هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد ئیمه‌یل: sina.mohamad@ymail.com ئه‌ژناسای هه‌ورامانی پارێزنای زوانی هه‌ورامی گلێرگاو زوان و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی په‌ی پارێزنای زوانه‌که‌یش چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی دووه‌مین په‌لیانه‌و ئێمه به ئادره‌سو: کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی http://hawramanktab.mihanblog.com/ هه‌ورامان-هۆرامان-هورامان-اورامان هورامان شناسی/هەورامان شناسی روزنه‌ای به زیبایی‌های هورامان مدیروبلاگ:همایون محمدنژاد تاریخ راه اندازی وبلاگ:1388/11/7 http://haneberchem.mihanblog.com 2020-04-03T19:40:03+01:00 text/html 2020-03-29T01:55:12+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد تصاویری از دانـش آمـوزان سـال چـهـارم فـرهـنـگ وادب دبـیـرسـتـان امـام مـحمـد غـزالـی مـریـوان سـال۱۳۷۰ http://haneberchem.mihanblog.com/post/2826 <div><font size="3" color="#000099" style=""><b>تصاویری از دانـش آمـوزان سـال چـهـارم فـرهـنـگ وادب دبـیـرسـتـان امـام مـحمـد غـزالـی مـریـوان سـال۱۳۷۰</b></font></div><div><font size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><div>مـریـوان سـال۱۳۷۰ دانـش آمـوزان سـال چـهـارم فـرهـنـگ وادب دبـیـرسـتـان امـام مـحمـد غـزالـی</div><div><br></div><div>آقـایـان سـتـار قـادری.هـمـایون مـحـمـدنـژاد.مـظـفـر بـزرگ امـیـد.جـلـیـل کـریـم زادە.عـمـر خـانـی.هـادی جـسـیـمـی.ڪورش مـحـمـدی.صـلاح نـیـکـنـام فـر.عـبـاس عـزیـزی.ڪیـومـرث زارعـی.عـزیز رسـتـمـی.عـلـی قـسـیـمـی. مـحـمـود الـمـاسـی.مـرحوم سید سـعـداللە سـجـادی.عـرفـان عـزیـزی.حـسـیـن رعـنـایـی.آزاد کـهـنـە پـوشـی.سـردار ایـازی</div><div>دبـیـر:آقـای خـالـد احـمـدی</div><div>&nbsp;</div><div>ارسـالـی:آقـای هـمـایـون مـحـمـدنـژاد</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8392953776/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B3_%DB%B0%DB%B6%DB%B3%DB%B6%DB%B1%DB%B3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><div>دبـیـرسـتـان امـام مـحـمـد غـزالـی سـال۱۳۷۰</div><div><br></div><div>دانـش آمـوزان سـال چـهـارم فـرهـنـگ و ادب و اقـتـصـاد .. جـنـب پـارک مـلـت&nbsp;</div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8392953618/IMG_20200401_175619_370.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div></div> text/html 2020-03-29T01:24:06+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد وێنەو:خەڵکوو دەگاو زاوەری ( بە یادٚوو جارا، وەشڵەی به هیزی)۲ http://haneberchem.mihanblog.com/post/2825 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>وێنەو:خەڵکوو دەگاو زاوەری ( بە یادٚوو جارا، وەشڵەی به هیزی)۲</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وێنەو خەڵکوو دەگازاوەری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دۆسی کۆچ کەردەیما #مەرحووم_کاکەنەریمان_قادرپوور، هومایون موحەممەدنژاد، موقەدەم کیانی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یادٚش بە خێر، خودٚا عەفوەش کەرۆ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;جە ئاڵبووموو وێنەکاو #هومایون_موحەممەدنژادی</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8392952850/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B3.jpg" alt=""></div> text/html 2020-03-28T19:29:18+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد مسابقەی کتابخوانی (١) انتشارات زایەڵە در یک نگاە http://haneberchem.mihanblog.com/post/2824 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;<b><font color="#333399">مسابقەی کتابخوانی (١) انتشارات زایەڵە در یک نگاە</font></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">ت</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">نتیجەی مسابقەی کتابخوانی (١) انتشارات زایەڵە</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">بە نام خداوند جان و خرد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">ـــــــــــــــــــــ</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">من یار مهربانم....</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">نتیجەی مسابقەی کتابخوانی (١) انتشارات زایەڵە</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">بە دنبال فراخوان برنامەی؛ " مسابقەی کتابخوانی (١) انتشارات زایەڵە " ، تعداد ١٠٧ نفر علاقەمند ثبت نام نمودند . بر اساس زمان تعیین شدە سوالات مربوطە خدمت آنان تقدیم و آنان نیز جواب سوالات را از طریق آی دی اعلام شدە بازپس فرستادند. تعداد کسانی کە پاسخ سوالات را بازپس فرستادند ٩٣ مورد بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">پس از بررسی نتایج، برندگان بە شرح زیر اعلام می گردد:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">نکتە: معتقدیم تمام بزرگوارانی کە در این مسابقە و آزمون مربوطە شرکت نمودند برندە هستند زیرا بە هدف اصلی کە همانا انس با کتاب و گذراندن اوقات فراغت این ایام نفس گیر در همدمی با یار مهربان بود، رسیدند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">اما بر حسب روال معمول:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">الف: رتبە اول بە طور مشترک ؛ آقای رحیم رحمانی و خانم رنگین کریمی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">ب: رتبە دوم ؛ خانم چرو رمضانی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">ج: رتبە سوم ؛ خانم شهلا کرمی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">قطعا هدایای مربوطە کە شامل چندین جلد کتاب خواهد بود، از سوی انتشارات زایەڵە، بر حسب یادبود تقدیم آن بزرگواران خواهد شد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">با تشکر از بزرگوارانی کە در این کار فرهنگی انتشارات زایەڵە را یاری نمودند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">بزرگواران: آقای ولی فتاحی، آقای همایون محمدنژاد، خانم ژوان رحیمی و خانم هیرو محمودپور</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">با تشکر فراوان :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">انتشارات زایەڵە</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">٣/١/١٣٩٩</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-03-28T00:46:52+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، وزارت آموزش‌وپرورش را به تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور ملزم کرد. http://haneberchem.mihanblog.com/post/2823 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، وزارت آموزش‌وپرورش را به تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور ملزم کرد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div>آموزش و پرورش ملزم به تدریس ادبیات زبانهای محلی شد</div><div><br></div><div>شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، وزارت آموزش و پرورش را به تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور، ملزم کرد.</div><div><br></div><div>متن کامل خبر در لینک زیر :</div><div><br></div><div>https://tn.ai/2229748</div><div><br></div><div>&nbsp;@FarhangianNews1</div></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حکمی برای زبان مادری&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، وزارت آموزش‌وپرورش را به تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور ملزم کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">با وجود عبارت تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس، در اصل پانزدهم قانون اساسی و حکم مقرر در بند ۷ از ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش باید گفت حق شهروندان در این خصوص، از مرحله امکان بهره‌مندی به مرحله لزوم بهره‌مندسازی توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش رسیده و تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس از وظایف وزارت آموزش‌و‌پرورش قلمداد شده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سپاس از آقای کرم الە امیری شاعر دیارکندولە کرمانشاە</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8392952050/IMG_20200403_051958_526.jpg" alt=""></div> text/html 2020-03-28T00:42:38+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد ۵۰ تور مجازی از زیبایی های ایران زمین http://haneberchem.mihanblog.com/post/2822 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>۵۰ تور مجازی از زیبایی های ایران زمین&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">لینک ها را در اپ (بروز شده) گوگل مپ باز کنید( روی متن های آبی رنگ بزنید) و تصویر به چپ یا راست حرکت بدید و گردش نمایید&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١) کویر بند ریگ :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/5BbyYnpjUcHMrybAA</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢) تنگ چوگان :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/1mjgYWmm2F3jLTEk9</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣) غار آبی معدن نمکی گرمسار :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/dPmRiaeDmEpkUkcb9</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴) تالاب حوض مره (هوایی)&nbsp; :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/jRkxWTwt7cMYCKfk9</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۵) غار و کوه باباغار&nbsp; :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/Qwmad2bq9uwJ3upo6</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۶) روستای تاریخی پاده :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/q5kV6vKDH4SrAeZb7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٧) مجموعه تاریخی و دریاچه جنگلی عباس آباد بهشهر :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/EinCmMrKpGKjHYD26</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٨) کوه باستانی قیزقلعه سی (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/YBjAFYC4jAJ1PAB67</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٩) غار شاپور :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/dmYK8UpAEZLqZFFr7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١٠) کوه و دریاچه گنبد نمکی قم (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/DPWFpUtReGQXCtpR7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١١) دریاچه جنگلی سوها :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/S5EQq1zGdzSJPuHM7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١٢) آبشار لاتون (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/izoGkbJaB11tXHgXA</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١٣) تونل برفی اشترانکوه :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/fPtvzm4AM99AvvE27</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١۴) روستای قلعه ای دولت آباد (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/yG8qNFnhpyc59rAP8</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١۵) کوه باستانی دژ سپید :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/oi3dg2UELVB4y1faA</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١۶) دریاچه نمکی حوض سلطان (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/R7dsLTh5xU8RTKuUA</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١٧) تنگه قاهان :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/vEhcDSxBtpQFCCHf8</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١٨) چغازنبیل :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/wjAqdqkEx6cmvboy6</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">١٩) آبشار یخی خور :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/yUwugrnEQf8ZSjss9</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢٠) آبشار پلنگ دره شیرگاه :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/aR1ujEuPszFS9FXSA</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢١) دره کول خرسون&nbsp; :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/CsMmdG2b7V33uX447</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢٢) چشم انداز برفی قله کوجه :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/qxQ5iHBJSE2prQBq7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢٣) مسجد تاریخی نصیر الملک&nbsp; :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/7oxEUxzq3nGCN7Gz9</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢۴) ییلاق جنگلی لاتون (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/ZKFmBRRA8NrcDVkB9</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢۵) تالاب صالحیه (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/5xPEJk2wyotCQXfj6</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢۶) کویر سیازگه ابوزیدآباد (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/NMVSk5SwE94aNdJN7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢٧) جاده جنگلی توسکستان (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/mChU5t16nRSCTgLz8</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢٨) دریاچه جنگلی سقالکسار :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/KMZRWFdc3FR7d6yu5</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٢٩) آبشار بیشه :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/FJQU9b62pNfCujdV9</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣٠) تالاب مخملی جنگل سراوان :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/itbdZdVu5ubeKFz59</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣١) صخره کشتی در کویر مسیله :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/2CHuQDQyCt5P5R9c9</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣٢) ساحل جنگلی دریاچه گهر (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/ap5UHqsde3rYd1z17</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣٣) حمام تاریخی سلطان امیر احمد :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/aFP2Yug1EMeE5gVv9</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣۴) موزه سنگ یاقوت کویر:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/oq4MpV9RYw2RWMd86</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣۵) آسمان شب دره همزر :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/ubGgbqQf57Fdd3M99</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣۶) کاروانسرای دیرگچین :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/uwwnUVZsSBRt6eYn6</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣٧) آبشار دارنو :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/ksnnXKydaHbCJiMm8</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣٨) دریاچه جنگلی فراخین :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/Ff3Xy2U7GLEP1QFW8</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">٣٩) کوهستان و دریاچه دالانپر (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/AkaEGDx5Qp956hZk7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴٠) جنگل های خلخال به اسالم :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/CpDqUkmAmv4Mwh9j7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴١) تنگه شیرز :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/B79jUkfxXSjxsjvC6</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴٢) هفت آبشار تیرکن :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/zoh3qTPPCBDrWBUo6</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴٣) دره خزینه (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/5Ba3Nad4itZjL61e7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴۴) دریاچه سد آبیدر :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/Av43oU94EfYPpYLN7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴۵) طاق بستان :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/sqcr3ais1RhfDghS7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴۶) ییلاق جنگلی فلکده (هوایی) :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/7Ji6rQY4uBEdePoM9</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴٧) جنگل های لیره سر :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/dkgz57n2jgweJic48</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴٨) آبشار شوی :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/kSE3SV594jcbw4516</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۴٩) ساحل سیترا دریای کاسپین :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/nGBpT9vdxvD6LWdw7</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">۵٠) مرداب هسل :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏https://goo.gl/maps/cu1kPc1zgeL2CEjt6</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#سرگرمی</font></div> text/html 2020-03-27T20:29:59+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد کەلەبەروو شێعرا(۱۷۱) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2821 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>کەلەبەروو شێعرا(۱۷۱)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ماچا وەهارەن&nbsp; &nbsp;قۆمپە لۆ&nbsp; &nbsp;زیان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چی وەهار ئێساڵ جە جاران جیان؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاد٘ی نەوەش و مەیلی لەیل سەرد٘ەن</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">داخۆ چێش وەشیش پی دەرد٘ە بەرد٘ەن؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دەی خۆ گوراڵی چوون جاری جاران</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پەی چێر پای&nbsp; پاڵاش ، وێشا&nbsp; وناران</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بەڕەزا جە ڪۆ وەنەوشە جە باخ</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سوورەهەراڵە و شمڵی بە دەماخ</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شەوبۆی لانسار ، شەقایق، نەرگس</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هەراڵەبرەیمە وێش و دید٘ەی مەس</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ڪۆڕاڵە ماسیل ، بۆژانە و چنوور</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پیاڵەو مەی و نەی چەنی سەنتوور</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جە گەرمی ئەشقی، ڕەوان وەرواوان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نازاران&nbsp; موژەی&nbsp; &nbsp;دید٘ەشا&nbsp; &nbsp;ساوان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دڵ و ڕۆح و گیان&nbsp; ئاماد٘ەی تیرەن</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چ فەرقی فەقیر یا خەیر وەزیرەن؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چەمان گرد٘ ماتڵ&nbsp; دید٘ەی سوەیلین</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ڪەی وەهارف ەسڵ دووری و بێ مەیلین؟!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وەشڵەی پاڪەسی دڵش وەهارەن</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مەتڵی لەنجە و&nbsp; ویساڵی&nbsp; یارەن</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#حامی غەریبی</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div>ناسکە لادێ و&nbsp; وەرزەی بەهاری&nbsp;</div><div>سەفای سەیرانگای باخ و هەواری</div><div><br></div><div>سەیری کوردەماڵ نە پای ئێلاخی&nbsp;</div><div>هاری بەفراو و بەڕەزای شاخی&nbsp;</div><div><br></div><div>بەهار و هەوار خەوی ڕەش دوار</div><div>سەحەر و قاسپەی کەوی پای کۆسار</div><div><br></div><div>#ئەکرەم&nbsp; وەلەدبەیگی</div></font></div> text/html 2020-03-27T12:03:07+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد عوامل بازدارندە و عدم رغبت در مطالعە و کتابخوانی در بین اقشار مردم بە خصوص جوانان چیست و راهکار آنها کدامند/همایون محمدنژاد http://haneberchem.mihanblog.com/post/2820 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>عوامل بازدارندە و عدم رغبت در مطالعە و کتابخوانی در بین اقشار مردم بە خصوص جوانان چیست و راهکار آنها کدامند/همایون محمدنژاد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آقای همایون محمدنژاد کارشناس علوم تربیتی و نویسندەی حوزەی ادبیات های فارسی و هورامی&nbsp; مقالەایی تحت عنوان "عوامل بازدارندە و عدم رغبت در مطالعە و کتابخوانی در بین اقشار مردم بە خصوص جوانان چیست و راهکار آنها کدامند" را مورد تحقیق و پژوهش قرار دادە کە چکیدەایی از آن را در اینجا آوردەایم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">1- عوامل بازدارنده و عدم رغبت به امر مطالعه و کتاب خوانی بە خصوص در بین جوانان کدامند؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">2- به نظر جنابعالی مشوق ها و راهکارهای امر مطالعه و کتابخوانی کدامند یا به عبارت دیگر چگونه می توان مردم و بە خصوص جوانان را به مطالعه و کتابخوانی تشویق و ترغیب کرد؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مقدمه</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;زمان شکوفایی علم در گذر است ، و باید دورەی کنونی را " فوران دانش " و"انقلاب امپراطوری پیشرفت همەجانبە " دانست. پژوهشگران، اندیشمندان، نویسندگان، فعالان نشر و چاپ، ودست اندرکاران کتابخانەها ، سرمایەی انسانی، محسوب شدە و نقش ایشان در جهت افزایش سطح مطالعە و کتابخوانی قشر جوان بسیار حائز اهمیت می باشد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اهمیت مطالعەی کتاب چنان در قشرجوان تٲثیر دارد کە پس از خواندن کتابی،خودی نشان دادە و می خواهد در محفل جمعی قدعلم کند و سوادش را بە منصەی ظهور رساند. واین همان بالندگی جوان مطالعەگر البتە نە هرکتابی،بلکە کتاب هایی کە درسطح سنی تعریف شدە و خود را نسبت بە همسالان خود ،برتر می پندارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اما جوان بدون رغبت بە مطالعە ، غرق در بی آگاهی و در این دورەی پیشرفت بە خصوص سوادکتابخوانی ،همچون فردی بیمارجهالت وعلف هرزی در مزرعەی علم و دانش،ذهن جوانان دیگر رامسموم و فلج کردە و بانی سرایت و تخریب و ویرانی جامعە را بە دنبال دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; راهکار اساسی افزایش نرخ مطالعە و مشوق جوانان بە مطالعە و كتابخوانی را باید همسو با نیازها و همگام با خواستەهای ضروری هر جوانی باید ارائە و عملیاتی شود. در جامعەی ما کە تفکر دینی در نهاد کوچک خانوادە تا جامعەی گستردەتر ،بە علم اندوزی از مهد تا لحد را بە کرات در احادیث و آیات قرآنی ، تٲکید کردەاست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; سرانه كتابخوانی در هر كشوری،نشانەی ارزشگذاری جامعە بە افزایش سطح سوادمردم بە خصوص جوانان را در برنامەهایشان گنجاندە است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">عوامل تٲثیرگذار بر مطالعە&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">كتابخانه‌ها بە خصوص کتابخانەهای عمومی و نقش کتابداران، خانوادە، آموزش و پرورش (مدرسە)،رسانەهای گروهی ،ناشران و نویسندگان امورچاپ</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر بخواهیم جامعەای پویا و فرهنگی داشتەباشیم ،باید کە مردم را از آبشخورهای فرهنگی اشباع کردە و خوراک علم و دانایی بە خورد جامعە خاصە،جوانان و نوجوانان ،خوراندە شود و این میسر نمی شود مگر با ارائە محصولات فرهنگی ،ازقبیل: کتاب، روزنامە،مجلە،نوارهای آموزشی،فضاهای مجازی رسانەای</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">لذا برای نهادینە کردن اهمیت محصولات فرهنگی،می طلبد کە جهت این امر فرآوردەهای فرهنگی مناسب هر سن و مقطع خاصی از فراگیران خاصە جوانان بە بازارفرهنگ واردشدە و جهت استقبال و پیشوازی جامعە قشرهای مختلف اجتماع،مزایا،پاداش و تشویق های مادی و فرهنگی فراهم شدە و رشد علمی و فرهنگی را بە دنبال دارد وجامعەایی شاداب ، کوشا و پویا را برای آیندە ، هدیە می کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از دیگر راهکارهای تشویق جوانان بە مطالعە و کتابخوانی، برای برندگان مسابقات ،جشنوارە،همایش ها، جایزە و بستەهای فرهنگی درنظر گرفتە شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#همایون محمدنژاد/مریوان اسفندماە۱۳۹٨</font></div> text/html 2020-03-27T10:54:56+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد هاگاداری پەی نویسەرا، شاعێرا و قەڵەم بەدەساو هەورامانی پەی گلێرکەردەیەو شێعرەکاو عەبدوڵڵابەگوو هەورامانی http://haneberchem.mihanblog.com/post/2819 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>هاگاداری پەی نویسەرا، شاعێرا و قەڵەم بەدەساو هەورامانی پەی گلێرکەردەیەو شێعرەکاو عەبدوڵڵابەگوو هەورامانی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بە پاو هەواڵوو مامۆسامەڵڵاموحسێن ڕوستەمی،پەی"هەورامان هانەبەرچەم"ی هاگاداریێو پەی نویسەرا، شاعێرا و قەڵەم بەدەساو هەورامانی پەی گلێرکەردەیەو دیوانوو شێعرەکاو عەبدوڵڵابەگوو هەورامانی ،وەڵا کریانەو ،ئاوات وازێنمێ ئەچی هەرمانەفەرهەنگیێنە و کۆکەردەیەو دیوانووشێعرەکاو مامۆسای ،چەمەڕاو یاردٚینمێ.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دەقوو هاگاداریەکەی:</font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سڵام پەی دیاروو وە</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ش دیارا</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ئازیزا کێن کە نەزانۆ مەنەیوه و هەر میللەتێ به مەنەیوه فەرهەنگ و کەلتووریشا و</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;خاس دیارا کە وەختێ فەرهەنگوو هەر میللەتێ بار و بنەش بەستش و نەمەن هۆویەتوو ئا میللەتیچە بە تەبەعیەت چادٚیوە ملۆ و وردٚە وردٚە ڕوە منیۆ نابوودیوە.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">گوزەروو زەمانی فەقەت وەختێ تاوۆ فەرهەنگما جە دەسۆ بسانۆ کە وێما قەدروقیمەتش نەزانمێ ئەننا ئەگەر بە عەشقۆ بڕیەیمێ وەنە و فەرهەنگیما پارێزنمێ و خزمەتش کەرمێ گوزەروو زەمانی چە جیا ئانەی مەتاوۆ بەرۆش بەیننە پەرەش پەی مدٚۆ و جە جارانی خاستەر مدٚۆش وەروو چەموو فەرهەنگ دۆساوە.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جا ئەگەر دووربای فەرهەنگ پارێزێ نەبیمێ و قەدر و قیمەتش نەزانمێ و خزمەتش نەکەرمێ ئاوەختەن کە مەجبووریێنە دەس بە دامانوو ئی فەرهەنگ و ئەو فەرهەنگی بیمێ و پەی ئەبەدی نوقمێ بیمێ&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بەشێ گەورە جە فەرهەنگیچ زوانا و یۆ چا چیوا کە زوانی پارێزنۆ شێعرەنە.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; یانێ بە هەر میزانێ کە قیمەتما نیابۆرە پەی شێعرێ و حەریمش پارێزنا بۆما پا میزانیچە قیمەتما دان بە فەرهەنگی و حەریمش پارێزنانما.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هەورامان جه ویەردٚەی دوورنه تا ئیسه سەروو شێعرێوه کارشا کەردٚەن و بە شاهێدی دیوانوو شێعرەکاشا هەورامان شاعێرش نەبڕیان چەنە و هەمیشەی هەواروو ناسک خیاڵا بیەن.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یۆ چا ناسک خیاڵا هەورامانی کە هەڵای&nbsp; ئاوازەو شێعراش دلێو ئی کەش و کۆ هەورامانینە زڕیۆوە و دەنگ مدٚۆنا دەنگ عەبدۆڵڵا بەگوو هەورامانی بیەن.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جه ژیوای پەڕ سەر و واریش کە ویەرمێ داخە ئینا چاگەنە کە بە داخێ گرانەوە گردٚوو شێعرەکاش نیەنێ دەسمانە و جەمێ نەکریێنێ و پەخش و پەڵێنێ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بڕێ جه ئازیزا پێسه خاتوو ژوان هەورامی چن ساڵێن زەحمەتشا کێشتەن و چن بەشێ جە شێعرەکاو ئی شاعێرە ئازیزەیشا کۆ کەردٚێنێوە که پەنە وازا پەی چاپ کەردٚەیشا کەمتەر خەمێ نەبیمێ</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">داواکاریم جه میللەتوو هەورامانوو ئی دیم و ئەو دیمی به تایبەت قەدیمیەکێ و تاقمەو شاعێره ئازیزەکا ئینەن ئەگەر کەسێ شێعروو عەبدۆڵڵا بەگیش هەنه لاوه یا ژنیێنەش و وەرشنە زەحمەت کێشۆ کیانۆش پەیما تا بە یاری خودٚای گەورەیوە تاومێ دیوانوو شێعرەکاش دەیمێ چاپ و یادگارێ زەڕین و نازار پێسەو جارانی ئیزافە کەرمێ بە فەرهەنگوو هەورامانی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">براتا: موحسێن ڕوستەمی</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-03-27T06:29:31+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد پەی سڵامەتی سەیادٚوو هەورامانی دەس بە دوعا لاڵیەمێوە/هومایون موحەممەدنژاد http://haneberchem.mihanblog.com/post/2818 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پەی سڵامەتی سەیادٚوو هەورامانی دەس بە دوعا لاڵیەمێوە/هومایون موحەممەدنژاد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فێنکی هه‌وارگاو سه‌یادٚوو هه‌ورامانی/ هومایون موحه‌ممه‌دنژاد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ئه‌گه‌ر گه‌ره‌کما بۆ جه باره‌و که‌سایه‌تیێ هه‌ورامانی پێسه‌و مامۆسا باقی شه‌فیعی قسه و باس که‌رمێ، مه‌شیۆ ڕاویه‌روو هه‌وار و هانه‌چه‌ماو هه‌وڵی،ویمیری، که‌ریسان،شاهۆ،داڵانی و کۆساڵانی بیه‌ بی و هه‌ناسه‌و ژیوایت هۆرکێشته بۆ؛مه‌شیۆ تاڵی و وه‌شی ڕۆزگاریت چه‌نی چه‌رمایی تاجوو سه‌ره‌یت ، وێش ئه‌رمانا بۆ ، مه‌شیۆ کۆگاو وه‌شه‌ویسیت پێسه‌و باباتاهێری و سه‌یادٚی جه ئه‌ڵوه‌ند و شاهۆنه، هه‌رزه‌له‌ش به‌ستێ بۆ ، مه‌شیۆ چه‌نی ده‌نگوو شمشاڵوو سه‌یادٚوو پاوه‌ی و قاقبه‌و ژه‌ره‌ژاو هه‌ورامانی، تێکه‌ڵیت که‌رده‌ بۆ ،مه‌شیۆ پێسه‌و به‌قوو کۆساری، جه دامگاوسه‌یادٚینه هه‌وارگات به‌سته‌ بۆ، مه‌شیۆ یانه‌ودڵیته‌نه‌، پێسه‌ویانه‌وسه‌یادٚی مووزه‌وهه‌ورامانیت که‌رده‌ بۆ .مه‌شیۆ ده‌رسوو ژیوای و ئاوه‌و حێکمه‌ت و ئاوه‌زوو شێعریت جه لاو مه‌کته‌بوو مامۆساسه‌یادٚی جه وه‌ر که‌رده‌ بۆ،مه‌شیۆ کۆڵ نه‌دٚای په‌رێ فام و زانایی جه فێکر و ویرته‌نه بنجه‌ش دابۆره،هەتا بتاوی چه‌نی به‌قوو شاهۆی به سه‌ربه‌زی جه هه‌وارگاو&nbsp; سه‌یادٚینه ماوات گێرته ‌بۆ، تا فێنکی هه‌واریش جه‌سته و ڕۆحیت شادٚ که‌رۆوه‌.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مامۆساباقی! بزاندێ ئارگاو زوانه‌که‌یما، ڕۆشن بیه‌ن و هه‌راڵه‌و وه‌هاروو فه‌رهه‌نگیما، ته‌نگیانه و ئاوه‌زوو زاڕۆڵه‌کاو هه‌ورامانی چووزه‌شا دان‌به‌ر&nbsp; و&nbsp; جه هه‌ر یاگێ و هه‌وارێ،فێرگه‌و زوان و بیه‌یما مه‌رزیانه‌ره و کۆڵه‌کێو یانه‌یما جه دیمه‌که‌و واته‌کاو شاعێرا و نویسه‌را، پێسه‌و جه‌نابیت ،هێقم و هێقم ته‌ر بیه‌ن.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#هومایون موحه‌ممه‌دنژاد/مانگه‌و پاژه‌ره‌ژوو ۱۳۹۴</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#کاکەباقی گیان! ئەژنەویەنم دووربای تەشریفت ئینا نەوەشخانەنە، جە لاو تاقمەو دۆسا و ڕەفێقەکاوە هەواڵت پەرسام ، کرۆنا بەینەکەما دوورتەرش کەردەنەو، ئاواتم ئانەن لەش ساقی و سڵامەتێ بێدێ و بە وەشی و شادٚی گێڵدێوە لاو یانەیتا و دیسان دەنگوو شمشاڵەکەیت وەهارەکەو ئێساڵیما، لاونۆوە و دڵما ڕۆشن کەرۆوە.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#فێنکی_هەوارگاو_سەیادٚوو_هەورامانی(کاکەباقی)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#هومایون_موحەممەدنژاد</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-03-26T19:29:58+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد مووچیاری تاتەی/گولستانوو سەعدی شیرازی #هۆرگێڵنایەو سەروو زوانی هەورامی:هومایون موحەممەدنژاد http://haneberchem.mihanblog.com/post/2817 <div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans">مووچیاری تاتەی/کتێبوو"گولستانوو سەعدی شیرازی/</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">هۆرگێڵنایەو سەروو زوانی هەورامی:هومایون موحەممەدنژاد</span></b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هۆشم مەیو کە جە دەورەو زاڕۆڵەیی، خودٚاپەرەس و شەوبێدٚار بێنێ.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شەوێوە جە خزمەتوو تاتەیم ـ ڕەحمەتوو خودٚایش سەر بۆ ـ نیشتەبێنێرە و تەماموو شەوێ، چەمێم نەبەستێ و قورئانی وەشەسیا جە پاڵمەنە بێ و تائێفێو دەوروبەرما وتێ بێنێ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بە تاتەیم واتم: ئی تائێفە ،یۆشا هۆر نمەئێزۆوە و دوێ ڕەکعەتێ نماو ساحبێ بوانا. ئێننە جە وەرموو بێ خەبەری وتێ نێرە ، ماچی نەوتێنێ ، کە مەردێنێ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">واتش: گیانوو تاتەی! تۆیچ ئەگەر وەرمت کەوتەیپۆرە و بووسی،خاستەر ئەچانەین دلێ پۆسوو خەڵکی بووسیرە(پەشتوو سەرەو کەسی قسێ نەکەری ،و غەیبەت نەکەری ).</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#بابوو ۲(ئەخلاقوو دەروێشان) گولستانوو سەعدی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#هومایون_موحەممەدنژاد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">http://haneberchem.mihanblog.com/post/1906</font></div>