هورامان هانه‌به‌رچه‌م

هورامان هانه‌به‌رچه‌م

هورامان هانه‌به‌رچه‌م

جه ڕۆ یه‌ره‌شه‌مه‌ی1392/5/22جه ده‌گاو ژیواری به بۆنه‌و ته‌مام بیه‌ی که‌لاسوو زوانی هۆرامی ئه‌ره‌نیشتیو جه لاو مامۆساو کەلاسه کێ‌کاکه ئێحسان ئەتابەک مسیاروو زانشتگاوپه‌یام نووروو مه‌ریوانی و چه‌نی بریوخه‌ڵکوو ده‌گاو ومسیاره‌کا وزانشتگاوپه‌یام نووروو مه‌ریوانی وتاقمه نویسه‌رو شاعیر وقه‌ڵه‌م به‌ده‌ساوهۆرامانی جه مسیاره‌کائی که‌لاسه‌یه که به‌ڵگه‌و قه‌بوولیشا گێرته‌بی ده‌س وه‌شانی کریا.واته‌نیا ویاگوو باسیه‌نه ئی گلێروبیه‌یه پەی یه‌کوومین جارا ملۆ ڕاوه؛ودماو 4مانگێ ئی کەلاسێ ته‌مامه‌ بیه و جه 25مسیارێ کەلاسێ 18که‌سی ئی به‌ڵگه‌نامه‌شاگێرته‌ن.
به‌شداری که‌سایه‌تی ونویسه‌راو هۆرامانی پێسه‌و:کاکه‌محه‌مه‌دی‌فه‌هیم-کاکه‌رئوف مه‌حموودپوور-مه‌ڵائه‌حمه‌د نه‌زیری-کاکه‌هۆمایون محه‌مه‌دنژاد-کاکه‌سه‌رکوت‌ عه‌زیزی-کاکه‌سابیر عه‌زیزی-کاکه‌فاتێح  سه‌عیدی-کاکه‌فییروز عارفی-کاکه‌جه‌زا‌‌ ئه‌دوای-کاکه‌ ئه‌رسه‌لان‌ئه‌رده‌ڵان‌-ئاغه‌ی‌‌سه‌مه‌دی‌‌ به‌رپرسوو‌ئێداره‌و ئێرشادئێسلامی‌شارووسه‌ڵواوای‌‌ ئاغه‌ی‌خوشیر به‌خشدار‌و شاره‌دارو شارۆ هۆرامان‌ته‌ختی وچن که‌سێ ته‌ری ئه‌ره‌نیشته‌که‌شا رازنابێوه.
وه‌ڵ جه ده‌س وه‌شانه‌کۆ مسیاره‌کا؛سه‌روو زوان‌وئه‌دبیاتوو هۆرامانی باسێشاکه‌ردێ و شێعرێشا وه‌نێوه :
1-وانایۆ قۆرئانی پیرۆزی.
2-کاکه ئێحسان ئەتابەک
3-کاکه محه‌مه‌دی فه‌هیم
4-مه‌ڵائه‌حمه‌دی نه‌زیری
5-کاکه محه‌مه‌دی فەتحی
6-کاکه ئێحسان ئەتابەک
7-کاکه فیروز عارفی
8-کاکه سه‌رکوت عه‌زیزی
9-کاکه هۆمایون محه‌مه‌دنژاد
10-کاکه ژیار سلامه‌تیان
11-کاکه جه‌زا ئه‌دوای
12-ئاغه‌ی خوشیر به‌خشداروشارۆ هۆرامان‌ته‌ختی
13-کاکه حافێز ئه‌دوای
14-کاکه شوان که‌ریمی-ئه‌نجۆمه‌نوو تریفه‌وهۆرامانی
15-مسیاره‌کا که‌لاسه‌که‌ی
 ئاواتمائانه‌بۆ!کلاسووفێربیەی زوانی هۆرامی جه دەگایاته‌روو هۆرامانی بلۆ ڕاوه و پەی پارێزنای زوانوو هۆرامی هەنگامێ فره‌تەرێ هۆورگیریا.طبقه بندی: موحه‌ممه‌د فەتحی، جه‌زا کامران(ئه‌دوای)، فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، زوانی هه‌ورامی، ئەنجومەنوو ڕۆجیاری، مۆئه‌سێسه‌وقه‌ڵه‌مووهه‌ورامانی ، ئەنجومەنوو تریفه‌وهه‌ورامانی، هومایون موحەممەدنژاد، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، ژیارسڵامه‌تیان، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، سابیر عه‌زیزی، موحەممەد فه‌هیم، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، فیرووز عارفی، فاتێح سه‌عیدی، مه‌ڵڵائه‌حمه‌د نه‌زیری، حافێز ئه‌دوای،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،صندوق خیریه روستای دزآور،آمبولانس خیریه روستای دزآور،چورژی،هانه‌به‌رچه‌م،ژیوار،ئێحسان ئەتابەک،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 مرداد 1392 توسط همایون محمدنژاد
ئه نجۆمه نۆ تریفه و هه ورامانی

جه پایزو سالۆ1390 دماو گێرته ی به ڵگه نامه و فه رمانداری سه ڵواوای هه رمانه فه رهه نگی وئێجتماعی وخه ڵک په سێنۆ وێش جه
    ده گاو بڵبه رینه ده سش په نه که رزه ن.

ژماره ته له فوون :09186595229

هورامان هانه به رچه م
بل چه مه /ده گاو بڵبه رو هه ورامانی
............................................................................................................

انجمن تریفه هورامان

بااهداف فرهنگی-اجتماعی با گرفتن مجوز از فرمانداری سروآباد ازپاییز 1390 فعالیت خود را آغاز کرده است.

 دفتر انجمن روستای بلبر

شماره تماس 09186595229


هورامان هانه به رچه م
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اخبار، ئەنجومەنوو تریفه‌وهه‌ورامانی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه به رچه م- کتابخانه هه ورامان- یانه ۆ کتێبۆ هه ۆرامانی-هه ورامان -هۆرامان-دزآور(زاوه ر)،لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود- پاوه-نودشه- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه-بیاره- شارۆ هورامانی- مریوان- سروآباد- کرمانشاه- کردستان- دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-اورامانات-چهارقلعه عبدالملکی –زاغمرز-هورامی های شمال ایران،بڵبه ر،ئەنجومەنۆ تریفه‌وهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 خرداد 1391 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.