان کەنشت کەرۆ شێعرەی بی کەسه
با هەڕە پیممێ دەسه به دەسه
یۆ ویش کەردەن بە مەولەوی سانی
ئیددعاش یاوۆ بەرزی ئاسمانی

تۆ فەرقو شێعری و نەسری مەزانی
پەی شێعرێ کەرمێ فاتحەوانی
جە سەبر ئەودەرەن مێعر واتەیشا
شێخی فتواش دا پەڕێ پاتەیشا
یا کابرا ماچۆ وەحیه م پەی ئاما
دیوانێو ماچۆ پەی سەروو زاما
ئای پێغەممەری شێعر واچم ڕۆ
تا که ی ماعرێ، مووچ و وماچم ڕۆ
تۆ وەحیەت پەی مەی پێغەممەرەنی
چکوە ئامانی هه ڕ به سەرەنی
حورمەتوو شێعرێ کەوتەن دەسوو تۆ
شەوێ تا ساحبێ هەی ڕۆ شێعرەم ڕۆ
هه تیم تۆ هەڵای قافیەی  جۆڕنانی
دیواروو مێعریش تەمام وڕنانی
کاروو تۆ نیا ڕەدیف جۆر کەردەی
وەحیەت کامەنه  ئاوڕوو بەردەی
شاعر به شێعرە تاشۆ قیافەت
لابەرۆ غروور باری ئیزافەت
عەیبا حورمەتوو شێعرێ ماڕمێ
به نەزانیما عەشقی هاڕمێ
خاس بدیه پەی وێت بزانه کامەنی
پەی دنیاو شێعری ئێش و زامەنی
تا کەی کەڕ بیەی مێعرە یانێ چێش
شێعرەی بێ هەسته وەڵڵا یانێ ئێش
شوورەیا سووکی به باڵاو شێعرێ
تۆ کەی میاوی به پاڵاو شێعرێ
بێ دەنگی وەشا نەک شێعرەی لارە
کەی بۆ ماعرێ دریا قەنارە
ئیشەو وەرمەنه شعرێوەم واتە
خوگێ شێونا گۆلە تەماته
باقی وەسەلام دەم بەسەی وەشا
یا خودا بەشه تا گنۆ سەر به‌شا


حێکمەت محەمەدی(ﺧەﻣﯿﺎﺭ)

*****************************


هورامان هانه به رچه م


هه‌ر وه‌ختێ هه‌ورێ وارانێ مارا
چه‌مێ پاییزی خه‌مێم مژمارا

گجی ئاڵتوونی چناری به‌رزی
که‌واو ڕۆجیاری که‌رۆ به‌ تارا

شنه‌و هه‌ناسه‌و گه‌ڵایه‌ی زه‌ردی
مارۆوه‌ ویرم ده‌رده‌و هه‌نارا

کۆساروو دڵیم بۆ یاگێ ته‌مێ
خه‌فه‌ت شارۆوه‌ تیجیه‌و هه‌سارا

ته‌یمانه‌و وه‌شیم پڕچیۆ به‌ ئێش
هه‌تاوێ داخێ په‌ی دڵیم مارا

سه‌ردی کۆساری مه‌ی گنۆ پاڵێ
ڕه‌ق بووه‌ سۆبه‌و عه‌شقوو تۆ نارا

ئینه‌ من، ده‌ی بۆ وه‌سێن بێ ڕه‌حمی
تا که‌ی چه‌م بڕوو قه‌تاره‌و دارا؟

فه‌رید عه‌باسی

*******************************
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
وەشا   ئانیشا   ئەڵڵا   یارشا  بۆ

حەمدو قول هوەڵڵا دایم کارشابۆ

وەشا    ئانیشا    نما    وەنانێ

بەهەشت تا دایم حەر بازارشابۆ
 
هۆمایون محەمەدنژاد
هۆرگێڵنایەو دوەبەیتیەکاو باباتاهێری هەمەدانی
سەروو زوانی هەورامی

*******************************
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

خەیلێوەن  دیدەم  بێ  دەرمانەنی
ئێتر  بە  تەمای  کام   لوقمانەنی!؟
دیدەی  وات په‌نه‌م  نائۆمید  مەندە
زانی ئێشی  کێن جە کووری دیدە!؟
دوکتورحەر ئانەن شای نەو نەمامان
تۆ  جە کووری  وێت هیچت  نەزانان
ئەر سەدساڵ کووری تاریک بۆ بەشت
گەرمای   ئەو    ئازیز    بیاوۆ   دەست
قامەت  خەمیدە  دەردی  هێجرانت
سارێژ   نمەبا     ئێشی    زامانت
خەمبار!  تۆ دیدەت پەی ئازیز کۆرەن
ڕۆشناییش  مەگەر  ئامای حزوورەن

محەمەدسەلیم سەلیم پوور(خەمبار هەجیجی)

************************************
طبقه بندی: ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، سابیر سه‌عیدی، حێکمه‌ت موحەممەدی(خه‌میار)، حەمەسه‌لیم سەلیم پوور(خه‌مبارهەجیجی)، فەرید عەباسی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،گوڵزاروو شێعر و ئه‌ده‌بوو هه‌ورامانی(2)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1395 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مشێعرێ تازێ هه‌ورامی"سۆته‌ی ڕۆجیاری" ڕوانه‌و بازاری بی
نویسه‌ر:کاکه سابیر سه‌عیدی

"سۆته‌ی ڕۆجیاری" شێعرێ تازێ هه‌ورامی نویسته‌و کاکه "سابیر سه‌عیدی"وه‌ڵا بیه‌نه‌و. واته‌و ئینه‌‌یه:

وه‌ڵته‌ر دوێ کتێب شێعرێ به نامه‌کاو(هه‌نگی ڕۆح-هاوار بێ ده‌گیم)وه‌ڵا بیه‌نێوه

...........................................................................................
مجموعه شعرنوهورامی"سۆته‌ی ڕۆجیاری"به بازارکتاب آمد)

نویسنده:آقای صابر سعیدی

"سۆته‌ی ڕۆجیاری" مجموعه شعرهای نوهورامی وسورانی وفارسی اثر آقای "صابر سعیدی"بوده که به تازگی منتشرشده است. درضمن قبلاً دوکتاب شعری به نام های (هه‌نگی ڕۆح -هاوار بێ ده‌گیم) منتشرشده بود.
ادامه مطلب

طبقه بندی: ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، فاتێح ڕه‌حیمی، سابیر سه‌عیدی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،سۆته‌ی ڕۆجیاری"کاکه سابیر سه‌عیدی ڕوانه‌و بازاری بی(سۆته‌ی ڕۆجیاری"آقای صابر سعیدی به بازارکتاب آمد)،
دنبالک ها: کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی، خبرگزاری پاوه پرس، وبسایت زریوارخبر،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 دی 1394 توسط همایون محمدنژاد
نسیم فرهنگ هورامان؛

با برگزاری مراسم هیاس غریبی؛غریبی دیار هورامان را آشناکرد


برگزاری مراسم گرامیداشت روحانی و شاعر نامی هورامان، مرحوم هیاس غریبی / گزارش تصویری


بزرگداشت ماموستا هیاس غریبی21

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛مراسم گرامیداشت روحانی و شاعر نامدار هورامان،مرحوم ماموستا هیاس غریبی با حضور علما،شاعران، ادیبان و فرهنگ دوستان هورامان با شکوه هرچه تمام تر در پاوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پاوه پرس، امروز پاوه غرق در نام جوانی بود از دیار هورامان؛جوانی که باوجود سن کمش و با سرودن بیش از یازده هزار بیت در بین شاعران هورامان جایی برای خود پیدا کرده بود،جوانی که لطفات و نازک خیالی اشعارش روح فرهنگ دوستان هورامان را هنرمندانه نوازش می کرد و هورامان را روستای عشق می نامید و خود را عاشقی می دانست از دیار عشق؛دیاری که دور بودن از آن را اسیر و زندانی تعبیر می کند و دوای درد خود را دیار عشق می داند و دیار عشق.

ئازیز من خه‌ڵکوو ده‌گاو ئه‌شقینـا   / په‌روه‌رده‌و ئاوو هه‌‌واو ئه‌شقینـا

ﺧﻪﯾﻠێن ﺋﻪﭼێگه ﺯﯾﻨﻨﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﻪﺳﯿﺎ   / ﺑﻪ ﮔﻮﻭﻧﺎﻭ ﺗﺎﺗﻪﻭ ﺋﻪﺩﺍﻭ ﺋﻪﺷﻘﯿﻨﺎ

ﺗﺎ ﭼﻪﻣێم ﮐﻪﺭﺩیو ﺋﺎﻣﺎنێ ﻭێرﺍ   /  ﺩﯾﻢ ﮔﺮێفتاﺭﻭﻭ ﺑﻪلاﻭ ﺋﻪﺷﻘﯿﻨﺎ

ﺑﻪ ﻫﯿﺞ ﺩﻭﻭﮐﺘﺮێ ﻣﻪﺳﺮﻩﻭﯙ ﺯﺍﻣﻢ   /  ﻣﻦ ﺩﻩﺭﺩﻩﺩﺍﺭﻭﻭ ﺩﻩﻭﺍ ﻭ ﺋﻪﺷﻘﯿﻨﺎ

گویا تقدیر اجازه عمر بیشتر به ماموستا هیاس را نداد و غریبی، غریبانه همراه با پدر و مادرش در یک حادثه رانندگی دنیای فانی را وداع گفت و هورامان را تنها گذاشت. امروز انجمن ادبی موسسه فرهنگی ادبی نسیم فرهنگ هورامان با همراهی وهمکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان به پاس زحمات و در راستای تکریم فعالیت های روحانی و شاعر جوان هورامان، مراسم باشکوهی را با حضور شعرا و فرهنگ دوستان هورامان و مهمانانی از مریوان، هورامان تخت، سنندج و کرستان عراق برگزار نمود.

بزرگداشت ماموستا هیاس غریبی27

امام جمعه پاوه در سخنانی با تمجید و تجلیل از بانیان و برگزار کنندگان مراسم، ذات برگزاری این جلسات را مفید ارزیابی نمود و آن را مایه ی حفظ وماندگاری فرهنگ، آداب، فلکور، قدرشناسی دانست .

ماموستا ملاقادر قادری به تعبیر اسلام از مرگ پرداخت و گفت:ما مسلمان معتقد به منهج الهی هستیم، بنابراین از نظر ما مرگ،فنا نیست.به عبارتی رفتن، معادل نابودی وفنا نیست و از نظر ما آنهایی که در دنیا خدمتی نموده اند بطور یقین نمی میرند.

قادری با بیان روایتی از حضرت عمر (رض) و حضرت علی (رض) افزود: وقتی عالم و شاعری می میرند خلأی ایجاد می شود مگر آنکه دیگری جایگزین آن شود، بنابراین اگر ما نگران ماموستا هیاس هستیم بخاطر آن است که می توانست در بیداری مردم بیشتر خدمت کند و مفید باشد، ان شاءالله که امثال کاک هیاس در جامعه زیادند و جای ایشان را پر می نمایند.

دراین بزرگداشت به یادماندنی پرچمداران فرهنگ وادب هورامان:حسن عمرانی،ماموستامیرزای هورامی،محمدرشیدامینی،عطا حیدری،سعدی غریبی،صاحب غریبی،حسن خیاط،ملاعثمان رحیمی،یزدان لطفی،ژیلا هلاکو،محمد فهیم،حبیب الله مستوفی،ملاهادی احمدی،همایون محمدنژادوفریبا اسماعیلی هریک اشعار و متون ادبی خویش را نثار روح ملکوتی ماموستای شاعر و فرهنگ دوست هورامان نمودند و یادش را هنرمندانه گرامی داشتند.

قاری مراسم ملا محسن رستمی،مجریان پرتوان کاک هادی سپنجی و کاک حکمت محمدی،خیرمقدم توسط مدیرعامل موسسه فرهنگی ادبی نسیم فرهنگ هورامان آقای ابراهیم شمس،سخنرانی دکترهدایت محمودی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان،بیان زندگی نامه زنده یاد هیاس غریبی توسط هم قطار خود سیدجلال هورامان و پخش کلیپی به کارگردانی هنرمند و کارگردان مشهور هورامان آقای پرویز رستمی از دیگر بخش های برنامه بود که با زیبایی هرچه تمام تر اجرا شد و در خلال اجرای برنامه ها همواره اشک را از چشمان حضار جاری می نمود.

در این مراسم نکوداشت، همچنین یاد شاعران دیار هورامان مرحوم کاک یوسف رسول آبادی، غازی خلیلی، مجیدبگ هدایتی و باقی صفاری  گرامی داشته شد.

گرامیداشت ماموسا هیاس غریبی2

میهمانانی از شهرستان های پاوه، مریوان، جوانرود، روانسر و اقلیم کردستان بلاخص جمعی از شخصیت های فرهیخته و فرهنگی وفرهنگ دوست اورامان در این مراسم شرف حضور داشتند وبه غنی برنامه اهمیت دوچندان بخشیدند از آن جمله می توان به شیخ محمد نجار، ماموسا عثمان هورامی، ماموستا ایوب رستم از حلبچه،ماموستا میرزای هورامی، ملااحمد مبارکشاهی و….

سرکار خانم آمنه رحیمی جهت قرائت شعرش با همراهی پدرش در جایگاه حضور یافت و مجری برنامه در وصف این بانوی شاعر افزود: ایشان مدتی است به بیماری شبیه MS مبتلا گردیده و حرکت، بینایی، شنوایی خود را ازدست داده، حتی چندماهی درکما به سر می بردند و الحمدلله اینک حرکت، تکلم و بینایی خود را بازیافته ولیکن الان همچنان ناشنوای مطلق می باشند. ایشان در وصف کوچ شاعر هورامان قطه شعری ۱۸ هجایی سرود و در ادامه تقدیم حضار نمود. با قرائت شعر این شاعره ی جوان و به سبب تألمات روحی ناشی از بیماری وازدست دادن و برگشت بخشی از سلامتی، نگاه حسرتمندانه پدر به فرزند و تعبیر و تفسیر این نگاه، احساس همدردی شدیدی را دربین حاضرین به وجود آمد و همگی حضار را به نوعی متأثر نمود….

بدیهی است برنامه ی قابل تحسینی ارائه گردید، اما آنچه که احساس می شود هیچگاه نمی توان آن را با قلم منتقل و یا توصیف نمود، به هرحال این برنامه نقطه ی قوت وفعالیت مثبت برای موسسه فرهنگی نسیم اورامان قلمداد می شود، هرچند که نقض هایی نیز در ادامه داشت (مدیریت زمان ۴ ساعت به طول انجامید…) که انتظار می رود در نشست های بعدی، این امربیشتر مورد توجه جدی قرار گیرد.

شورای اسلامی شهر پاوه نیز به نیابت از مردم فهیم این دیار مراتب همدردی وتأسف وتأثر شهروندان این دیار را خدمت علمای اعلام، شاعران، فرهنگ دوستان، مردم هورامان تخت و بلاخص خانواده داغدار ماموستا هیاس غریبی اعلام نموده وازمساعی مجموعه اعضای محترم موسسه نسیم هورامان درجهت برگزاری چنین نگوداشتی ..، تمجید وتجلیل نمود.

در پایان دو نفر از وابستگان مرحوم و نیز شورای اسلامی هورامان به نیابت از مردم هورامان تخت از مراسم یادشده و بلاخص مردم فهیم پاوه به سبب احساس همدردی نسبت به کوچ روحانی فرهیخته و شاعر بزرگ هورامان تقدیر و تشکر وافر نمودند.

علی ایحال استقبال گسترده اهل فرهنگ و ادب، غنای محتوی برنامه و… همگی بیانگر تلاش مستمر اعضای محترم موسسه نسیم فرهنگ هورامان بوده که می طلبد با خلوص نیت از مساعی این عزیزان تقدیر و تشکر نمود و در ادامه امیدوار است همچنان که مدیرعامل این موسسه وعده دادند در نوبت های بعدی از پیشکسوتان در قید حیات نیز تجلیل و تمجید شایسته ای به عمل آید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، تسلیت ها، نه‌سیمووفه‌رهه‌نگوووهه‌ورامانی، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، مامۆساهه‌یاس غه‌ریبی، کوورش یوسفی(ئاریا)، موحەممەدره‌شید ئه‌مینی، فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی، په‌رویز ڕوسته‌می، موحەممەد فه‌هیم، حێکمه‌ت موحەممەدی(خه‌میار)، مامۆسامیرزای هه‌ورامی، مامۆساعوسمان هه‌ورامی، هادی سپه‌نجی(خاڵه‌)، سابیر سه‌عیدی، باقی شه‌فێعی، موحەممەدمۆمن یه‌زدانبه‌خش، فه‌ریبا ئێسماعیلی، دوکترهێدایه‌ت مه‌حموودی، مامۆسامۆمن نووری، موحه‌ممه‌دغه‌ریب مه‌عازی‌نژاد، یووسف ڕه‌سووڵ ئابادی(هاوار)، سوبحان خالدی، میرزامەجید عەدەمی و فەیسەڵ هێدایەتی، باقی سه‌فاری، میرزا عەبدولقاد٘ری پاوەیی، فایق لوتفی، یه‌زدان لۆتفی، فەهمی مورادی‌مه‌ولوودی، سه‌باح جه‌باری، غازی خه‌لیلی، حه‌بیبه‌ڵڵا موسته‌وفی، میلاد یووسفی، ئه‌یوب کوێخا رۆسته‌م، عەباس غەریبی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،نسیم فرهنگ هورامان؛با برگزاری مراسم هیاس غریبی؛غریبی دیار هورامان را آشناکرد،
دنبالک ها: وبسایت پاوه پرس، وب سایت سلام پاوه، پایگاه خبری هزارماسوله(پاوه)، سایت خبری تحلیلی هورامانات، وبسایت زریوارخبر، پایگاه خبری نوریاو، هه‌ناسه،
نوشته شده در تاریخ شنبه 16 آبان 1394 توسط همایون محمدنژاد
دومین همایش داستان کوتاه هورامی باحضور فعالان
 عرصه فرهنگ وادبیات هورامان و کردستان درمریوان برگزارگردید

 دومین همایش داستان کوتاه هورامی نگاه فعالان فرهنگی وادبی رابه شهرمریوان معطوف کرد؛این همایش که باتوجه به فراخوان قبلی در ساعت2بعدازطهر روزچهارشنبه 20اسفند1393 درمحل دانشگاه پیام نورمریوان برگزارگردید.درهمان آوان شروع همایش تمامی جایگاه ها پرشده وبعضی ازمیهمانان وحضار سرپا ایستاده بودند که باهمکاری خوب دانشگاه وتدابیر شورای کلاس زبان هورامی وتعبیه صندلی ها این مشکل مرتفع گردید.حضورمهمانان فرهنگی ازشهرهای مریوان-پاوه-نوسود-نودشه-سنندج-کامیاران-جوانرود-سروآباد-هورامان تخت-روانسر وکرمانشاه و ایلام غنای فرهنگی وادبی همایش را دوچندان کرده بود؛تاجایی آقای جکمت محمدی شاعرنوسودی مجری همایش بودند؛باتوجه به اعلام آقای سیداحسان اتابک دبیرهمایش از مجموع48داستان ارائه شده؛12داستان ازسوی داوران همایش آقایان کورش امینی-کامل صفریان وخانم بدری شریفیان انتخاب شده ودرنهایت 3اثربرترانتخاب می شوند.درادامه داستانها قرائت شده ودرنهایت داستانهای خانم گیوه چی وآقایان:سبحان امینی-ولی فتاحی به عنوان آثاربرتر انتخاب شدند وازایشان تقدیر به عمل آمد.
ازنکات برجسته همایش حضورصاحبنظران وشاعران ونویسندگان منطقه هورامان وکردستان بود ازجمله آنان آقای باباشیخ حسینی فعال فرهنگی سروآبادوهورامان بود که طی مصاحبه‌ای با وبسایت زریوارخبر اعلام کردند:زبان هورامی از روزگاران قدیم و بعد از انقراض دولت آشور به دست ماد به عنوان شیوه‌ی تكلم مردم به ویژه به عنوان زبان پادشاهان سلسله ماد در بخش وسیعی از فلات ایران رایج بوده است؛وی زبان هورامی را یکی از غنی ترین زبانهای موجود دانست که بیشترین نزدیکی را بازبان اوستایی دارد.ایشان خاطرنشان کرد: دربرخی ازکتابها ولوحهای تاریخی،زبان هورامی همان زبان اوستای زرتشت معرفی می شود.
زبانهای رایج کُردی وفارسی به زبان هورامی احتیاج دارند.وی نبود نثرقوی و یکپارچه را یکی از مشکلات زبان هورامی دانست که برگزاری چنین همایشهایی عاملی مفید و مؤثر جهت رشد و اعتلای زبان هورامی دانست.  
    باتوجه به برگزاری همایش تلاش واهتمام شورای کلاس زبان هورامی که برحسب توانایی دانشجویی و همکاری
دانشگاه پیام نورمریوان همایش درخور وشایسته را ارائه دادندکه زیبنده است؛ازسعی وپشتکار همه دلسوزان تقدیربه عمل آوریم وامیدآن دارم که چنین همایشهایی تداوم یافته و رواج گذشته زبان هورامی در منطقه کردستان وهورامان تداعی عملی شود وشاهدبرگزاری سومین همایش درشهرفرهنگی پاوه باشیم گفتنی‌است همایش‌اول در23مرداد1392ونقطه‌شکوفایی‌در(داستان‌نویسی)درشهرفرهنگی‌نودشه برگزار شده بود.
                                                                                                   بااحترام همایون محمدنژاد

 

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، هومایون موحەممەدنژاد، کوورش ئه‌مینی، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، فەرید عەباسی، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، داریوش ڕه‌حمانی، سابیر عه‌زیزی، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، سوبحان ئه‌مینی، په‌رویز ڕوسته‌می، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، سابیر سه‌عیدی، کامل سه‌فه‌ریان، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی، موحەممەد سالاری، فیرووز عارفی، سەعدوڵڵا خون خام(شەهریار)، تالێب ئه‌داک، شه‌یدا باسامی، بێهزاد کەریمی، وەلی فەتاحی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،دومین همایش داستان کوتاه هورامی باحضور فعالان عرصه فرهنگ وادبیات هورامان درمریوان برگزارگردید،
دنبالک ها: وبسایت زریوارخبر،
نوشته شده در تاریخ جمعه 22 اسفند 1393 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م    هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م           
همایش وفاق روستای شرکان در تاریخ هورامان بی نظیربود

هه‌مامه‌و  پێوه‌ره‌بیه‌ی و یه‌ک‌دڵی ده‌گاو شه‌رکانی جه هه‌ورامانه‌نه بێ وێنه بێ

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

دل‌های آسمانیشان بسان پنجره‌های سرای پاکشان آبی آبی است!

سڵام وادب؛

ده‌گاوشه‌ره‌کانی یاگێ ژیڕی و کانگاو زانایی و سه‌رچه‌مه‌و فه‌رهه‌نگ و پیاگه‌ورا زه‌مانه‌ی یانه‌و ئه‌ده‌ب‌وفامی کۆگاو دیانه‌تی؛ئاواتما ئانه‌ن ئی ئه‌ره‌نیشتێ په‌ی فره‌ته‌رئه‌ژناسای وچه‌م پنه‌که‌وته‌ی وهه‌نترینی دیه‌ی جوانه‌کاچه‌نی تاقمه‌وخه‌ڵکووشه‌ره‌کانی ڕویوی فره‌ وه‌ش و په‌ی دمارۆی مه‌نۆه؛ ئاواتمائانه‌ن!دیسان‌ ئی‌ ئه‌ره‌نیشتێ درێژه‌شابۆ وله‌ش‌ساقی و بێ‌وه‌یی مێمانوو خه‌ڵکه‌که‌ی بۆ.
براتا:هۆمایون محه‌مه‌دنژاد
په‌لیانۆ هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
                       

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

وێنه‌گه‌ر:هۆمایون محه‌مه‌دنژاد


خلاصه برگزاری همایش وعکس های این وبلاگ و
وبلاگ یاقوت هورامان  در
ادامه مطلب


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، جفرافیا، اخبار، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، شهرها و روستاهای هورامان، ورزشی، پزشکی، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، سابیر سه‌عیدی، فیرووز عارفی، فاتێح سه‌عیدی، دوکتورئێسماعیل شه‌مس، سلێمان ره‌حمانی(حه‌سره‌ت)، دوکترهێدایه‌ت مه‌حموودی،
برچسب ها:همایش وفاق روستای شرکان،هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،روستای شرکان،همایش وفاق روستای شرکان در تاریخ هورامان بی نظیربود(هه‌مامه‌و پێوه‌ره‌بیه‌ی و یه‌ک‌دڵی ده‌گاو شه‌رکانی جه هه‌ورامانه‌نه بێ وێنه بێ).،
دنبالک ها: یاقوت هورامان(روستای شرکان)، سایت خبری تحلیلی هورامانات، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 شهریور 1393 توسط همایون محمدنژاد

وێره‌گانه‌ شێعره‌وهه‌ورامی جه شارووسه‌ڵواوای به وه‌ش‌ته‌رین شێوه لوا ڕاوه‌

ڕۆ په‌نجشه‌مه‌ی ڕێکه‌وتوو (/139212/15)مانگه‌و سیاوکامی سه‌عات(2/5تا5/5)به‌شداری شاعێره‌کاو فه‌رهه‌نگ دۆسا‌؛گلێربیه‌وه‌ سه‌رو(ویره‌گانێوه‌ چه‌نی شێعرێ)جه‌مۆجته‌معوو فه‌رهه‌نگی ئێرشادوشارووسه‌ڵواواینه‌ به ئاماده بیه‌ی‌ فره‌و جه شاعێرا و جه‌ فه‌رهه‌نگ‌دۆسا‌،لوا ڕاوه‌.ئه‌چی گلیرۆبیه‌نه‌ فره‌و که‌سایه‌تیی و شاعێرێ جه شاره‌کاو:سنه؛پاوه؛مه‌ریوان؛کامیاران؛سه‌ڵواوا؛و مه‌حاڵه‌کاو هه‌ورامانووته‌خت-لهۆن-ژاوه‌رۆ به‌شداریشا که‌رده بێ و نزیک به‌ 25که‌سێ که‌ فره‌ته‌ر به‌رهه‌می شیعرێ تازێ بێنێ به‌رهه‌مشا واناوه‌،حه‌ر پاسه‌ کاکه(ڕه‌ئۆوف مه‌حموودپور)شاعێری به‌ ئازموون سه‌روو ڕه‌وتوو شێعره‌و تازێ هه‌ورامانی و‌تاریوه‌ش پێشکه‌ش که‌رد.جه‌ دڕێژه‌و ئی به‌رنامه‌ینه‌ کاکه(فاتێح مه‌سته‌فایی)وه‌رپرسوو ئه‌نجۆمه‌ن ئه‌ده‌بی شاروو مه‌ریوانی سه‌رو ڕه‌وتوو هه‌مکاری وبه‌یووه‌ بیه‌ی ئه‌نجۆمه‌نه‌ فه‌رهه‌نگیه‌ ئه‌ده‌بیه‌کا جه‌ مه‌حاڵه‌که‌نه‌ وتاریوه‌ش ئاراسته‌و به‌شدارا که‌رد.هۆنه‌رمه‌نده‌کا کاکه تۆفێق زاوه‌ری و کاکه سیروان خالێدی و کاکه فه‌رزادژیواری به‌ چن گۆرانیی سیاوچه‌مانه‌ و ده‌نگوو مۆسیقاو کاکه فه‌رید عه‌باسی ئی گلێره‌وبیه‌شا ڕه‌نگین که‌رد.ئی به‌رنا‌مه‌ جه‌ لاو ئه‌نجۆمه‌نو ئه‌ده‌بی فه‌رهه‌نگی ڕۆجیاری ڕیک وه‌زیا و لوا ڕاوه‌.
1-کاکه سابیر سه‌عیدی
2-کاکه مه‌نسوورسۆهرابی
3-کاکه
محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی
4-کاکه سابیر  عه‌زیزی
5-کاکه کوورش  ئه‌مینی
6-کاکه مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)
7-کاکه
هۆمایون محه‌مه‌دنژاد
8-کاکه ئێحسان ئه‌تابه‌ک
9-کاکه بۆرهان ئه‌خته‌ر(هورامی)
10-کاکه سۆبحان خالێدی
11-کاکه فاتێح  سه‌عیدی
12-کاکه هه‌یاس غه‌ریبی
13-عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی)
14-کاکه تالێب  ئه‌داک
15-کاکه عه‌بدۆڵڵا  عه‌لی ‌پوور
16-کاکه سلێمان ره‌حمانی
17-کاکه فاتێح  مسته‌فایی(وه‌رپرسوو ئه‌نجۆمه‌ن ئه‌ده‌بی شاروو مه‌ریوانی)
18-کاکه تۆفیق  ئه‌رژه‌نگی(ئه‌نجۆمه‌ن ئه‌ده‌بی ده‌گاو نێ)
19-کاکه محه‌مه‌دسدیق که‌ریمی(ئه‌نجۆمه‌ن ئه‌ده‌بی شاروو مه‌ریوانی)
20-کاکه سه‌لام‌ نه‌باتی(ئه‌نجۆمه‌ن ئه‌ده‌بی شاروو مه‌ریوانی) 
21-خاتوو سۆره‌یا زارعی
22-خاتوو به‌یان عه‌لی ره‌مایی
23-کاکه مه‌حموود  ئه‌زه‌غ

24-کاکه ئێبراهیم ڕه‌جه‌بیان
25-
کاکه فه‌رید    عه‌باسی
جه کۆتایینه وه‌روو ئانه‌یه بڕیۆ شاعێری وه‌ڵته‌ر دێر شێعره‌کاشا په‌ی ئی به‌رنامه‌یه کیاسته بێ.وه‌ختوو  وانایۆشا نه‌بێ وه شه‌ویس پێسه‌و:
کاکه ‌سیروان دوڵه‌تیاری-کاکه‌ جه‌لیل خوون‌دڵ-کاکه محه‌مه‌د خووست و شاعێراته‌ری که شێعرێشا کیاستێبێنێ و به‌ڵام نه‌تاواشا به‌یا؛پێسه‌و:
1-کاکه نه‌عمان هه‌ورامی
2-خاتوو که‌لسووم عۆسمان‌پوور
3-کاکه ئێبراهیم شه‌مس
4-کاکه حسه‌ین خورا(خه‌یال)
5-کاکه مۆرته‌زا فه‌یزی(هاوارپایگه‌ڵانی)
6-میرزا مه‌جید سۆبحانی
7-کاکه عه‌بدۆلحه‌مید محه‌مه‌دڕه‌شیدی

جه درێژه‌و باسه‌که‌ی وێنه‌کا  ویندێ

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، اخبار، ئەنجومەنوو ڕۆجیاری، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، کوورش ئه‌مینی، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، سابیر عه‌زیزی، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، فەرید عەباسی، سابیر سه‌عیدی، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، بورهان ئه‌خته‌ر(هورامی)، مامۆساهه‌یاس غه‌ریبی، مەحموود ئەزەغ(ویلان بڵبه‌ری)، مورته‌زا فه‌یزی(هاوارپایگه‌لانی)، فاتێح سه‌عیدی، تالێب ئه‌داک، نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار)، حسه‌ین خورا(خه‌یاڵ) ، سوبحان خالدی، سلێمان ره‌حمانی(حه‌سره‌ت)، جه‌لیل خوون دڵ،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛ یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان- اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی-حلبچه-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام- کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا -زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،ئه‌نجۆمه‌ن ئه‌ده‌بی ڕۆجیاری،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 اسفند 1392 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4