ازفعالان وپیشکسوتان فرهنگ وهنر وادبیات وموسیقی وتاریخ هورامان
 درمراسمی ویژه درشهرسروآبادتقدیر می شود


 درراستای اقدامات فرهنگی؛موسسه فرهنگی،ادبی،هنری قلم هورامان باهمکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان سروآباد؛درنظرداردکه طی مراسمی ویژه از تعداد11نفراز فعالان‌ وپیشکسوتان فرهنگ،هنر،ادبیات،موسیقی‌وتاریخ هورامان تقدیربه عمل آورداین مراسم که مقرراست؛درفروردین ماه1394درشهرسروآبادبرگزارشود؛باتوجه به اطلاع رسانی آقایان ارسلان اردلان و محمدناهید محمدی ازموسسه قلم هورامان به وبلاگ‌هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م‌ مقرر بود که‌ از62نفر از بزرگان، نویسندگان،شاعران،هنرمندان‌وفعالان عرصه فرهنگ و ادبیات هورامان ومنطقه تقدیربه عمل می آمد که از این اسامی فعلاً دراین مراسم از11نفر ایشان تقدیرشده وامیدآن داریم که درآتیه نزدیک از اسامی دیگرفعالان هورامان تقدیرشایان گردد.پیشکسوتان وفعالانی که درمراسم تقدیرمی شوند:
1-عثمان هورامی
2-محمدحسین  خالدی
3-جمیل احمدی(نوسودی)
4-مظفرخان رزاب(رزاو)
5-محمد فهیم
6-میرزاسعدالله  خدیری‌هجیجی
7-میرزای‌ هورامی
8-حسن  عمرانی
9-باباشیخ  حسینی
10-فاتح  رحیمی
11-خانم گلچین خوش سپهر

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
توجه        توجه        توجه
باعنایت به اطلاع رسانی مجدد بانیان این مراسم
باتوجه به این که استادعثمان هورامی وتعدادی ازبزرگان در

روزچهارشنبه27اسفند1393؛نمی توانستند دراین مراسم حضوریابند
این مراسم به فروردین ماه 1394موکول شد؛
 زمان ومکان وتاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام می شود.


هورامان هانه به رچه م

مامۆسا عۆسمان هه‌ورامی

هورامان هانه به  رچه م

مامۆسا محه‌ممه‌د فه‌هیم


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، مدیریت وبلاگ، تبریکات، مۆئه‌سێسه‌و قه‌ڵه‌موو هۆرامانی، فاتێح ڕه‌حیمی، محه‌ممه‌د فه‌هیم، مامۆسامیرزای هۆرامی، عۆسمان هه‌ورامی، محه‌مه‌دحسه‌ین هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،ازفعالان و پیشکسوتان فرهنگ وهنر وادبیات وموسیقی وتاریخ هورامان درمراسمی ویژه درشهرسروآبادتقدیر می شود،
دنبالک ها: وبسایت پورتال کاردو آرت، مـؤســسه قــرآنــی إقـــــــــرأ، اورامان نیوز، وبسایت زریوارخبر، میرزای هورامی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 اسفند 1393 توسط همایون محمدنژاد

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


همایش میراث مشترک ایران وعراق وپذیرش دومقاله به زبان هورامی

باتوجه به برگزاری همایش مشترک ایران وعراق که درشهرهای تهران وقم برگزارشد؛

مشاهده‌ی اعلام نتیجه داوری مقالات همایش در لینک ذیل می باشد:

http://www.iraniraqheritage.com/info/info.asp?id=30

زمان برگزاری همایش:

14تا 16اسفند1393ش،5-7مارس 2015، 14- 16 جمادی الاولی 1436ق درشهرهای تهران و قم.

آدرس سایت همایش:http://www.iraniraqheritage.com/info/contact.asp

دراین همایش مقاله«بنجه بنه‌ڕه‌تیه‌کێ زوانی هه‌ورامی دلێ زوانی فارسی و کۆردی دلێڕاسینیه‌نه»باکد612 به زبان هورامی به قلم آقای کورش امینی،در اولین همایش میراث مشترک ایران و عراق در تهران و قم پذیرش شد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، کوورش ئه‌مینی، مه‌زهه‌ر ئه‌دوای،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایش میراث مشترک ایران وعراق وپذیرش دومقاله به زبان هورامی،بنجه بنه‌ڕه‌تیه‌کێ زوانی هه‌ورامی دلێ زوانی فارسی و کۆردی دلێڕاسینیه‌نه،بازخوانی زندگی نامه فقهی عبدالقادر از رؤسای طایفه همدوند(با تکیه بر نسخه ای نو یافته به زبان هورامی)/ کد 673به قلم آقای مظهرادوای،
دنبالک ها: میراث مشترک ایران وعراق، تهران و قم.،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 اسفند 1393 توسط همایون محمدنژاد
دومین همایش داستان کوتاه هورامی باحضور فعالان
 عرصه فرهنگ وادبیات هورامان و کردستان درمریوان برگزارگردید

 دومین همایش داستان کوتاه هورامی نگاه فعالان فرهنگی وادبی رابه شهرمریوان معطوف کرد؛این همایش که باتوجه به فراخوان قبلی در ساعت2بعدازطهر روزچهارشنبه 20اسفند1393 درمحل دانشگاه پیام نورمریوان برگزارگردید.درهمان آوان شروع همایش تمامی جایگاه ها پرشده وبعضی ازمیهمانان وحضار سرپا ایستاده بودند که باهمکاری خوب دانشگاه وتدابیر شورای کلاس زبان هورامی وتعبیه صندلی ها این مشکل مرتفع گردید.حضورمهمانان فرهنگی ازشهرهای مریوان-پاوه-نوسود-نودشه-سنندج-کامیاران-جوانرود-سروآباد-هورامان تخت-روانسر وکرمانشاه و ایلام غنای فرهنگی وادبی همایش را دوچندان کرده بود؛تاجایی آقای جکمت محمدی شاعرنوسودی مجری همایش بودند؛باتوجه به اعلام آقای سیداحسان اتابک دبیرهمایش از مجموع48داستان ارائه شده؛12داستان ازسوی داوران همایش آقایان کورش امینی-کامل صفریان وخانم بدری شریفیان انتخاب شده ودرنهایت 3اثربرترانتخاب می شوند.درادامه داستانها قرائت شده ودرنهایت داستانهای خانم گیوه چی وآقایان:سبحان امینی-ولی فتاحی به عنوان آثاربرتر انتخاب شدند وازایشان تقدیر به عمل آمد.
ازنکات برجسته همایش حضورصاحبنظران وشاعران ونویسندگان منطقه هورامان وکردستان بود ازجمله آنان آقای باباشیخ حسینی فعال فرهنگی سروآبادوهورامان بود که طی مصاحبه‌ای با وبسایت زریوارخبر اعلام کردند:زبان هورامی از روزگاران قدیم و بعد از انقراض دولت آشور به دست ماد به عنوان شیوه‌ی تكلم مردم به ویژه به عنوان زبان پادشاهان سلسله ماد در بخش وسیعی از فلات ایران رایج بوده است؛وی زبان هورامی را یکی از غنی ترین زبانهای موجود دانست که بیشترین نزدیکی را بازبان اوستایی دارد.ایشان خاطرنشان کرد: دربرخی ازکتابها ولوحهای تاریخی،زبان هورامی همان زبان اوستای زرتشت معرفی می شود.
زبانهای رایج کُردی وفارسی به زبان هورامی احتیاج دارند.وی نبود نثرقوی و یکپارچه را یکی از مشکلات زبان هورامی دانست که برگزاری چنین همایشهایی عاملی مفید و مؤثر جهت رشد و اعتلای زبان هورامی دانست.  
    باتوجه به برگزاری همایش تلاش واهتمام شورای کلاس زبان هورامی که برحسب توانایی دانشجویی و همکاری
دانشگاه پیام نورمریوان همایش درخور وشایسته را ارائه دادندکه زیبنده است؛ازسعی وپشتکار همه دلسوزان تقدیربه عمل آوریم وامیدآن دارم که چنین همایشهایی تداوم یافته و رواج گذشته زبان هورامی در منطقه کردستان وهورامان تداعی عملی شود وشاهدبرگزاری سومین همایش درشهرفرهنگی پاوه باشیم گفتنی‌است همایش‌اول در23مرداد1392ونقطه‌شکوفایی‌در(داستان‌نویسی)درشهرفرهنگی‌نودشه برگزار شده بود.
                                                                                                   بااحترام همایون محمدنژاد

 

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، مدیریت وبلاگ، تبریکات، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، هۆمایون محه‌مه‌دنژاد، کوورش ئه‌مینی، ژیارسڵامه‌تیان، عه‌بدۆڵڵا حه‌بیبی، داریوش ڕه‌حمانی، سابیر عه‌زیزی، سۆبحان ئه‌مینی، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، فه‌رید عه‌باسی، سابیر سه‌عیدی، محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، محه‌مه‌د سالاری، کامل سه‌فه‌ریان، فیرووز عارفی، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز هه‌ورامی)، سەعدۆڵڵا خون خام(شەهریار)، په‌رویز ڕوسته‌می، تالێب ئه‌داک، شه‌یدا باسامی، بێهزاد کەریمی، عه‌بدوڵڵا ره‌حیمی، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،دومین همایش داستان کوتاه هورامی باحضور فعالان عرصه فرهنگ وادبیات هورامان درمریوان برگزارگردید،
دنبالک ها: وبسایت زریوارخبر،
نوشته شده در تاریخ جمعه 22 اسفند 1393 توسط همایون محمدنژاد

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م                                                  

ژیوانامه‌و کاکه سەرکەوت نیکدڵ جه زوانوو وێش

به نامێ خۆذای

سەرکەوت نیکدڵ جە ئەذا بیەو ساڵوو1374کۆچی ڕۆجیاری جە دەگاو بڵبەری نا،شش ساڵێم بێ کە یانەما فاڕیاوە پەی شاری و ئاننەش پەنە نەشی کە وەنایم جە شاروو مەریوانی دەس پەنە کەرذ،شۆکر پەی خۆذای بە زە‌حمه‌تێ کە کێشتم تاوام هەنگام بە هەنگام پەرە دەورە و وەنای بە نمرەی خاسه‌و بذەو سەر وە هۆشم مه‌ی کەلاسوو هەشت و نۆی بێنێ کە عهلاقەو وێم بە وێناگەری و دەسکاری کلیپ و فیلمی ئێسته‌و،ئەوەڵ جار فرەسەتێ نەزانێنێ جە کارەکەی وە ئیسە کە کلیپە کا ئاوەختیم ڤینوو شایەد خوەم بێ کە چنە دەرەجەشا ئینا وارۆ،حه‌ر چن ئیسەیچ هیچ مەزانوو بەڕاسی وە متمانەم هەن کە سەبا خڤوو بە ئارۆیم.بەڵام پێسە کابرای ڤات گردکەسێ ئەوەڵێش هەن وە حه‌تتا نویسەرە گەورەکێچ ئەگەر کتێبەکاشا وەنمێ یاومێنە کە بە ویەرذەو وەختی فرەتەرو فرەتور یاڤێنێ!!!من ڤاچمێ پەنج شش ساڵێ بۆ کە ئی کارمە دەس کەرذەن پەنە وە جە خوذای بە زیاذ بۆ خاس لڤانا وەره‌و وە بە زەننەم ئێتر هایم بیانۆ و زانوو کێنا و چەنیو پەی کۆگەی کار کەروو خاسا؟کۆنکوروو ساڵوو 93 نە بهشداریم کەرذ و تاوام جە ڕشتەو زڤان ئینگلیسینە رۆتبەو650ی باروو،ئیسەیچ وانیارووزانشتگا فەرهەنگیانووسنەینا جە ڕشتەودەبیری زوان ئینگلیسینە/ئازیزە بەڕێزاکێچ تاوا پەی دیەی کارەکام سەردای فەیسبووکەکەیم(facebook.com/Sarkot.nikdel)کەرا یا تاڤا ئاپاراتنە سەروو کاناڵەکێمابذا www.aparat.com/Sarkot وە یا مەجمووعه‌و هەورامیانەی لاو کاک جەلیلی(هەوار موزیک)گیر بارا.

بە ئۆمێذوو ئانەیوە کە گرد زاڕۆڵێ  بە زوانوو وێش کارتۆن و فیلم  تەماشە کەرۆ.

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، زوانی هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،سەرکەوت نیکدڵ،بڵبەر،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 اسفند 1393 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 135 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...