حضور استادان خوشنویسی ایران در نمایشگاە برگزیدەآثارخوشنویسان در شهرمریوان

#حضور استادان خوشنویس ایران در نمایشگاە برگزیدە آثارخوشنویسان کرد استان های کردستان،کرمانشاە، آذربایجان غربی،ایلام،همدان" بە همراە آثاری از اساتید: غلامحسین امیرخانی،علی شیرازی، مجتبی ملکزادە و علیرضابنی رضی و... کە در شهر مریوان برگزار گردید.
۲٤مهر الی٥آبان۱۳۹٨ در شهرمریوان گشایش:چهارشنبە۲٤مهر،نگارخانە مریوان
شروع ساعت٤عصر.کارگاەتخصصی باحضوراساتید خوشنویس
دراین آئین گشایش خطاطان،نقاشان،هنرمندان و نویسندگانی چون آقایان:خیام برقی،مظفر بزرگ امید،حافظ رنجبر،پرویز رستمی،همایون محمدنژاد،محمدباقی محمدنژاد،کامبخش محمدی و... از مناطق هورامان هم حضور داشتند.
درضمن در این نمایشگاە یکی از تابلوهای آقای حافظ رنجبر اهل روستای زاور هورامان ،ساکن شهر روانسر در معرض نمایش قرار گرفت.
باتشکراز آقایان محمدبهرامی،مظفر بزرگ امید و فهمی خدامرادی بابت گزارش و عکس های ارسالی.

تابلوی نقاشیخط مظفر بزرگ امید. خوشنویس مریوانی در میان آثار خوشنویسان مطرح کشوری در نمایشگاه  گروهی خوشنویسی  , -مریوان 98/7/24ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اخبار، تاریخ، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، هومایون موحەممەدنژاد، موحەممەدباقی موحەممەدنژاد، په‌رویز ڕوسته‌می، موزەفەر بزورگ ئۆمید، اجتماعی، یادگار خەیام(بەرقی)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،حضور استادان خوشنویسی ایران در نمایشگاە برگزیدەآثارخوشنویسان در شهرمریوان،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
شیوەنوو ژیوای، هۆر پڕای ڕەنگەکانه/کوورش ئەمینی


ئارۆ،۲٤ـ٤ـ۱۳۹٨ی ئەرمانگاو نەقاشی کاکه باقی محەممەدنژادی به نامێ «وەرزیا»ی یاگێ کتێبخانەی گردینوو شماره 1ینه به فەرمی دەس به کار بی. 
شیوەنوو ژیوای، هۆر پڕای ڕەنگەکانه به تەلیله و به سەما چەمکێوی سەرین و پەڕه پۆسا پەی ئا گردٚوو هێز و گڕ و تینیه که باقی وستەنەنه دلێ ڕەنگەکا و ژیواو زاگرۆسیش به تاڵی و سۆڵی و به شادٚیەکاشەوه نیشانه دان. جه تابڵۆ «سەما»ی تا تابڵۆ «سیاو»ی جه ڕەنگەو ونێ تا ئاسمانی پاک و زەمینی سەخت. هەرمان کەردٚەی تا سەخڵەتی ژیوای و دەریایو ئاوی که بەشەو ئێمە دلێشەنه قاولەمێوی هۆرداریان. نامێو تابڵوکا هەورامی، سورانی و فارسیێنێ و نەقاش به سینەی واز و ئاوەزێوی تروقەوه ئی کارشه کەردٚەن و پێوەره ژیوایش دلێ ڕەنگەکانه نیشانه داینمێ و سەرسەوزی ڕۆحی و بەرزەفڕیش واتەن. 
پێسەو وێم پاسه مزانوو که سەردانوو ئی ئەرمانگایه سەروو گردٚ کەسێوی زاگرۆس نشینیەوه پنەواز و مشیۆم پێسەو ئەرکێوی نیشتمانی دریۆنه قەڵەم. کاکه باقی گیان بۆیەو قەڵەمەکەیت ڕاو خزمەت به خاک و به ئێنسانیەتیەنه، ڕۆ به ڕۆ سوورتەر و گڕدارتەر بۆ.

کوورش ئەمینی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، کوورش ئه‌مینی، موحەممەدباقی موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،شیوەنوو ژیوای،هۆر پڕای ڕەنگەکانه/کوورش ئەمینی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
‍ نمایشگاە آثار نقاشی محمدباقی محمدنژاد،از ۲٤تیرماە لغایت ۲٨تیرماە ۱۳۹٨در شهرمریوان برگزار می شود


با توجە بە گزارش"هەورامان هانەبەرچەم "نمایشگاە نقاشی ورزیا،متعلق بە آثار نقاشی آقای محمدباقی محمدنژاد،از ۲٤تیرماە لغایت ۲٨تیرماە ۱۳۹٨در شهرمریوان برگزار می شود

آیین گشایش:دوشنبە۲٤تیرماە۱۳۹٨ساعت ٥ بعدازظهر
مکان:پارک ملت ـ کتابخانەعمومی شمارە۱ـ طبقەی دوم نگارخانە مریوان

حضور دوستداران هنر نقاشی ،مایەی مباهات است.

#گفتنی است آقای محمدباقی محمدنژاد کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاە یزد، و قبلا"درشهرهای تهران، اصفهان،اهواز ،آبادان،مریوان، سروآباد،شهر سلیمانیە(اقلیم کردستان عراق) نمایشگاە داشتە است.ایشان،برگزیده نخستین فستیوال جهانی نوروز و برگزیده پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی غرب کشور و اصالتا" اهل روستای زاوەر(دزآور) هورامان، شهرستان پاوە و اکنون ساکن شهرستان مریوان می باشند.

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اخبار، تاریخ، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، موحەممەدباقی موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،نمایشگاە آثار نقاشی محمدباقی محمدنژاد،از ۲٤تیرماە لغایت ۲٨تیرماە ۱۳۹٨در شهرمریوان برگزار می شود،
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
نمایشگاە آثار نقاشی محمدباقی محمدنژاد  از ۲٥ لغایت ۳۰ خرداد ۱۳۹٨در شهرسروآباد برگزار می شود

با توجە بە گزارش"هەورامان هانەبەرچەم"نمایشگاە زاگرس متعلق بە آثار نقاشی محمدباقی محمدنژاد از ۲٥ لغایت ۳۰ خرداد ۱۳۹٨در شهرسروآباد برگزار می شود

آیین گشایش:شنبە۲٥خردادساعت ۱۰صبح
حضور دوستداران هنر نقاشی ،مایەی مباهات است.
#گفتنی است آقای محمدباقی محمدنژاد کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاە یزد، و قبلا" درشهرهای تهران ـ اهواز و مریوان و شهر سلیمانیە(اقلیم کردستان عراق)نمایشگاە داشتە است. ایشان اهل روستای زاوەر(دزآور) هورامان، ساکن شهرستان مریوان می باشند.
هەورامان هانەبەرچەم
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، موحەممەدباقی موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،نمایشگاە آثار نقاشی محمدباقی محمدنژاد  از ۲٥ لغایت ۳۰ خرداد ۱۳۹٨در شهرسروآباد برگزار می شود،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 خرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
نموونەو یۆ جە هەرمانەقەد٘یمیەکاو نەقاشی کاکەموحەممەدباقی موحەممەدنژاد
(نمونەهایی از اولین تابلوهای نقاشی


 #نموونەو یۆ جە هەرمانەقەد٘یمیەکاو نەقاشی
#هونەرمەند:کاکەموحەممەدباقی موحەممەدنژاد


#نمونەی یکی از اولین تابلوهای نقاشی

#هنرمند:آقای محمدباقی محمدنژاد
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، تاریخ، اخبار، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، موحەممەدباقی موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،نموونەو یۆ جە هەرمانەقەد٘یمیەکاو نەقاشی کاکەموحەممەدباقی موحەممەدنژاد (نمونەهایی از اولین تابلوهای نقاشی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 16 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
مامۆساهومایون_موحه‌ممه‌دنژاد به شێعره وکاکه موحەممەدباقی _موحەممەدنژادی هونەرمەند به وێنه پەی شەریف باجوەر و ژیوگاپارێزەکاومەریوانی
 

 
 
 
 

‍ ‍ هیزی شەوێ

 چڵوو دارستانی پێسە ناڵێ:

 نەبیەو دڵسۆزەکەو کۆ و کۆساری

قڕچەو سۆتەو پاری

 ئاماوە ویرم

هەڵای شەپڵاخەو

              ئەیروو پاری

خاڵەش کوێنە

              و 

             کەردێنەش دیاری.....

چ گڕڕڕڕڕڕێوە بێ !!!!!


هەڵای 

شۆنەماو لاونایەو 

                       دەسە سەوزەکاش

      سەروو گۆناو لەقە زامدارەکامەو

                                    یادگار مەنەنەو!!!

#هومایون_موحه‌ممه‌دنژاد

پێشکەشوو ڕۆحوو ژیوگاپارێزەکاو مەریوانی(شەریف،ئومید،ڕەحمەت،موحەممەد)


شریفغ باجور

ده‌سوه‌شی جه
کاکه مه‌سعوود موتیعی  جه کاناڵه‌و
 وکاکه‌سەفووەت ئەمیری"ڪۆچـەر"ی
 جه کاناڵه‌کاو/من هه‌ورامینا- ئێمه هه‌ورامیێنمێ که‌ر‌مێ

 ژاورودخبرطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، موحەممەدباقی موحەممەدنژاد، سەفووەت ئەمیری(کۆچەر)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،مامۆساهومایون_موحه‌ممه‌دنژاد به شێعره وکاکه موحەممەدباقی _موحەممەدنژادی هونەرمەند به وێنه پەی شەریف باجوەر و ژیوگاپارێزەکاومەریوانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 9 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...