تصاویری از دانـش آمـوزان سـال چـهـارم فـرهـنـگ وادب دبـیـرسـتـان امـام مـحمـد غـزالـی مـریـوان سـال۱۳۷۰مـریـوان سـال۱۳۷۰ دانـش آمـوزان سـال چـهـارم فـرهـنـگ وادب دبـیـرسـتـان امـام مـحمـد غـزالـی

آقـایـان سـتـار قـادری.هـمـایون مـحـمـدنـژاد.مـظـفـر بـزرگ امـیـد.جـلـیـل کـریـم زادە.عـمـر خـانـی.هـادی جـسـیـمـی.ڪورش مـحـمـدی.صـلاح نـیـکـنـام فـر.عـبـاس عـزیـزی.ڪیـومـرث زارعـی.عـزیز رسـتـمـی.جمال ایازی .عـلـی قـسـیـمـی. مـحـمـود الـمـاسـی.مـرحوم سیدسـعـداللە سـجـادی.عـرفـان عـزیـزی.حـسـیـن رعـنـایـی.آزاد کـهـنـە پـوشـی.سـردار ایـازی
دبـیـر:آقـای خـالـد احـمـدی
 
ارسـالـی:آقـای هـمـایـون مـحـمـدنـژاددبـیـرسـتـان امـام مـحـمـد غـزالـی سـال۱۳۷۰

دانـش آمـوزان سـال چـهـارم فـرهـنـگ و ادب و اقـتـصـاد .. جـنـب پـارک مـلـت 


     طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، جفرافیا، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، آموزشی، هومایون موحەممەدنژاد، عادڵ موحەممەدپوور، موزەفەر بزورگ ئۆمید،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،تصاویری از دانـش آمـوزان سـال چـهـارم فـرهـنـگ وادب دبـیـرسـتـان امـام مـحمـد غـزالـی مـریـوان سـال۱۳۷۰،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
وێنەو:خەڵکوو دەگاو زاوەری ( بە یادٚوو جارا، وەشڵەی به هیزی)۲

وێنەو خەڵکوو دەگازاوەری

دۆسی کۆچ کەردەیما #مەرحووم_کاکەنەریمان_قادرپوور، هومایون موحەممەدنژاد، موقەدەم کیانی

یادٚش بە خێر، خودٚا عەفوەش کەرۆ

 جە ئاڵبووموو وێنەکاو #هومایون_موحەممەدنژادیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، تاریخ، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،وێنەو:خەڵکوو دەگاو زاوەری ( بە یادٚوو جارا،وەشڵەی به هیزی)۲،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
۵۰ تور مجازی از زیبایی های ایران زمین 

لینک ها را در اپ (بروز شده) گوگل مپ باز کنید( روی متن های آبی رنگ بزنید) و تصویر به چپ یا راست حرکت بدید و گردش نمایید 

١) کویر بند ریگ :
‏https://goo.gl/maps/5BbyYnpjUcHMrybAA

٢) تنگ چوگان :
‏https://goo.gl/maps/1mjgYWmm2F3jLTEk9

٣) غار آبی معدن نمکی گرمسار :
‏https://goo.gl/maps/dPmRiaeDmEpkUkcb9

۴) تالاب حوض مره (هوایی)  :
‏https://goo.gl/maps/jRkxWTwt7cMYCKfk9

۵) غار و کوه باباغار  :
‏https://goo.gl/maps/Qwmad2bq9uwJ3upo6

۶) روستای تاریخی پاده :
‏https://goo.gl/maps/q5kV6vKDH4SrAeZb7

٧) مجموعه تاریخی و دریاچه جنگلی عباس آباد بهشهر :
‏https://goo.gl/maps/EinCmMrKpGKjHYD26

٨) کوه باستانی قیزقلعه سی (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/YBjAFYC4jAJ1PAB67

٩) غار شاپور :
‏https://goo.gl/maps/dmYK8UpAEZLqZFFr7

١٠) کوه و دریاچه گنبد نمکی قم (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/DPWFpUtReGQXCtpR7

١١) دریاچه جنگلی سوها :
‏https://goo.gl/maps/S5EQq1zGdzSJPuHM7

١٢) آبشار لاتون (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/izoGkbJaB11tXHgXA

١٣) تونل برفی اشترانکوه :
‏https://goo.gl/maps/fPtvzm4AM99AvvE27

١۴) روستای قلعه ای دولت آباد (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/yG8qNFnhpyc59rAP8

١۵) کوه باستانی دژ سپید :
‏https://goo.gl/maps/oi3dg2UELVB4y1faA

١۶) دریاچه نمکی حوض سلطان (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/R7dsLTh5xU8RTKuUA

١٧) تنگه قاهان :
‏https://goo.gl/maps/vEhcDSxBtpQFCCHf8

١٨) چغازنبیل :
‏https://goo.gl/maps/wjAqdqkEx6cmvboy6

١٩) آبشار یخی خور :
‏https://goo.gl/maps/yUwugrnEQf8ZSjss9

٢٠) آبشار پلنگ دره شیرگاه :
‏https://goo.gl/maps/aR1ujEuPszFS9FXSA

٢١) دره کول خرسون  :
‏https://goo.gl/maps/CsMmdG2b7V33uX447


٢٢) چشم انداز برفی قله کوجه :
‏https://goo.gl/maps/qxQ5iHBJSE2prQBq7

٢٣) مسجد تاریخی نصیر الملک  :
‏https://goo.gl/maps/7oxEUxzq3nGCN7Gz9

٢۴) ییلاق جنگلی لاتون (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/ZKFmBRRA8NrcDVkB9

٢۵) تالاب صالحیه (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/5xPEJk2wyotCQXfj6

٢۶) کویر سیازگه ابوزیدآباد (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/NMVSk5SwE94aNdJN7

٢٧) جاده جنگلی توسکستان (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/mChU5t16nRSCTgLz8

٢٨) دریاچه جنگلی سقالکسار :
‏https://goo.gl/maps/KMZRWFdc3FR7d6yu5

٢٩) آبشار بیشه :
‏https://goo.gl/maps/FJQU9b62pNfCujdV9

٣٠) تالاب مخملی جنگل سراوان :
‏https://goo.gl/maps/itbdZdVu5ubeKFz59

٣١) صخره کشتی در کویر مسیله :
‏https://goo.gl/maps/2CHuQDQyCt5P5R9c9

٣٢) ساحل جنگلی دریاچه گهر (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/ap5UHqsde3rYd1z17

٣٣) حمام تاریخی سلطان امیر احمد :
‏https://goo.gl/maps/aFP2Yug1EMeE5gVv9

٣۴) موزه سنگ یاقوت کویر:
‏https://goo.gl/maps/oq4MpV9RYw2RWMd86

٣۵) آسمان شب دره همزر :
‏https://goo.gl/maps/ubGgbqQf57Fdd3M99

٣۶) کاروانسرای دیرگچین :
‏https://goo.gl/maps/uwwnUVZsSBRt6eYn6

٣٧) آبشار دارنو :
‏https://goo.gl/maps/ksnnXKydaHbCJiMm8

٣٨) دریاچه جنگلی فراخین :
‏https://goo.gl/maps/Ff3Xy2U7GLEP1QFW8

٣٩) کوهستان و دریاچه دالانپر (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/AkaEGDx5Qp956hZk7

۴٠) جنگل های خلخال به اسالم :
‏https://goo.gl/maps/CpDqUkmAmv4Mwh9j7

۴١) تنگه شیرز :
‏https://goo.gl/maps/B79jUkfxXSjxsjvC6

۴٢) هفت آبشار تیرکن :
‏https://goo.gl/maps/zoh3qTPPCBDrWBUo6

۴٣) دره خزینه (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/5Ba3Nad4itZjL61e7

۴۴) دریاچه سد آبیدر :
‏https://goo.gl/maps/Av43oU94EfYPpYLN7

۴۵) طاق بستان :
‏https://goo.gl/maps/sqcr3ais1RhfDghS7

۴۶) ییلاق جنگلی فلکده (هوایی) :
‏https://goo.gl/maps/7Ji6rQY4uBEdePoM9

۴٧) جنگل های لیره سر :
‏https://goo.gl/maps/dkgz57n2jgweJic48

۴٨) آبشار شوی :
‏https://goo.gl/maps/kSE3SV594jcbw4516

۴٩) ساحل سیترا دریای کاسپین :
‏https://goo.gl/maps/nGBpT9vdxvD6LWdw7

۵٠) مرداب هسل :
‏https://goo.gl/maps/cu1kPc1zgeL2CEjt6


#سرگرمیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، اخبار، جفرافیا، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،۵۰ تور مجازی از زیبایی های ایران زمین :،
نوشته شده در تاریخ شنبه 9 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
عوامل بازدارندە و عدم رغبت در مطالعە و کتابخوانی در بین اقشار مردم بە خصوص جوانان چیست و راهکار آنها کدامند/همایون محمدنژاد

آقای همایون محمدنژاد کارشناس علوم تربیتی و نویسندەی حوزەی ادبیات های فارسی و هورامی  مقالەایی تحت عنوان "عوامل بازدارندە و عدم رغبت در مطالعە و کتابخوانی در بین اقشار مردم بە خصوص جوانان چیست و راهکار آنها کدامند" را مورد تحقیق و پژوهش قرار دادە کە چکیدەایی از آن را در اینجا آوردەایم.
1- عوامل بازدارنده و عدم رغبت به امر مطالعه و کتاب خوانی بە خصوص در بین جوانان کدامند؟
2- به نظر جنابعالی مشوق ها و راهکارهای امر مطالعه و کتابخوانی کدامند یا به عبارت دیگر چگونه می توان مردم و بە خصوص جوانان را به مطالعه و کتابخوانی تشویق و ترغیب کرد؟

مقدمه
 زمان شکوفایی علم در گذر است ، و باید دورەی کنونی را " فوران دانش " و"انقلاب امپراطوری پیشرفت همەجانبە " دانست. پژوهشگران، اندیشمندان، نویسندگان، فعالان نشر و چاپ، ودست اندرکاران کتابخانەها ، سرمایەی انسانی، محسوب شدە و نقش ایشان در جهت افزایش سطح مطالعە و کتابخوانی قشر جوان بسیار حائز اهمیت می باشد. 

اهمیت مطالعەی کتاب چنان در قشرجوان تٲثیر دارد کە پس از خواندن کتابی،خودی نشان دادە و می خواهد در محفل جمعی قدعلم کند و سوادش را بە منصەی ظهور رساند. واین همان بالندگی جوان مطالعەگر البتە نە هرکتابی،بلکە کتاب هایی کە درسطح سنی تعریف شدە و خود را نسبت بە همسالان خود ،برتر می پندارد.

اما جوان بدون رغبت بە مطالعە ، غرق در بی آگاهی و در این دورەی پیشرفت بە خصوص سوادکتابخوانی ،همچون فردی بیمارجهالت وعلف هرزی در مزرعەی علم و دانش،ذهن جوانان دیگر رامسموم و فلج کردە و بانی سرایت و تخریب و ویرانی جامعە را بە دنبال دارد.


    راهکار اساسی افزایش نرخ مطالعە و مشوق جوانان بە مطالعە و كتابخوانی را باید همسو با نیازها و همگام با خواستەهای ضروری هر جوانی باید ارائە و عملیاتی شود. در جامعەی ما کە تفکر دینی در نهاد کوچک خانوادە تا جامعەی گستردەتر ،بە علم اندوزی از مهد تا لحد را بە کرات در احادیث و آیات قرآنی ، تٲکید کردەاست.

  سرانه كتابخوانی در هر كشوری،نشانەی ارزشگذاری جامعە بە افزایش سطح سوادمردم بە خصوص جوانان را در برنامەهایشان گنجاندە است.

عوامل تٲثیرگذار بر مطالعە 

كتابخانه‌ها بە خصوص کتابخانەهای عمومی و نقش کتابداران، خانوادە، آموزش و پرورش (مدرسە)،رسانەهای گروهی ،ناشران و نویسندگان امورچاپ

اگر بخواهیم جامعەای پویا و فرهنگی داشتەباشیم ،باید کە مردم را از آبشخورهای فرهنگی اشباع کردە و خوراک علم و دانایی بە خورد جامعە خاصە،جوانان و نوجوانان ،خوراندە شود و این میسر نمی شود مگر با ارائە محصولات فرهنگی ،ازقبیل: کتاب، روزنامە،مجلە،نوارهای آموزشی،فضاهای مجازی رسانەای

لذا برای نهادینە کردن اهمیت محصولات فرهنگی،می طلبد کە جهت این امر فرآوردەهای فرهنگی مناسب هر سن و مقطع خاصی از فراگیران خاصە جوانان بە بازارفرهنگ واردشدە و جهت استقبال و پیشوازی جامعە قشرهای مختلف اجتماع،مزایا،پاداش و تشویق های مادی و فرهنگی فراهم شدە و رشد علمی و فرهنگی را بە دنبال دارد وجامعەایی شاداب ، کوشا و پویا را برای آیندە ، هدیە می کند.
از دیگر راهکارهای تشویق جوانان بە مطالعە و کتابخوانی، برای برندگان مسابقات ،جشنوارە،همایش ها، جایزە و بستەهای فرهنگی درنظر گرفتە شود.

#همایون محمدنژاد/مریوان اسفندماە۱۳۹٨طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، آموزشی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،عوامل بازدارندە و عدم رغبت در مطالعە و کتابخوانی در بین اقشار مردم بە خصوص جوانان چیست و راهکار آنها کدامند/همایون محمدنژاد،
نوشته شده در تاریخ جمعه 8 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱٦٨)ساڵێ تازێ ۱۳۹۹

نەورۆز مەبارەک

نەورۆزەن ئازیز  بۆی وەهار مەیۆ
بۆی عەتر و گوڵاو جە گوڵزار مەیۆ

هاژەو وەرواوان جە شاخان مەیۆ
دەنگوو   بڵبڵان  جە باخان  مەیۆ

 مەبارەکتا بۆ  نەورۆز  و  وەهار
بە سەربەرزی بۆ  بێ دەرد و ئازار

بە وەشی گێڵۆ  جەژنوو نەورۆزی
پەی  کوردەواری  گرد گەل و هۆزی

با بەیۆ ساڵێ  تازێ   جە  ڕاوە
 شادٚیش پەنە بۆ  دڵێ  بسیاوە

بێ پەروا  ویەرد چەرخوو دنیایی
دەی با  پێوە  بۆ  واڵە  و   برایی

چن  یەکترینی سەفا بۆ شادٚی
پێوەرە   کریۆ   مەبارەکبادٚی

یانە و  وەڵاتما   مێهرەبانی بۆ
دوور جە مەینەت و سەرگەردانی بۆ

پەناو  خودٚاینە  عەمری  بێ  بەڵا  
ڕەنگین بۆ پێسەو  گوڵزارو  گوڵا
 
#عوسمان ڕەحیمی هەجیجی

ساڵێ تازێتا  سەد٘ جار  موبارەڪ
وەشی و لەش ساقی دەیدێ  تەدارەڪ

شاد٘یتا  بزیۆ  چەنی  گوراڵا
گاو ئاسنێتا  هەر وەشی ڪاڵا

پەژارە  بلۆ  نەگێڵۆ  دماوە
پەپوولەو بەختێ جە شاناتاوە

بە ئەخلاقی وەش تاشدێ دۆس و یار
ئەبەد٘ نەواچدێ سەد٘ وەشڵەی بە پار

#حامی غەریبی


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، جفرافیا، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، حامی غەریبی، عوسمان ڕەحیمی(مورید)، جەواد حەمزه (فێراق)، حسه‌ین خورا(خه‌یاڵ) ،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱٦٨)ساڵێ تازێ ۱۳۹۹،
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
ساڵێ تازێ۱۳۹۹ و ئامای وه‌هاری پیرۆزه‌تا‌ بۆساڵێ تازێ و ئامای وه‌هاری پیرۆزه‌تا‌ بۆ

 ساڵی نێو و هاتنی به‌هار  پیرۆزتان بێت

 sala nû hatina biharê ser we pîroz be 

هاتن وەهار و ساڵ تازە پڕ بمارکد بوودن

سال نو و‌  آمدن بهار  بر شما  مبارک باد


ساڵێ تازێ ۱۳۹۹کۆچی ڕۆجیاری جە گردیتا مەبارەک و پیرۆزە بۆ، ئاواتم ئانەن ساڵێوە پەڕ جە وەشی و شاد٘ی بۆ  و یاودێ بە ئاواتەکاتا.

هەرچن نەوەشی ویروسی کرۆنا شادٚیش جە یانەکانە هۆرکەندٚەن ،ئاوات وازنا هەراڵەو وەهاروو دڵیتا پێسەو وەهاروو سرووشت و تەبێعەتی، چووزە بدٚۆ بەر،  بە ئاماو وەهاری گردکەسێو دڵوەشەن، بەڵام تاقمێو یانە و خانەوادێما هەنێ ،پەی کۆچوو ئازیزەکاشا، خەمبارێنێ، هومیدٚم هەن خود٘اگیان شادی و دڵوەشی جە یانەشانە مەرزنۆرە.


ئاواتەوازنا ساڵێ تازێ ،ساڵێوە پەڕ جە بەرەکەت،ڕزق و ڕۆزی ،ئۆمید٘ و وەشبەختی بۆ ، و خود٘ای تاقانە جە خەم و ورکە و چەڵەمەکاو ژیوای ،یاردیما بد٘ۆ.


چەنی ئەوپەروو وەشەویسیم

#هومایون موحەممەدنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ساڵێ تازێ۱۳۹۹ و ئامای وه‌هاری پیرۆزه‌تا‌ بۆ،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 اسفند 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 109 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...