چن سەرەنجێ سەروو کتێبوو ئێنقلابی زوانی نویسەو دەیوید کریستاڵی

نویسەر: ژیار سڵامەتیان

10ەو گەڵاخەزانوو1393ڕۆجیاری/مەریوان 

                                                         

بەرویروو ئینقلابی زوانی یا فاڕووجمەی زوانی، فرەو چێواش وسێنێ ڕوە کە بە ڕاسی پەی ئێمەی هۆرامی کە زوانەکەما کۆتەن دلێ گیجینۆ سەرشیەی فرە کاریگەرا و متاومێ بە وەنەی و ڕانما قەرار دای ئی بەرویری هەرمانێ عالتەرێ کەرمێ پەی گەشەو زوانەکەیما و هەر پاسە بڕێ کارێ هەنێ کە تا ئیسە پەی زوانی هۆرامی کەردێنێما فرە بە ڕۆشنی چی بەرویرەنە نیشانەش دێنێ و سەلەمنانش کە ئی کارێ جگەم جە زەرەروەنەدای زوانی هیچ قازانجێشا پەی مەنەیوەی زوانی نیا، یۆ چی کارە ناڕێکا کە چی بەرویرەنە سەرش باس کەرۆ، نامێش(سرەگرایی زوانیا) ئی واچێ یانی چیش! مەعناو سڕەگرایی ئینەنە کە ئا کەسانا کە بە زوانێ تایبەت قسێ کەرا ڕا نەذا هیچ واچێ تەر بەیۆنە دلێ زوانەکەیشا و قاتی بیەو زوانەکەیشا چنی واچەکاو زوانەکاتەری بە زەرەروو زوانەکەیشا بزانا؟، پەی ئانەیە کە خاستەر چێوەکەتا پەی شی کریۆوە با نموونێ وێمانە بارووە.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، مدیریت وبلاگ، ژیارسڵامه‌تیان،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،چن سەرەنجێ سەروو کتێبوو ئێنقلابی زوانی نویسەو دەیوید کریستاڵی،ژیار سڵامەتیان،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

کوبانی(کۆبانێ)جه وێنه‌و وێنه‌گه‌روو هه‌ورامانی
محه‌مه‌دباقی محه‌مه‌دنژاد
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، محه‌مه‌دباقی محه‌مه‌دنژاد،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،کوبانی(کۆبانێ)،محه‌مه‌دباقی محه‌مه‌دنژاد،
نوشته شده در تاریخ جمعه 9 آبان 1393 توسط همایون محمدنژاد

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

من ئی قسێمه حاڵیێ نیەنی کۆنه کوڵاوەت؟   

           هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ماچا ڕوێ شێر پادشاو جەنگەڵی نەوەش گنۆ و چن روێ گنۆ یانە و هەورێشەی منیۆ یاگێ وێش تا وەش بۆوە خۆلاسه هەورێشەی منیۆ یاگێ وێش؛هەورێشەیچ چن ڕۆێ وەش گۆزەرنۆش و حەوسەڵەش سەر مشۆ و گنۆ فکرێره زانۆ کێ عەزیەت کەردەن.دەسوور مذۆ رواسەم پەی باردێ.رواسێ مارا و ماچۆ به رواسێ: کۆنه کوڵاوەت ئاذیچ ماچۆ: قوربان گیان من رواسەنا و کوڵاوەم چکۆ بیە هەورێشەیچ ماچۆ:تەپندێش و خاس مذاوەنەو رواسێ.

سەبایچش هەر پاسه ماچۆ رواسەم پەی چڕدێ رواسێ چڕاو هەم دیسان ماچۆ: کۆنه کوڵاوەت؟ئاذێچ واوەی ماچۆ:برا گیان پیای خاس به من رواسەنا کوڵاوه چکۆ باروو هەورێشەیچ ماچۆ دەیدێش و ئاننه تەرش مذاوەنە.

ئاخرش رواسێ ملۆ لا شێرەی ماچۆ:برا ئینه کێن نیانتره یاگێ وێت دووسمش پێکانو دنیا ئیفلاکش مەکەرۆ و ماچۆ کۆنە کوڵاوەت؟

شێرەیچ هەورێشەی چڕۆ و ماچۆ:وێم زانوو گەرەکتا عەزیەتش کەری بەڵام پاسەنا کیانەش پەی جگەرا ئەگەر قایمێش ئارذێ واچه من باریکێم گەرەکێ بێنێ و بەپێچەوانه ئەگەر باریکێش ئارذێ واچه من قایمێم گەرەکێ بێنێ.

سەباش هەورێشه رواسێ چڕو و ماچۆ:لوه جگەرێم پەی باره رواسێچ فزووله بۆ و جه هەردوەی مارۆ و باریکەکێش مذۆ دەسۆ ماچۆ:من قایمێم گەرەکێنێ گێ قایمێ باری،رواسەکێچ قایمەکێش مذۆ دەسۆ هەورێشەیچ زانۆ هیچش پەی نەمەنەنۆ ماچۆ:من ئی قسێمە حاڵیێ مەبا کۆنه کوڵاوەت و چا واوەی خاس مذاش وەنە.
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، مدیریت وبلاگ، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، مەحموودئەزەغ،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،داستانەو من ئی قسێمه حاڵیێ نیەنی کۆنه کوڵاوەت،مەحموود ئەزەغ،
نوشته شده در تاریخ شنبه 26 مهر 1393 توسط همایون محمدنژاد

گزارش سفرهای پژوهشی به ایران و مناطق کردنشین عثمانی

طی سال های 1901-1907
انتشار کتاب جدیدی از مجتبا کولیوند

                   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م    هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م  

به تازگی کتاب مصوری توسط مجتبا کولیوند به زبان آلمانی انتشار یافته است که مربوط به ایران و مناطق کردنشین دولت عثمانی در اوایل قرن گذشته است.این کتاب شامل مجموعه گزارشهای یک شرق شناس و زبانشناس فراموش شده آلمانی به نام اُسکار مان(Oskar Mann)می­ باشد.

 اُسکار مان به مدت پنج سال و طی دو سفر پژوهشی،وقایعی را که در طول سفرهای دور و دراز خود،شاهد آنها بوده است،به طور منظم و روزانه به تحریر درآورده و برای پیشگیری از وقوع یک حادثه احتمالی مانند بیماری،راهزنی و یا مرگ،متن خاطراتش را به شکل نامه هربار که امکان ودسترسی به پست داشته به برلین نزد خانواده اش فرستاده است.

زمینه اصلی و علمی این پژوهش­گر که یکی از بااستعدادترین شاگردان ایران ­شناس معروف فریدریش کارل آندره ­آس (F. C. Andreas)در آواخر قرن نوردهم بود،تحقیقات میدانی و در مرحله اول جمع آوری گویش های گوناگون زبان های فارسی و کردی در یک محدوده جغرافیایی وسیع بوده است که امروزه چند کشور را در برمی گیرد.هرچند که تلاش ها و فعالیت های این شرق شناس تنها در عرصه تحقیقات زبانی محدود نمانده و در زمینه های دیگر نیز پرکار بوده و نتایج مشاهدات خود را به دقت ضبط و گردآوری کرده است.*

اُسکار مان در نخستین سفر تحقیقاتی خود که از سال 1901 شروع و تا سال 1903 طول کشید(او به دلیل مبتلا شدن به تیفوس مجبور شد که پیش از موعد سفر خود را قطع کرده و به آلمان مراجعت کند)بیشترین مدت را در ایران به سر برد.محدوده جغرافیایی این سفر از جنوب از حاشیه خلیج فارس شروع و تا مناطق مرکزی ایران و تمام بخش های غربی ایران تا شمال دریاچه ارومیه ادامه پیدا کرد.

اُسکار مان هفته ها و ماه های طولانی در شهرها و روستاهای مختلف ایران به سر برد و پس از آشنایی با زبان و گویش مردم منطقه به گردآوری گویش های بومی وجمع آوری سروده ها و داستانها ودر مجموع فرهنگ عامه وضبط فنوتیکی آنها به لاتین دردفاتر خود و یا درصورت امکان واگذاری نگارش این گونه آثاربرعهده افرادبومی باسواد نمود تااین مواردرا برایش به فارسی‌وکردی ودیگر گویش هاتحریر کنند.این مجموعه با اهمیت زبانی هم اکنون بخشی از گنجینه معنوی وآرشیو به جای مانده از این محقق به شمار می رود.برخی ازمهمترین شهرهای این سفرعلمی که اُسکار مان درآنهاتوقف ومطالعات میدانی داشت،عبارت‌انداز:بوشهر،کازرون،شیراز،اصفهان،کاشان،همدان،نهاوند،کرمانشاه،      قصرشیرین،کرند،سنندج، مهابادو...

در مسافرت دوم که از سال 1906تا سال 1907 به طول انجامید،سفر خود را از شهر اسکندرون در کناره دریای مدیترانه آغاز کرد و در جستجوی زبان ها و گویش های گوناگون و ضبط آن ها،منطقه وسیعی را پشت سر گذاشت،که بیشتر کردنشین و ارمنی نشین بود و امروزه مناطقی از کشورهای سوریه،ترکیه و عراق را شامل می شود.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، مدیریت وبلاگ، آموزشی، تبریکات، میرزا ئه‌ڵماس خان که‌ندوله‌یی، موجته‌با کۆلیوه‌ند،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،گزارش سفرهای پژوهشی به ایران و مناطق کردنشین عثمانی طی سال های 1901-1907،مجتبا کولیوند،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 مهر 1393 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 121 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...