معرفی استاد سیاچمانه و آوازهورامان:
                   استاد محمدحسین خالدی(کیمنه‌ای)

فرستادن به ایمیل
  اورامانات: استاد سیاچمانه می گوید:قدمت نوای سیاچمانه بیشتر از یک قرن است و شاید مهمترین دلیل ماندگاری آن همین قدمت طولانی است.

به گزارش خبرنگار اورامانات،محمدحسین خالدی مشهور به حمه حسین کیمنه‌ای برای بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر نام آشناست، هنرمندی که صدایش در منطقه بزرگ اورامانات ماندگار بوده و خواهد بود.امروزه کمتر کسی را می توان پیدا کرد که حمه حسین کیمنه‌ای را نشناسد و حداقل یکبار صدای رسای وی رانشنیده باشد،وی استاد عثمان هورامی نیزاست،شخصی که به اعتقاد بسیاری از مردم منطقه اورامان سلطان سیاچمانه است.
سیاچمانه نوایی زیبا و خاص منطقه اورامانات است،نوایی برگرفته از دل و درون و در وصف طبیعت،سرزمین و به نوعی بیان کننده غمها و خوشی های زندگی است.

سیاچمانه را هر کسی نمی تواند بخواند،نوایی بسیار دشوار که تمرین بسیار و علاقه می خواهد تا بتوان آن را سرود و در هیچ جای دنیا نمی توان آن را شنید،  مگر اینکه در منطقه اورامانات و آن هم از هنرمندان نامی و معروف این منطقه.


حمه حسین کیمنه‌ای استاد بزرگ سیاچمانه در منطقه اورامانات است،کسی که امروز در سن 81 سالگی هنوز هم سیاچمانه می خواند و هر کسی که از وی خواندن سیاچمانه بخواهد با اشتیاق فراوان برایش می خواند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، اخبار، محه‌مه‌دحسه‌ین هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،محمدحسین خالدی(کیمنه ای)،
دنبالک ها: کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 مرداد 1393 توسط همایون محمدنژادنویسندە: کریستا رابینگ  ترجمە بە  فارسی: رضا نجفی ترجمە بە  هه‌ورامی: ژیار سلامتیان

داستانۆ مارەکۆڵی

هۆرگێڵنای سەروو زوانی هۆرامی:ژیار سڵامەتیان

بنیاذمێ ئەهوەن و وەش ئەخلاق بێ،فاسڵەو چەماش فرە کەم بێ،ئی خسڵەتە هۆقە بازی ئی بنیاذمیە نیشانە دێ.بروێش سەروو لووتێشۆ چەسپیێنێ یۆیرە،مەعناو ئی یۆوە چەسپیایە چێوێ نیا جگەم بێ واذە ئاشکرا بیەی،ئاذ لووتێ بەرزەو نووک تێژەش بێ کە دەلالەت بە کونجکاوی بێ ئۆپەڕینی کەرێ،لالەو گۆشاش فرەتەر جە حەدی ڕوشتشا کەردەن،ئینە تەمایولوو ئینسانی ڕوو بە جەنایەت کاری نیشانە مذۆ،ڕوێ چەنەشا پەرسا چی جە یانەنە نمەزیەیرە، و نمەلینە دلێ خەڵکی قیافەش دلێ جامینە تەماشاش کەرد.ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، ژیارسڵامه‌تیان،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،داستانۆ مارەکۆڵی،ژیار سڵامەتیان،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 مرداد 1393 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


ده‌نگێو چه‌نی زاوه‌ر و هه‌ورامانی:مامۆساکه‌ریم ڕۆژ

ئازیز کە یاواى سە‌رۆ چەمەو(مالمینى) واچە:

ئاد_ ئەو _خەمێوى بێکۆتاییا...وەهارەنە وەڵێ بوە کەردەى زاڕۆڵا بە دەمۆ ئارەزوەکاشاوە...هۆرش پڕوکنا...کە هامنیج ئاما دلێ ناخۆ کناچڵێوێ(ئەنفال‌)کرێینە هۆرقرچیۆ و...چەنى خەزان و پاییزە تەمەنەکاو چاوەروانى مەیوە ژوان ..کام ژوان .؟ 

ئاى چا دنیێ جە تەنیایى تەنیاتەر..!!

واچە خۆ ئاد(ئەو)ئاوازۆ( کنالەیلى )پەى گمەو کاوەترا چڕێ و ...جە گلینەو چەمە کاشنە ملیوانى پەى گەردەن و کناچڵە هەراج کریایەکا وهڵاتوو(عەرەبى سعودى و.. شمشیرى)هۆنیوە. ..!

واچە خۆ ئاد تەلانەکاو(هامنۆى)گوڵرێژ کەرى پەى سەماو ویرەگا وەنەو شەیەکا...ئاد هەمیشە هاوەڵ و مازلۆخە_بەرماڵ _ کیش بیەن و پەى پێشوازى فریشتە تۆریایەکا...ئەى چى جە چەمەروانیەنە هۆرتا پروکنا...؟؟ خۆ ئیسەیج گلینەو چەماش لاو تەوەنەکۆ(پیرشالیارى)جیا ئاستینە تاوەختۆ گێڵاوەى پەى زیارەتى...تا چەمەکاش پەرێبا جە دیدارى و... دیسانەوە چەنى خەمە بێ ئاکامەکاش راو هات و نەهاتى وەر گیرۆوە.

ویرتا نەشۆ ..ئاد ..تەنیا نیا ئاد هاوەلۆ دار و نەرەى و تەرینەکا و کەلو(هەرات )ى و راو(راستى)یاو .ڕاستیج کاوترێوە باڵ مەریێنە و چەمەروانۆ گێلاوەى وەرزێویەنە کە ڕوحش پەر کەروە جە ئۆمێد و وەشەویسى.

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، مدیریت وبلاگ، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، که‌ریم ڕۆژ،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،که‌ریم ڕۆژ،ده‌نگێو چه‌نی زاوه‌ر و هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 10 مرداد 1393 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آلبوم "شارو" با خوانندگی "عثمان هورامی" منتشر شد

سنندج- آلبوم"شارو"با خوانندگی "عثمان هورامی" اواسط مردادماه امسال در بازار موسیقی سراسر ایران عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار کردپرس،آلبوم شارو با خوانندگی استاد "عثمان هورامی" هنرمند سرشناس کُرد،تنظیم و اجرای سازهای کوبه ای توسط "زکریایوسفی" در سال 91 ضبط شده است.
این اثر هنری که متشکل از 9 آواز است اواسط مرداد ماه 93 توسط انتشارات "آوای باربد" در سراسر ایران پخش می شود.
در همین ارتباط "زکریا یوسفی"امروزسه شنبه(7مرداد) در گفت وگو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت: آوازهای این آلبوم توسط استاد "عثمان هورامی" و استاد" محمدحسین کیمنه ای" از استادان بزرگ موسیقی منطقه هورامان  چهل سال پیش خوانده شده است.
وی موسیقی هورامان را  بیشتر یک موسیقی آوازی دانست و تصریح کرد: در این اثر سعی شده است با توجه به غنای ریتمیک ملودی ها، از انواع سازهای کوبه ای کردستان برای نمایاندن بیشتر و بهتر وزن استفاده شود.
یوسفی در پایان اظهار امیدواری کرد که این اثر، خدمتی به فرهنگ موسیقایی هورامان و کردستان و هدیه ای در شان دو استاد بزرگ موسیقی هورامان باشد.
"عثمان هورامی" در سال1314در روستای کیمنه از توابع اورامانات(لهون)به دنیا آمده است. از وی تااکنون ترانه متعددی ضبط شده و بارها در جشنواره های داخلی و خارجی مورد تجلیل قرار گرفته است.
"زکریا یوسفی" نوازنده سازهای کوبه ای و متولد شهر پاوه است. وی فارغ التحصیل رشته کارشناسی موسیقی از دانشگاه سوره با گرایش آواز ایرانی و موسس شرکت فرهنگی – هنری “آوای ماندگار ماد” می باشد و تاکنون بیش از 35آلبوم در زمینه موسیقی منتشر کرده  است.

منبع:  خبرگزاری کردپرس
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، اخبار، آموزشی، عۆسمان هه‌ورامی، محه‌مه‌دحسه‌ین هه‌ورامی، زه‌کریا یووسفی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،زکریا یوسفی،عثمان هورامی،محمدحسین خالدی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 مرداد 1393 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 112 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...