نامەو سەروازێ دەرەندووی/شێخە ڕەسووڵ /سبحان ئەمینی


نامەو سەروازێ دەرەندووی

/شێخە ڕسووڵ


چەنەم ویەرە جەنابوو سەرکرد٘ەی!

من کناچێوەم هەنە بە "بۆیەو بەرائەتی"، نامەم پەی منویسۆ!

ژەنێم هەنە زێلیش نمێ ئاوی پژگنۆ ساوەو هەوشەکێما، 
نەکا هێلیان مریچڵەکێ تێکێ بشا!

جەنابوو سەرکرد٘ەی!

هیزی شەوێ وەرممەنە دژمەن مەڕیا، 
شمە خەریکێ سەمای بێندێ!
من کیسباخەڵوو سەروازێ کوشیاینە، نامێم ئێستۆ و دلێشەنە نویسیابێ:

تاتەلێ گیان! ئەد٘الێم دڵش نمێ ئاوی پژگنۆ ساوەو هەوشەکێما،
ماچۆ نەکا هێلیان مریچڵەکێ تێکێ بشا!
بەڵکوو عێوەزاشەنە خود٘ا تاتەلێت پارێزنۆ پەیما!

مزانوو باوڕ مەکەری جەنابوو سەرکرد٘ەی!

من جە دژمنی باکم نیا و مەتۆقوو وەرش،
من جە تفەنگە بێ وەجەکەو دەسیم تۆقوو،
جە وێم تەرسوو کە وەختش یاوۆ و پەی پارێزناو وەڵاتێوە، 
ناچار وەڵاتێتەری غەڵتانوو ونێ کەروو!
پەی دید٘اروو کناچڵێوە، 
یوێتەرێ تا ئەبەد٘ چەمەڕا بازوو!

تکام هەنە جەنابوو سەرکرد٘ەی!

ئی نامەیمە کیانە پەی سەرکرد٘ەو سپاو وەراوەری، 
بەشکووم ئاد٘یچ کناچێوەش بۆ،
ئەشقێوەش بۆ و 
چەمەڕاش بۆ ... !!

#سبحان ئەمینیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، سوبحان ئه‌مینی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،نامەو سەروازێ دەرەندووی/شێخە ڕەسووڵ /سبحان ئەمینی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 تیر 1399 توسط همایون محمدنژاد
داستانەی هەورامیێ "کۆڵبەری/موحەممەد کەریمی

بە نامێ خودٚای گەورەی
کۆڵبەری
زمسان، سەخت و دڵڕەق بێ!  بۆران کەرێ و تفت کەرد٘ێ ئاسمان، بیێ! تا وێم یاوناوە یانە، وەخت بێ ڕەق بووە! پا حەزە بەرەکەم کەرد٘ۆ، بە جێڕەو بەرەکەی، ئاسۆی کۆڕم وەرمەنە چڵاکیارە!

ئاما پێوایمۆ:

“تاتە گیان خێر بەیۆ. چی دێر ئامایۆ؟

فرە بێ تاقەتت بێنێ…!”

ڕۆڵە گیان، دەسوو وێم نەبێ، بارەکە دێر ئاما!

وێت خاس مزانی، کۆڵبەری لیتەسەرین، ڕۆ هەن زوو مەیوە، ڕۆ هەن دێر، ناشوکری نەبۆ ئینە کەی …؟

تاتە گیان دایم خەموو تۆما، واتم نەکا چێویە قۆمیا بۆ.

ڕۆڵە گیان، وەختوو وتەیا و لوە بووسە…

بووسە با سۆحەنە بتاوی زوو هۆربێزی پەی مدرسەی.

گەلاوێژە شۆنەو بێ قەزای و خێرئامای و وەش ئامایرە، نان و چایش پەی ئاورد٘انێ.

گەلاوێژ ڕۆڵە، سۆحەنە وزەوە ویرم با ئا بەرە قیراو بیەیە وەش کەروو، هەم جێڕەش مەی، هەم هەوا مەی دلێ.

خەیلێن جێڕە جێڕش نمازۆ بووسدێ و وەرمتا شێونۆ!

با جە جێڕەی وزووش!
ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، سوبحان ئه‌مینی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،داستانەی هەورامیێ "کۆڵبەری/موحەممەد کەریمی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 3 آبان 1398 توسط همایون محمدنژاد
هاگاداری پەی بەشوو زوانی هەورامی ، شومارەو"٦"مەجەلەو "بەیان"ی 

بە پاو هەواڵوو پەلیانەو ئەدەبی، فەرهەنگی، تاریخی" #هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م''ی هاگاداری پەی بەشوو زوانی هەورامی ، شومارەو" ٦ "مەجەلەو "بەیان"ی.

#هاگاداری پەی نویسەرا، شاعێرا و قەڵەم بەدەساو هەورامانی

سڵام و ئەد٘ەب 

#خزمەت بە زوان وفەرهەنگوو هەورامانی،ئەرکوو سەروو شانەو گردیمانە،

بابەتەکاتا هەتا ڕاکەوتوو ۱۰ـ٦ـ۱۳۹٨ بکیاندێ پەی 


 @hawramyhomayon


دماو هۆرچنیاو بابەتەکا جە لاو تاقمەو بەڕاوبەرا و شۆراو نویسەراومەجەلەی، هاگادارتا کەرمێ.


‍ ‍مجلەی دوماهنامەای #بەیان مهاباد (بخش ویژەی زبان هورامی)در یک نگاە


 انتشار مقالات،اشعار،داستان ،و نوشتەهای مربوط بە منطقەی هورامان بە زبانهای هورامی و فارسی در شمارەهای پیشین بەیان:

#طیب طاهری(نویسندە یارسان ، صحنەی کرمانشاە)

#سهراب مورادنیا(کامیاران)

#ایران مرادی(تهران)،

  #بهروز محمدپور(شارۆ)،حامی غریبی (هورامان تخت،سروآباد)

#پرویز بابایی، نرمین گیوەچی،هادی محمودی،انور ولدبیگی،سیدرحمان محمودی (پاوە)


 #محمدشریف علی رمایی،سیوان ابراهیمی(سنندج)

#عادل محمدپور،رئوف محمودپور، همایون محمدنژاد،صابر عزیزی،سبحان امینی،رحیم رحمانی،دکترحسام ملکی، شیلان کریمی(مریوان)

#مهدی فلاحی رستمان (سەرمەس)، صاحب سقز

 #یاسین محمدی تاوگوزی(جوانرود)

شورای بخش هورامی:آقایان :همایون محمدنژاد ـ رحیم رحمانی ـ خانم ایران مرادی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز دکتر اسماعیل مصطفی زادە،استاد دانشگاە اهل شهر مهاباد،می باشند.

این دوماهنامە هم مطالب کردی کرمانجی، سورانی، کلهری را در حوزەهای فرهنگی، اجتماعی در بر می گیرد،و در استانهای: #آذربایجان غربی، #کردستان ، #کرمانشاە ، #ایلام ، توزیع می شود.

اولین شمارە آن در آبان ماە۱۳۹۷ و تاکنون ٥ شمارەی آن منتشر شدەاست.طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، ئێران مورادی، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، حامی غەریبی، په‌رویز بابایی، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، هومایون موحەممەدنژاد، عادڵ موحەممەدپوور، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)، سابیر عه‌زیزی، سوبحان ئه‌مینی، ڕەحیم ڕەحمانی، دوکتورحێسام مه‌لکی، نەرمین گیوەچی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هاگاداری پەی بەشوو زوانی هەورامی،شومارەو"٦"مەجەلەو "بەیان"ی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 27 مرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
 یک کتاب، یک دنیا، یک تغییر
فراخوان مردمی جمع آوری کتاب جهت راه اندازی کتابخانه روستایی(روستای گلال،گرال هەورامان، شهرستان پاوە)

 از هر نفر تا یک کتابخانه، یک کتاب فاصله است.

 مهلت تحویل کتابها تا ۱۰ شهریور ماه۱۳۹٨ می باشد.

واحد تحویل شهر پاوه: میدان شهدا، کتابخانه وحدت، طبقه دوم

پاوه، خ شهید چمران، پشت فضای سبز شهرداری، کوچه عزیز اخگوژنه، کد پستی ۶۷۹۱۸۸۳۵۹۱، فتحی


واحد تحویل شهر مریوان: روبروی تعاونی فرهنگیان، نرسیده به میدان شهید شریف(باوه‌ره‌شی)، کافه شهر

جهت همیاری و کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید
تلگرام : @ketabiism_98

 با اهدای یک کتاب، در این حرکت سبز و ارزنده با ما باشید.

اسامی کسانی کە در راستای اهدای کتاب اعلام آمادگی کردەاند
 ۱-کورش امینی
۲-سبحان امینی
۳-همایون محمدنژاد
۴-همایون فتاحی
۵-محمد کریمی
۶-حسین کریمی
۷- عبدالله حبیبی
۸-ارشد اتابک
۹-جمال قادرپور
۱۰ـ سیدرحمان محمودی
۱۱-فتح اللە رضایی
۱۲-هورامان رستمی
۱۳ـ دکتر ناجح گولپی
۱۴_ محمدرشید امینی
۱۵ـ عدنان مرادی
۱۶-ابراهیم شمس
۱۷-عباس غریبی
۱۸_کیوان محمدی
۱۹-حسین خورا
۲۰ـ عبداللە عبدی
۲۱ـ رحمان رحمانزادە
۲۲ـ آزاد  رحیمی
۲۳ـ رحیم رحمانی

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، هومایون موحەممەدنژاد، کوورش ئه‌مینی، ئێبراهیم شه‌مس، موحەممەدره‌شید ئه‌مینی، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، سوبحان ئه‌مینی، عه‌دنان مورادی، جەماڵ قادرپوور، ڕەحیم ڕەحمانی، عەباس غەریبی، حسه‌ین خورا(خه‌یاڵ) ، دوکترناجێح گوڵپی، فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،یک کتاب،یک دنیا،یک تغییر فراخوان مردمی جمع آوری کتاب جهت راه اندازی کتابخانه روستایی(روستای گلال،گرال هەورامان،شهرستان پاوە)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 26 مرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
هەورامیەکێ وەڵاتوو هێندووستانی

هەورامیەکیٛو وەڵاتو هیٛندستانی

جە وەرنیشتو وەڵاتو هیٛندینە و جە شارو بومبەینە کە کەوتەن لای سەری پیەن ئاوو (اقیانوس) هیٛندی، تیریێوە چند٘ ملیۆن کەسییٛ ژیوا کە زوانشا هەورامیا.

ئی هەورامییٛ زەردەشتییٛنیٛ و سەروو ئی ئاینیوە مەنیٛنیٛوە و وەفاد٘اریٛنیٛ پەنەش.

ئی هەورامییٛ وەختو هووتەرەو سپاو عەرەبی پەی سەرو هەورامانی ملشا نەد٘ان بە عەرەبا و ئیسلامشا قبووڵ نەکەرد٘ەن و ناچار هەورامانشا ئاستەن جیا و ڕوەشا نیەنە وەڵاتوو هیٛندستانی.

پی هەورامیا تایفەو “تاتا”ی ماچا و ئینە ئیشارەن پانەی کە ماچا ئەوەڵ جار هەورامیەکیٛ جە ئۆکراینەو ئامیٛنیٛ و لەقی ئەسڵیشا تاتان و ئی شالەقە هەڵای ئۆکراینەنە مەنەن.

ئی هەورامییٛ زوانەنە تەمام دۆڵەمەند٘یٛنیٛ و هەڵای سەروو مەرام و باوڕوو ویٛشاوە مەنیٛنیٛ.

ئاد٘یٛ غەیر چەنی ویٛشا ژەن و ژەن واستەیشا نیا و ماچا جە نەتەوەو پیرشیالیاری هەورامینیٛ و جیای ئانە کۆڵ بد٘ا و ئاینی تازە قبووڵ کەرا هەورامانشا ئاستەن جیا و ڕاو غەریبیشا گیٛرتیٛنە وەر.

سوبحان ئەمینی

سەرچەمە: هەورامان بێشکە و لانکی  مێژووی بەرەبەیانی ژیان… حەمەڕەشید هەورامی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، جفرافیا، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، سوبحان ئه‌مینی، پیرشالیارهه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هەورامیەکێ وەڵاتوو هێندووستانی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
ماناو بڕێو جە واژەکا/سوبحان ئەمینی

پێڵ: شانە، کتف، دوش
شان و مل، کۆڵێ
ماچۆ کۆڵەکەم دا پێڵمەرە

پێڵەوا (پێڵوا): حمایت، پشتیبانی، امداد، کمک، یاری
پەشتەو یۆترینی گێرتەی، پشتیوانی، یارد٘ی، دەسەوا، دەسەبار

وەنەد٘یگ: شیشە، صندوق و بغچەی جواهرات از جنس شیشە
شیشێ، سند٘ۆقی شیشەینوو جەواهێراتی

هەنگەر: همدیگر
یۆترین، یەکترین، هەنترین

کۆمس:مرکز آموزش

ئالوود٘ه: مانوس شدن، عادت کردن، خو گرفتن
هۆگر بیەی، ئامایرەی چەنی چێوی یا یاگێ تازێ

ئەسەم: آرام، آهستە، یواش، با طمئنینە
یەواش، سەروو وێ، هێمن، ئارام

هێمای (هیمای): هنوز
هیشتای، هەڵای

هێلەساوی: سنگ صاف درون رودخانەای کە برای سواغ دادن در و دیوار منازل از آن استفادە می شود.
سیرەکۆڵێ، سیرەکوە

وەینە: سبد بافتە شدە از ترکەهای ارغوان
سەوە، دەسەچینە

مەسەلێ هەورامیە هەنە و ماچۆ:
خود٘ام ئا خود٘ان وەینەی (سەوەی) سێ بەنە
من بیا خاتوونە و تۆ وەزت چەنە

ماچا هەورامانەنە کناچە ڕەعیەتێ بۆ فرە زەریفە و جوانخاسە بۆ. 
ئاد٘ە سەوێش بۆ و دایم سەورۆش پەنە ماڵۆ.
کناچێ کوڕە بەگزاد٘ێوە دڵش مشۆ وەنە و ڕوێ ڕەوتوو ڕێنە پەنەش ماچۆ:

گەورە کناچێ! گەوهەر مایەتەن
حەیفت هەر ئانەن بابەت ڕەعیەتەن!

کناچێچ ژیرانە کەرۆوە جواب و ماچۆ:

پاسە مەواچە دڵت کەرد٘ا ڕێش
من وێم خاتوونە، دەی بە بابەیم چێش؟

کوڕە کناچێ مارۆ و کناچێ هەقەتی بۆ خاتوونە! ئاد٘ە فرە فامید٘ێ و ژیرە بۆ و سەوەکەی فڕە مەد٘ۆ، بەڵکوو خاس شۆرش و کەرۆش دارەرە و هۆرش گێرۆ.
ڕوێ جە ڕوا ملۆ پەی سەرەوپای و سەوەکەی بەرۆ چەنی وێش. 
وەختێ سەرەوپاکەی بە وەزەکەیشۆ منیۆ دلێ وەینەکەی، ماچۆ:
خود٘ام ئا خود٘ان وەینەی سێ بەنە
من بیا خاتوونە و تۆ وەزت چەنە!!


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، سوبحان ئه‌مینی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ماناو بڕێو جە واژەکا/سوبحان ئەمینی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 9 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...