هورامان هانه به رچه م
شعر دنیا/شعر ایران/شعر هورامان! 

من ازشعر تعریف‌ نمی‌کنم،درمورد اینکه شعرچیست وچگونه است سالهاست بحث می‌شود واکنون هر کودکی می داند که شعر چیست.دنیا با بزرگی و ابهت خودش مسخر دست انسان شد و هزاران سال است که زبان اختراع شده‌است و هزاران سال است که مردمان در کره‌ی خاکی با هر وسیله‌ای که توانسته‌اند حرف دلشان را زده‌اند وبه دیگران انتقال داده‌اند؛تنوع نژادها،گونه‌ها،و زبانهای دنیا باعث شد که هر ملتی برای خودش مطابق با شرایط اجتماعی و فرهنگی‌اش در پدیده‌های به ظهور برسد و رشد یافته و شهره‌ی عالم شود .

 ایرانیان از دیرباز در ادبیات شهره‌ی عالم بوده‌اند اولین موضوعی که ایرانیان از دوران باستان تا اکنون به آن می بالند احساس بوده‌است..!ایرانیان مردمان با احساس بوده‌اند واز لوایح و سنگ‌نوشته‌های باستانی معلوم می شود که در این کشور روابط انسانها همواره رابطه‌ای حسی بوده‌است نه عقلی و مکانیکی.ملت ایران با وجود تمام جنگ ها و گرفتاری‌هایی که تاریخ به دامنش نهاده‌است و درگیری که همیشه با افراد سودجو و فرصت طلب و یادشمن داشته است همواره حسی غریب درمیان مردمانش موج می‌زده‌است.اگر ما ایران دوران هخامنشی را پیش رو بکشیم در آن زمان ایران همین ایران کوچکی که اکنون می شناسیم نبوده‌است؛و شعر از دیرباز یکی از نمودهای ملت ایران بوده‌است.

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، مدیریت وبلاگ، فه‌رید عه‌باسی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،فه‌رید عه‌باسی،غه‌زه‌ڵێ،کیمنه،
دنبالک ها: سایت زریوارخبر،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 تیر 1393 توسط همایون محمدنژاد


وێنەی ڕەنگی

نویسندە: نگار تقی زادە

هۆرگێڵنای سەروو زوانی هۆرامی : ژیار سڵامەتیان

ئەوەڵین جار ئاذەم دلێ کتێبخانە عمومینە دیە. ئارام بە چەمەکاش ڕەستەکاو کتیبەکەی وانێوە تەقریبەن تەماموو ڕۆی چاگەنە بێ بێ حەرەکەت نیشتێبێرە و کتێب وانێوە و هیچ نەمانیێ، بە نەزەرەم جار جاریچ وا موەکاش تەکانی دێ. مەنزەرێ زەریف دلێ زهنیمنە شکڵش گێرتە بێ. دمای ئا ڕۆیە هەر چی شەوێنێ بە ڕۆیاکاو ئاذێوە وسێنێ، و بە ئاواتۆ دووبارە وینایش دووبارە هایم بێوە. لیباسەکام کەرێنێنە تایبەتەن ڕەنگە شاذەکاششا...

چوون بە نەزەرەم جە جۆربە جۆری ڕەنگااکا وەشش ئێ. موەکام یەک دە کێشێنا دماوە و جۆرێ شانەشا کەرێنا کە جوێ ڕاسە بەینشانە مۆجە دێ.حەتمەن شەخسیەتەکا وەش مشناسۆ. و من بە پاڵەیە برقەکا و کەراواتە ڕەنگیەکا پسەو ڕازەکام پەنە ئاما بێ. یەک ڕۆ جە پارکێنە یا وەختێ  جە ئەشپەسخانەو یانەیمانە نیشتێنمێرە. و یا  قاهوە موەرمێ، ئینەی واچۆ بە من. ئارۆ زووتەر جە هەمیشەی خەوەرم بیەنۆ، گوڵیوەم وس لاو کتێبەکەیش و لوانی دوورۆ نیشتارە ۆەی تەماشایش، حەتمەن ئی گوڵیە هەمیشە لاو کتێبەکەیشۆ نگاداری کەرۆ، و سەرەیش بە نیشانۆ دەس وەش بیەی تەکانی مذۆ، و یا زەرذە خوێ کەرۆ، هیزی شەوێ وەختێ گردوو یانەیما سەروو مێزوو شامیوە جەمێ بیێ، مەسەلۆ ئیزدیواجیم ئاردە ڕوە، چینیشا کە ئاذە کناچێ زەریفەنە.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، مدیریت وبلاگ، ژیارسڵامه‌تیان،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،وێنەی ڕەنگی،ژیار سڵامەتیان،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 تیر 1393 توسط همایون محمدنژاد
چندَ پەیلوایێ فرە کوڵ سەروو بەیانییەکا شێعرێ هۆرامیێ ...عادڵ محەمەدپوور  

                                                                                                                          هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

*** سپاس پە‌ی کاک رەوفی ئازیزی شاعێرو ئەکتیوو ئارۆ هۆرامانی، پەی «بەیانییە یۆ دماو یوەکا»ش و هەرپاسە دەغدەغەکا و هەوڵەکاش پەی ژووژنایۆ ئی رەوتێ:


الف) بەیاننامە بە بەڵگەیێ یان بەرنامەیێ هام پەیلوا(توافقی) ڤچیۆ کە وەختێ دۆخێ شێعرییە نیازش پنە بۆ، مەکتەبێ هونەری – ئەدەبی و یا تەیفێ فێکری، وەڵاش کەراوە سەرو عەقڵیەتێوە یۆ گێرتە و فەلسەفێوە ئەخلاقیی - ئەندامیی(ئورگانیک)... و ئینە ....؟!!؟

ب) من چێمنە بەیاننامەیێوە کە پێسنە عەقڵییەتێوە جەمعی پەشتیشەنە بۆ نە تەنیا بە نیازێ سەردەمیش مزانوو بەڵکوو ئاواتم ئانە بییەن کە زووتەر نویسێبیێ، تا زووتر و ڤەرەچەم گیرتەر ئاکامەکێش هەست پنەکریێنێ.

ج) دلێنەو ئی بەیانییا جە گردَ کتێبێوەنە مشتەگنا و... وەڵێ ئانەیەنە قازانجێچشا بۆ پەی دۆڵەمەندَیی و ژووژنایۆ تەشکوو و دلێنەو(فۆڕم و محتوا) شێعرێ ئارۆیما، «تەمەڵ، سڕ و سیواڵ و حازر وەریی ...»  نیشاندای وەردەنگێ، شاعێرێ و شێعرێ ئارۆ هۆرامیێَنێ،  کە... و ...کە ئینەیچ دژە هەرمانا چنی «عەقڵییەتوو کۆیی، زیتەڵە بییەی وەردەنگ تەوەریی، سڵۆکیی و فەزاو چەرمەو فرە دەنگیی شێعرێ ئارۆ»ی.

د) پەشت بەستەی پی دیدیە، جیای ژیونایۆ و تەسبیت بییەیش،  بۆ بە نیشانێ پەی بییەی «قەیران»ێ، جە «شێعر»ەنە، جە «ڤەردەنگ»ی و جە«شاعێر»ینە، و... چێگەنە «بنیەر،نویسەر، شاعێر» کە ئەشۆ غایب بۆ و «دەق» و «ڤەردەنگ» حوزوورشا بۆ، موعادڵە چەپەوانە بۆوە، ئینە بنییەرا(مولف، شاعێر و نویسەر) خەریکا نیشۆ یاگێ «ڤەردەنگ»ی لەزەت بەرۆ و بڕیار مدَۆ و دەسەڵات مرمانۆ.
ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، عادڵ محه‌مه‌دپوور، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،خوێندنەوەی شێعری کوردی پاش نالی-پاش مەولەوی و بەراوردکاریەک،عادڵ محه‌مه‌دپوور،چندَ پەیلوایێ فرە کوڵ سەروو بەیانییەکا شێعرێ هۆرامیێ،
نوشته شده در تاریخ جمعه 13 تیر 1393 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 143 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...