کارنامە هفتەنامەی ئاوات در سالی کە گذشت/همایون محمدنژاد
کارنامە هفتەنامەی ئاوات در سالی کە گذشت/همایون محمدنژاد
یکی از شاخصەهای فرهنگی واجتماعی در عرصەی فضای فرهنگی ،هنری،ادبی و اجتماعی، وجود رسانەها و نشریات و فضاهای مجازی بودە کە نقش مهم و مؤثری در پرورش فکری و تبلور اندیشەهای افراد جامعە داشتە ،تا جایی کە آن را به عنوان پارامتر و نماد رشد و بالندگی جامعەی پویا،قلمداد می کنند، مناطق غرب و بەخصوص مناطق کردنشین ،همگام با سایر مناطق ،در رودخانەی نشو و نما و ارتقای فرهنگی  ، کوشا بودە و با اهتمام کاربران ، دست اندرکاران و مدیران دلسوز و پرکار،آسمان دیار فرهنگ و اصالت را روشن و ستارەباران کردەاند. هفتەنامەی ئاوات، با شعار ومحور فرهنگ نمایی و توجە به پیشرفت و آبادانی همەجانبە مناطق  کردنشین را کمال آرزو و "ئاوات"خود می داند،همفکر و همراه با دیگر رسانەها و نشریات سرزمینش، در این عرصە پا نهادە و توانستەاست در مدت یک سال و با انتشار٥١شماره، فعالیت خویش،فضای فرهنگی را پر رونق تر کردە،کە دال بر اهتمام جدی مدیران و هیأت تحریریە آن دارد.
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کارنامە هفتەنامەی ئاوات در سالی کە گذشت/همایون محمدنژاد،
دنبالک ها: قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌محەفتەنامەو ئاواتی شمارە٥١ -
جە بۆنەو یەک ساڵه بیەی ئاواتی جە دنیاو ڕۆنامەی
به بابەتوو نویسەرا و شاعێراو هەورامانی
کاکە عادڵ موحەممەدپوور،کاکەهومایون موحەممەدنژاد،
دوکتور ئەفراسیاب جەماڵی،کاکە سابیر عەزیزی رازیاوە
#  شماره٥١/سال دوم - بە تاریخ ٢٤مهرماە
۱۳۹۶
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، مۆئه‌سێسه‌وقه‌ڵه‌مووهه‌ورامانی ، هومایون موحەممەدنژاد، عادڵ موحەممەدپوور، سابیر عه‌زیزی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن، دوکترئافراسیاب جه‌ماڵی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
هۆرامان هانه‌به‌رچه‌مهه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

خەسارشناسی زوانوو هەورامی(1)

حەمەشەریف عەلی ڕەمایی

ئەگەر ئێمە ئالەتمانە کە میاوا بە زوانەکەیما بە وردی وزمێشا وەرو چەما و سەرەنجشا دەێمێ، مەوا بە دوی بەشێ یوم: بە شو بە روی یا بیرونی دوم بە شو دلێ یا دەروونی کە هەرکام و ئی بە شانە جەرایەوە و بە جۆریە وەلێ بەردەوام و سیستماتیک پێسە و حەڵقیە دەورو زوانوو هەورامیشا گێرتەنەرەو پێسە و ماڵە مترۆکەی مامەڵەش چەنی مەکەرا ئیسە ئێمە پەنە وازەن سەرەنجیە سەر و هەر کاموو ئی بە شاوە دەیمی و بشناسمێشا.

-بەشی یوم بە شو بەروی یا بیروونی:

ئی بەشە ویش مەو بە چەندە بەشێ تەرێ الف: کۆچ کەردەیو جیا ئاستای هەورامانی، جۆغرافیا و ئارو هەورامانی بە جۆریە هۆر کەوتەن کە پێسە و جەزیریەش پەنە ئامان و ئی جەزیرە روو بە روو فرەتەر ئاوی مەپۆشۆ شەرە و مەشاریووە ئانەێچە دیارەن حەر کەسێە پەی حەر یاگیەتەری کۆچ کەرۆ و جانیشتەو یاگیە بو جە زوانو و فەرهەنگ و ڕەسم و ڕەسوماتو ویش دوروە گنۆ دما و بەینیە بە تەمامی دڵی زوانو و فەرهەنگ و تا زییینەتاویوە و وهەویەتی وەلینوو ویش جە دەس مەد و جا ئەگەر ویش بە کەم زانۆ حەز کرۆ زووتەر تا ویوە و ئارو هەورامیەکا پێ وەزعێ رو بە رو بیی نێوە.

ب: ژەن و ژەن وازی، وەختیە دوی فەرهەنگی و زوانی بەیوە تقابڵشا بۆ هەمیشە زوانی زاڵ مەوە روشوە و زوانی وی بە کەم زان و بێ دەسەڵات مەنیوشەرە کە چی بارەوە پەنەواز نیەن فرە شەرحە دریو گردیما دمار و ئاکاموو ژەن و ژەن وازی چەنی خەڵکاتەری پەیما بەر کەوتەن و ڕۆشنەن.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،خەسارشناسی زوانوو هەورامی(1):کاکه موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد

هفتەنامه ئاوات
حەفتەنامەو ئاواتی شمارە٥٠ 
به بابەتوو نویسەرا و شاعێراو هەورامانی
کاکەهومایون موحەممەدنژاد،دوکتور ئەفراسیاب جەماڵی،
کاکەشۆرش عەزیزی رازیاوە

#  شماره٥٠/سال دوم - بە تاریخ ١٠مهرماە۱۳۹۶

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن، دوکترئافراسیاب جه‌ماڵی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،حەفتەنامەو ئاواتی شمارە٥٠ به بابەتوو نویسەرا و شاعێراو هەورامانی رازیاوە،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
مهرماە،مهرورزی شود ، نامهری زیبندە نیست/همایون محمدنژاد

مهرماه، مهرورزی شود، نامهری زیبنده نیست/همایون محمدنژاد

هرساله ،مهرماه ،همه در جشن بازگشایی مدرسه،دعوت هستیم، جشنی که نماد رشد وبالندگی فرزندان و تداعی انس باعلم ودانش را رقم می زند.

هرساله ،مهرماه ،همه در جشن بازگشایی مدرسه،دعوت هستیم، جشنی که نماد رشد وبالندگی فرزندان و تداعی انس باعلم ودانش را رقم می زند.

به گزارش زریوار خبر، جشن شروع بەکارمدارس،تمامی  خانوادەها را تحت شعاع خویش قرار دادە، و می طلبد که هدیەای درخور و شایستە برای دانش آموزان فراهم شود.

پدران،مادران ،مربیان در این جشن ملی،دانش آموزی ،سنگ تمام گذاشتە و با تدارک وتهیە جشنی بە یادماندنی خاطرەای شیرین را بە کام فرزندان این مرزوبوم ارزانی دهند،و شایستە نبودە، کم کاری و بی توجهی، انجام گیرد.

از مقدمات این جشن ،تهیە وفراهم کردن کتابهای درسی ونوشت افزار و... بودە و زیبندە است کە جهت رفاە بیشتر ،در هزینەها و خریدهای مهر،فروشگاەهایی تعبیە گردد، چرا کە فرزندان و کودکان و دانش آموختگان ،از آن خود بودە و تصمیم گیری و کم کردن هزینەها بە نفع عامە مردم بودە و این میسر نبودە مگر با عزم ملی و جمعی احاد کشور عزیزمان، این امر تحقق می یابد. البتە کە در مناطق محروم و مرزی این کار شایان توجه بیشتری است. مناطق کردنشین که بیشتر در مرزهای ایران اسلامی ساکن اند،صرف مرزی بودن و درگیری عملی در طول جنگها ازجمله جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ونیز سالیان متمادی که نگاهبان و پاسبان غیوری برای مرزهای کشورمان بودەاند، شایستە است تسهیلات بیشتری در این راستا صورت بگیرد.

فرزندانمان با سپری کردن ایام تابستان چشم انتظار مدرسه و کسب دانش روز هستند، وظیفه ما نیز آماده کردن کلیه مایحتاج و نیازمندی های ایشان بوده و استقرار "فروشگاه مهر"کمترین اقدام سرپرستان امر توزیع و فروش محصولات دانش آموزی است، و این زمانی عملی می گردد که اقدام ها از گفتار به کردار ،نمود پیدا کند.

منبع: هفتەنامه ئاوات شماره٤٧/سال دوم - بە تاریخ٢٠شهریورماە۱۳۹۶منبع خبری:زریوار خبر
ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، آموزشی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،مهرماە،مهرورزی شود،
نوشته شده در تاریخ جمعه 31 شهریور 1396 توسط همایون محمدنژاد
جه شومارەو ۴۵حەفتەنامەو ئاواتی ،
بابەتوو نویسەراو شاعێراوهه‌ورامانی،وه‌ڵا کریاوه

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

حەفتەنامەو ئاواتی شمارە۴۵
به بابەتوو نویسەرا و شاعێراو هەورامانی رازیاوە
کاکەعوسمان ڕەحیمی هەجیجی،کاکەهومایون موحەممەدنژاد،
کاکەسەرکەوت عەزیزی،کاکەسه‌باح حه‌سه‌نی شیانی،
کاکەفەرشید ڕۆستەمی،خاتوو کویستان حەسەنی.

#هفتەنامه ئاوات شماره٤٥/سال دوم - بە تاریخ ۶شهریورماە۱۳۹۶طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، عادڵ موحەممەدپوور، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی، فەرشید ڕوستەمی، عوسمان ڕەحیمی(مورید)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت-ژاورود-پاوه- نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵێ(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،جه شومارەو ۴۵حەفتەنامەو ئاواتی،بابەتوو نویسەراو شاعێراوهه‌ورامانی،وه‌ڵا کریاوه،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 شهریور 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 11 :: ... 5 6 7 8 9 10 11