لیست
هەورامیانە،بەرنامێو جە هەورامان و سەرزمین و ماواو وەشەویسی و مێهرەبانی. ئەپی زووانە جە شەبەکەو ئەساڵەت و فەرهەنگ،شەبەکەو کوردەسانی
جەژنەو ڕەمەزانی پیرۆز و مەبارەکە بۆ
کونگفوکاران زاوری،خط سوم، کمربند و شالبند سبز(سوتو) را بە اتمام رساندند
هەورامان و ئاوەزی هەورامیانە:سەرکەوت عەزیزی
شمارەی ۱۰ مجلە"بەیان" منتشر شد(شومارەو ۱۰و گۆڤار و مەجەلەو "بەیان"ی وەڵا کریاوە/هاگاداری پەی بەشوو زوانی هەورامی ، شومارەو"۱۱"و مەجەلەو "بەیان"ی 
کەلەبەروو شێعرا(۱٨٤)
کەلەبەروو شێعرا(۱٨۳)
هه‌ورامی  فڵته‌فڵتا  یام ...؟/د. مهدی سجادی
معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۳۱)
مرگ مطبوعات در قالب توسعه شهری/شورش عزیزی
پذیرش مقالەی " واژەها و اصطلاحات مربوط بە گیوە وگیوەبافی در زبان هورامی در فصلنامە علمی ـپژوهشس نامەی فرهنگستان
کەلەبەروو شێعرا(۱٨۲)ڕۆمامۆسای"موعەللێم"ی
بابەتێو سەروو ویروسوو کرۆنای/دوکترمەهدی سەجادی
کەلەبەروو شێعرا(۱٨۱)
معرفی نویسندگان نثر نویس هورامان در حوزە داستان،داستان کوتاە ،رمان بە زبان هورامی
نگاهی نو به مراسم کومسای درهورامان تخت/محمدشریف علی رمایی 
شێعرەو هۆرمزگانی /موحەممەدشەریف عەلی ڕەمایی
کۆچوو کاکەموختارموحەممەدخان وەیسی(فوت آقای مختارمحمدخان ویسی)
کەلەبەروو شێعرا(۱٨۰)
حەفتەنامەو ئاواتی جە شمارەو ۱۷۱ی بە بابەتوو" همایون محمدنژاد از نویسندگان و فعالان فرهنگی کردستان و هورامان" وەڵا کریاوە
هۆرگێڵنایەو بابەتێو مووچیاری گیریا جە هاڵێگای قەسالەین(فەزای مەجازی)/هومایون_موحەممەدنژاد
نکاتی جهت انجام بهینەی اختصاص سم و سبوس جهت نابودی ملخ ها /همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۷۹)
مانگەو مێمانی خودٚای.ڕەمەزان جە شێعرەومامۆسامەولەوی
بازخوانی شعر گورانی صباح هورامی و ترجمە آن/آزاد روحانی
کەوێڵ_کێڵ_کەڵوو(کەڵۆ) هەورامانی(خانەباغ درختی در هورامان)
هاگاداری مەجەلەو"بەیان"و شاروو مەهابادی
کەلەبەروو شێعرا(۱۷٨)
هاگاداریێو پەی نویسەراو هەورامانی
کۆچوو لالۆڕوسەم قادرپوور (فوت مرحوم آقای رستم قادرپور)
داستان های کودکان و نوجوانان بە زبان هورامی دریک نگاە 
قسێ پیرەکاما بە تڵا بنویسمێشا/هومایون موحەممەدنژاد
ئەژناسنای کتێبی:کناچێ_نەتەرسە/ ھۆرئەوەگێڵن؛هومایون_موحەممەدنژاد (هەرمانێوە جه کۆمیتەو ئارشیو و کتێبوو ئەنجۆمەنوو ڕۆجیاری)
کەلەبەروو شێعرا(۱۷۷)
دڵسۆزێ/ شێعرێوە پەی هومایون موحەممەدنژادی/حامی غەریبی
سەرچەمەو مەرێ ، شێعرێوە جە کاکەقەیۆم دانشوەر
ئەرەمەرزیای زوانی هەورامی جە تلێگرامەنە
وەرەشێڵە"دەلاقێو پەی ئەرمانای فرەتەر جە زوان ، فەرهەنگ و کەلتوروو هەورامانی  باسێو سەروو شاروو پاوەی و  تاریخ و ویەردەش/هومایون_موحەممەدنژاد 
کەلەبەروو شێعرا(۱۷٦) پەی مەرگوو کاکەفایێق ڕوستەمی
کەلەبەروو شێعرا(۱۷٥)
پیر سەلیم دەلی (741_795 ه .ق)/حسەین خوورا 
زاوەر و تەوێڵێ فرە نزیکێنێ
کەلەبەروو شێعرا(۱۷٤)
کەلەبەروو شێعرا(۱۷۳)
کۆچوومەرحووم کاکەفایێق ڕوستەمی،شاعێرووخەڵکوو دەگاو چەشمیەری جە بەشوو هەورامانوو ژاوەرۆی(فوت مرحوم آقای فایق رستمی شاعر ارجمند،دیارچشمیدر هورامان ژاورود)
وەرەشێڵە"دەلاقێو پەی ئەرمانای فرەتەر جە زوان ، فەرهەنگ و کەلتوروو هەورامانی باسێو سەروو یۆ جە کەسایەتیەکاو هەورامانوو ژاوەرۆی،شاعێر و خودٚائەژناس، مامۆساشێخ موستەفاو تەختەی /هومایون_موحەممەدنژاد 
کەلەبەروو شێعرا(۱۷۲)پەی کۆچوو کاکەباقی شەفێعی
کۆچوو مەرحووم کاکەباقی شەفێعی، شاعێر وهونەرمەندوو هەورامانی(فوت مرحووم آقای باقی شفیعی،شاعر و هنرمندهورامان)
کارگرهای فصلی و کرونا/شورش عزیزی
تصاویری از دانـش آمـوزان سـال چـهـارم فـرهـنـگ وادب دبـیـرسـتـان امـام مـحمـد غـزالـی مـریـوان سـال۱۳۷۰

.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 53 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...