هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد ئیمه‌یل: sina.mohamad@ymail.com ئه‌ژناسای هه‌ورامانی پارێزنای زوانی هه‌ورامی گلێرگاو زوان و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی په‌ی پارێزنای زوانه‌که‌یش چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی دووه‌مین په‌لیانه‌و ئێمه به ئادره‌سو: کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی http://hawramanktab.mihanblog.com/ هه‌ورامان-هۆرامان-هورامان-اورامان هورامان شناسی/هەورامان شناسی روزنه‌ای به زیبایی‌های هورامان مدیروبلاگ:همایون محمدنژاد تاریخ راه اندازی وبلاگ:1388/11/7 http://haneberchem.mihanblog.com 2020-09-28T10:46:19+01:00 text/html 2020-09-28T07:04:52+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد سه‌رو مه‌زاره‌و سادق هێدایه‌تیوه‌ نویسه‌نده‌: یوسف ئیسحاق پور هۆرگێڵنای: داریوش ره‌حمانی http://haneberchem.mihanblog.com/post/2956 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><b><font color="#000099">سه‌رو مه‌زاره‌و سادق هێدایه‌تیوه‌ نویسه‌نده‌: یوسف ئیسحاق پور هۆرگێڵنای: داریوش ره‌حمانی شه‌هریوه‌رو 1399 ک. ڕۆجیاری سێپتامبرو 2020 میلادی</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">http://s15.picofile.com/file/8409487342/%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88_%D9%87%DB%8E%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C.pdf.html</font></div> text/html 2020-09-22T19:15:01+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد انتخاب آثار آقایان میلاد مصری و دکترکامران نوری به عنوان #پایان_نامە_برتر ـ #پژوهشگران_برترجشنواره پروفسور حسابی http://haneberchem.mihanblog.com/post/2955 <div><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>انتخاب آثار آقایان میلاد مصری و دکترکامران نوری به عنوان #پایان_نامە_برتر ـ #پژوهشگران_برترجشنواره پروفسور حسابی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8409010684/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B2_%DB%B2%DB%B2%DB%B3%DB%B8%DB%B4%DB%B9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-09-22T14:46:20+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد انتخاب کتاب "جنس دستوری در زبان هورامی(گورانی)" اثر دکتر مهدی سجادی به عنوان کتاب برتر جشنواره پروفسور حسابی http://haneberchem.mihanblog.com/post/2954 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>انتخاب کتاب "جنس دستوری در زبان هورامی(گورانی)" اثر دکتر مهدی سجادی به عنوان کتاب برتر جشنواره پروفسور حسابی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8408990450/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B1.jpg" alt=""></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div><br></div> text/html 2020-09-21T20:29:59+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد کەلەبەروو شێعرا(۱۹۹) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2953 <div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">کەلەبەروو شێعرا(۱۹۹)</font></b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نەوسوەیل ئاورد بۆی بێ وەفاییت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;ئاخ چن هەوڪینا زامی جیاییت!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;چن بێ ئاکام بێ داستانوو ئەشقی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;وەشڵەی نەکەردێم خیاڵ ئاشناییت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;#سۆهراب_مورادنیا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خیاڵی تاڵ</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;عیساو خیاڵیم حەشرش خێزنان جەبروو ڕەواڵیش ژیوایم بێزنان جاڕنامەش جە کۆی شاری خامۆشان نە هارەقەی زەین وە تەحریر کێشان ئەشکاوان ئەڵحەڐ ویری جەور نریام دەفنگای خاتر زیننگەچاڵ کریام جە گڵکۆی سینەم مەحشەران ئاسا گیان مەڐۆ بە ویر، مەردە هەناسا هەر شەو سەڐ ویرێم ماوەرۆ نە حاڵ ڕۆح پەڕتافنۆ جە شیشەی ئێقباڵ بیەن زەواڵی پیریی خاتر ڕێش هۆرتەکنان پەترۆی ویەردەی پەڕ ئێش سەر وستەن نە گێج ویر ئامان ویار تۆ تۆی سەفحەی چەم، نێشی خاری یار جام‌نما جەورش پرشنگ مەشانۆ فام جە سەر، حیای پیریم مەسانۆ هەرشەو کۆڵانێ مەگێرۆ وەنەم بەندیە جە ئازام مەپڕچنۆ چەنەم چوون شارا کۆ دان جە خەرمانی هۆش قەرارم بڕیەن سیاوی تاپۆش لەرز گرتەن حیام، یاو گرتەن شەرمم وڕنان هیلالی مێحراوی وەرمم تۆفانێ وەزنان مەزرای ویر و هۆش چوون زێڕەی کەمان کەفتەن پەردەی گۆش شەڵتەی زۆقمی ویر پاییزان ئاسا کەفتەن، ڕێزنان گەڵاو هەناسا نە گڵکۆی ویرم ماتەمین وەشتەن عەقڵ و فام و هۆش تاڵاوش چەشتەن بڕیەن تاقەتم ترەکنان خیاڵ خیاڵ چوون زەواڵ پیریم کەردەن تاڵ</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;جەواد ـ حەمزە فێراق ۴و ۱۳۹۹ ی کۆچی</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-09-21T20:20:38+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد کۆچوو کاکەحەسەن وەتەن دووست (فوت آقای حسن وطندوست) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2952 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>کۆچوو کاکەحەسەن وەتەن دووست (فوت آقای حسن وطندوست)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بە نامێ خود٘ای تاقانەی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;بە داخەو هاگادار بیەیمێ</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;#مەرحووم_کاکەحەسەن_وەتەن_دووستی کوڕوو حاجی غەفوور وەتەن_دووست و #خاتوو_تەیێبێ_سەلیمی #زەماو_مەرحووم_حاجی_سدێق_موحەممەدی تاتەو: موحەممەدزاهێد،مەسعەب، دانا،بەهارە وەتەن دووست"ی #براو#:پەیمان،سامان،سیروان،بێگەرد، ئافاق،زێنەب) ئارۆ ڕاکەوتوو۳۱ـ٦ـ۱۳۹۹جە نەوەشخانەو ئێمام ڕەزاو کرماشانی بۆنەو نەوەشیەو_ کۆچی هەتاهەتاییش کەردەن و دماتەر جە شاروو ڕوانسەری ئەسپەردەو خاکی کریۆ. ئێمەیچ جە کاناڵەو #زاوەرخەبەر"ی پی بۆنه‌و به ئه‌رکوو وێما مزانمێ پەرسە و سه‌روه‌شی جه خانەوادە و یانه‌وه‌یشا بکه‌رمێ، ئاواتما ئانه‌ن خود٘ای بێ هامتا بەخشۆش و عەفوەش فەرماوۆ و ڕۆحش بە بەهەشتی بەرین شاد٘ بۆ و سه‌بووری یانه‌وه‌یا بد٘ۆوه. #شومارەتەلەفونوو #عەزیز_سەلیمی ۰۹۱۸۳۳۲۵۵۷۵ #ئێبراهیم_سەلیمی ۰۹۱٨۳٥٨۹۲٨۹ #کوورش_سەلیمی ۰۹۱۸۸۸۸۱۳۶۷ #جەمشید_عەبدی ۰۹۱۸۸۳۹۷۷۱۵ #زێبا_موحەممەدی ۰۹۹۱۹۳۵۲۹۰۷ #موحەممەدزاهێد_وەتەن_دووست ۰۹۳۷۹۳۵۷۷۰۳ #مەسعەب_وەتەن_دووست ۰۹۱۸۶۸۴۶۵۲۵ #دانا_وەتەن_دووست ۰۹۳۹۰۵۴۰۷۳۳ #بەهاره_وەتەن_دووست ۰۹۱۸۷۵۴۲۴</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-09-16T19:29:31+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۳۷) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2951 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۳۷)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8408928818/IMG_20200921_232224_954.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">"دێڕ بە دێڕ حەسرەت" پەی منی نویسەرێش کناچڵێوە یەرە ساڵێنە، هیچ وەخت یۆوەمین ڕۆو زمسانوو ۹۷کە یۆوەمین دێڕەش نویستەم ویرم نمەشۆوە. کناچڵێوە باڵا بەرزە، بە قژێ لوولێ و کاڵێوە کای ئاماینێ تا سەروو شانەیش، بە چەمێ سیاوێوە کە نێگاش قووڵتەر جە فەلسەفەی و نەرمتەر جە مەخمەڵینە، خوێوە سەروو لچاشەو کە شادی و وەشی هەتاهەتایی مارۆوە ویر، کناچڵێوە یەرە ساڵێ و هار و هاجە بە نامێ-مەسەڵەن-سووفیای! کتێبوو "دێڕ بە دێڕ حەسرەت"ـی ئاما بازار؛ مەریوان؛ کتێب ورەشی هێرمسی/پاساژ عەداڵەت هەورامان تەخت؛ هەرزانسەراو ژوانێ/ڕووبەڕوو پومپ بەنزینی پاوە؛ لاو کاک مەزهەر ڕەمەزانیوە؛ شمارە:09185739659</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8408929142/IMG_20200919_174609_827.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;">ڕۆمانی عەواڵان .. خاتوو سارا قوبادی (بەهار)&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;">هەناسەو عەشقی// شیعرێ نەوێ خاتوو شیلان کەریمی</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8408928968/IMG_20200919_174818_147.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-09-16T19:28:36+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد کۆچوو خاتووفریشتە یووسفی(فوت بانوفرشتە یوسفی ) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2950 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>کۆچوو خاتووفریشتە یووسفی(فوت بانوفرشتە یوسفی )</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div style="text-align: justify;">&nbsp;بە نامێ خود٘ای دەسەڵاتداری</div></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;بە داخەو هاگادار بیەیمێ</font></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;مەرحووم خاتوو #فریشتە_یووسفی کناچێ مەرحووم #حاجی_یووسف_یووسفی و ژەنوو #کاکەسووفی_ڕەزایی_ ئەدٚاو: (نگار،بەهار،ئاراس،سەنا ڕەزایی) واڵێ وەشەویسا: غەفار،مەرحووم شەهیدعەلی موحەممەد مەرحووم بەکر،حاجی موحەممەدئەمین، ئەحمەد، موحەممەدڕەحیم، واڵەکا:مەرحووم خەدیجە،شەمعێ،بەگیجێ،مەرحووم مەنیجێ،فەرخی)بۆنەو نەوەشیەو، جە شارووکرماشانی کۆچی هەتاهەتاییش کەرد،و قەرارا جە شاروو نەوسوودٚی ئەسپەردەو خاکی کریۆ، ئێمەیچ جە په‌لیان و کاناڵەکاو #هه‌ورامان_هانه‌به‌رچه‌م و #زاوەرخەبەری پی بۆنه‌و به ئه‌رکوو وێما مزانمێ پەرسە و سه‌روه‌شی جه خانەوادە و یانه‌وه‌یشا بکه‌رمێ،ئاواتما ئانه‌ن خود٘ای بێ هامتا بەخشۆش و عەفوەش فەرماوۆ و ڕۆحش بە بەهەشتی بەرین شاد٘ بۆ و سه‌بووری یانه‌وه‌یا بد٘ۆوه. # ۲٦ـ ٦ـ ۱۳۹۹ #شومارەتەلەفوونوو #سووفی_ڕەزایی +989188852181 #ئەحمەد_یووسفی 09185688957 #موحەممەدڕەحیم_یووسفی +989183588596&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div> text/html 2020-09-16T19:27:17+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد گیسیا،هونەرمەندوو هەورامانی http://haneberchem.mihanblog.com/post/2948 <div>گیسیا،هونەرمەندوو هەورامانی</div><div><br></div><div>قەسەمم واردەن شەراو نەوەروو نەکا بە مەسی نامێ تۆ بەروو ،،، نامە وەشەکێت جە دڵ منویسوو بە تاسەو تۆوە شەوانی مووسوو ،،، شێوەی شیرینت شیرینەن پەی من ڕیشەو خەفەتام بەرمارۆ جە بن ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، جە تاقڵەوچەمام چەقنووت ئازیزم شاسوارەکەی وەرزی پاییزم ،،، چەمەکێت ماچا چن میراوەنی پەی خونچەو ژیوای شەو بە یاوەنی هەورو تاوەنی ،،، شێوەی.... ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، تا گوڵ مژیوۆ پەپوولە فڕیۆ مەیلت ئازیزم جە دڵ مەبڕیۆ ،،، بە موژدەی وەهار جە تۆی سیاوکام تەنیا هەر ئەشقەن ساڕێژ کەرۆ زام پەی تۆ گێرۆ جام ،،، شێوەی... ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بەشکەم ئاواتما بیاوۆ سەرئەنجام بی بە مەلەوان جە گۆموو چەمام ،،، سەر بنیۆ شانت تاویۆ ساچوونە ئانە هەن جە دڵ من پەیت واچوونە ،،، شێوەی... ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،</div> text/html 2020-09-16T19:18:55+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد ثبت جهانی هورامان با خاک وگل! عالیجنابان لطفآ آهسته برانید؟! /صباح شیانی سنندج http://haneberchem.mihanblog.com/post/2949 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>ثبت جهانی هورامان با خاک وگل! عالیجنابان لطفآ آهسته برانید؟! /صباح شیانی سنندج</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هورامان درتعریف امروزی ها به مناطقی ازاستانهای کرمانشاه وکردستان ایران وبخش هایی ازاستان سلیمانیه و دشتهای شهرزور اقلیم کردستان عراق گفته می شود،هورامان ایران شامل هورامان تخت و هورامان لهون وهورامان ژاورود بوده که درمابین استانهای کردستان وکرمانشاه قرارگرفته و اینک دربستر ثبت جهانی ازطرف سازمان جهانی یونسکوقراردارد، این مناطق بواسطه المانهای خاص خود اعم از تاریخ،تمدن،فرهنگ،واصالت داربودن مردمانش می رودتا دراین رویدادبزرگ جهانی خودرا همچون نگین زاگرس قله های سعادت وشکوفایی را باثبت جهانی بودنش بدست آورد، سالیان متمادی است که مردمان ایران زمین وبیشترمناطق جهان هورامان را بامراسم های پیرشالیار،نوروزباستانی، وجشن ها ومراسمات دیگرش می شناسند،آری هورامان عجین شده با ذکردراویش با آواهای سیاچمانه،با شال هجیجی ورانک وچوخه وفرنجی وکلاش(پوشاک والبسە و...)واین خاک زرین وپرگهر دیرزمانی است باشاهو،سیروان،تەتە،ژالانە،استوارومحکم ایستادە وبربازوان خودتکیە زدە است،! تاریخ آن هزاران راز وحکایت وافسانه دارد،ازسنگ نوشته "تەنگی وەر "گرفته تا قباله دیوزناو وآثار زیست بشر درهزاران هزارسال پیش،تمدنی داردعظیم از گوران و....فرهنگی داردبا بزرگانی همچون پیرشالیار، شیخ مصطفی تختەای،میرزاشفیع،مولوی،بیسارانی،خانای قبادی،ملاخضر رواری، جهان آرا،مستوره،صیدی هورامی، میرزاعبدلقادرپاوەای،میرزااحمدداوشی،الماس خان کنولەای، و...وهنری دارد در دستان زنان ومردان زحمتکش وجسورش که با تکیه برخودمی بافند،می دوزندومی سازندهرآنچه که موقعیت ایجاب کند،وچنین است که هورامان درصنایع دستی،بافندگی،ریسندگی،سفالگری و....همیشه خودکفابوده وخواهدماند، آری دوستان وعالیجنابان اگر دلسوزانی ازقبیل مرحوم محمدیوسف رسول آبادی،باقی صفاری،محمدمصطفازاده،باقی شفیعی،احمدنظیری،محمدامین هورامانی ،عبدلکریم مدرس،هیاس غریبی،و......بعنوان نویسنده،محقق،وفعالین فرهنگی وزحمت کشان فعلی ازقبیل دکترمختارهاشمی،کورش امینی،دکترافراسیاب جمالی،دکتراسماعیل شمس،استادمحمدفهیم،عادل محمدپور ،رئوف محمودپور،ابراهیم شمس، همایون محمدنژادمحمدنجیب اداک،محمدشریف علیرمایی،دکترمحمدناهید محمدی،داریوش رحمانی،منصور رحمانی،کلثوم عثمانپور،میرزای هورامی،فتح اللە امینی،مرحوم امیریعقوبی ورحیم منبری،ودهها نام وفرددیگر وازجان گذشته نبودحال هورامان از نفس می افتاد، آری اینها وتعدادکثیر دیگری بودندکه درانجمن های،روجیار،بیسارانی،نسیم پاوه ...و دانشگاههای کردستان اعم از پیام نور،آزاد،دولتی و....برنامه های متنوع و در شآن دیارشان می گرفتندتا به سبب آن هورامان بیشترموردتوجه قرارگیرد، فیلم سازان برترازقبیل پرویز رستمی،عثمان محمدی،هیوا صوفیه،کیوان مجیدی،عبداللە عبدی،کیان جهانی،و...باپیمودن صخره ها وسنگلاخها ودره ها وروستاها جلوه های ویژه وحکایت هارانشرمیدادندتا همه ببینندوبشنوندصدای پای زندگی درکوهستان وشکرگذاری نعمت های خدارا به وسیله مردمان نجیب وشریف وپاکدل هورامان، درکنار آنها عکاسان،خبرنگاران،روزنامه نگاران،وسایت ها وخبرگزاریها،وگروه وکانالهای مختلف مجازی همه وهمه رنج کشیدندتاامروز محقق شود،هرچند آری هرچند می شدکه بیشتر ازتوان وظرفیت های موجوددرهورامان استفاده می گردید،حرفها ونقدها وسخن های بسیاری به جای مانده که درزمان خودبایدنوشته،شنیده،وپاسخ داده شود، زیرا دراین مسیر ازتوان وپتانسیل های واقعی خودهورامان وهورامی ها کمتر استفاده گردید! حال که به واسطه دولت دکتر روحانی وتیم همراهش هم دروزارت گردشگری واستانداریهای کردستان وکرمانشاه وادارات کل میراث فرهنگی وگردشگری دردواستان غرب کشورثبت جهانی هورامان با تعجیل درشرف انجام است،ما نیز هم چون دیگر آحادمردم دیارمان تلاش خواهیم کرد تا درکنار دیگردلسوزان این آب وخاک دوش به دوش هم تمام موانع را برطرف کرده ودرحدتوان خودزمینه ثبت جهانی را فراهم آوریم، اما عالیجنابان لطفآ آهسته برانیدوبه احترام بزرگانش در ورودی هرمنطقه ایی از آن سکوت نماییدزیرا درزیر خاکش مردان وزنانی خفته اندکه امروز را ساختند،بزرگانی همچون حضرت شیخ عثمان سراج الدینی،ملااحمدنودشی،محمودبگ دزلی،شیخ هادی دولاب،شیخ مصطفی تختەای،شیخ سلام توریوری،شیخ قسیم شیانی،سیداحمدهویەای،باباشیخ بیسارانی،مولانا زین العابدین،سیدعبیدالله هجیجی(کوسەهجیج)،حضرت ویس القرنی ومیرزاباوای هشمیزی،پیرشریف دیوزناوی، مولاناخالدنقشبندی،حضرت هاجرخاتون،ملاصادق نگلی،مولانافرخ پالنگانی،ملاقاسم پایگلانی،ملاصادق اویهنگی،ملاعلی اکبرسرهویه ای و....، باشدکه خداوندمنان جامعه بشری را از این بلای ناگهانی(کرونا) نجات وهمه را به سعادت وخوشبختی برساند،(آمین)&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-09-15T17:28:57+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد شمارەی ۱۲ #مجلە_بەیان" در شهر مهاباد منتشر شد(شومارەو ۱۲و گۆڤار و مەجەلەو "بەیان"ی ،جە شاروو مەهابادی وەڵا کریاوە   http://haneberchem.mihanblog.com/post/2947 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‍ ‍ ‍ <font color="#000099"><b>شمارەی ۱۲ #مجلە_بەیان" در شهر مهاباد منتشر شد(شومارەو ۱۲و گۆڤار و مەجەلەو "بەیان"ی ،جە شاروو مەهابادی وەڵا کریاوە&nbsp;&nbsp;</b></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هاگاداری پەی بەشوو زوانی هەورامی، شومارەو "۱۳"و مەجەلەو "بەیان"ی&nbsp; بە پاو هەواڵوو دوکترئێسماعیل موستەفازادەی پەی پەلیانەو ئەدەبی، فەرهەنگی، تاریخی" #هه‌ورامان_هانه‌به‌رچه‌م''ی: هاگاداری پەی بەشوو زوانی هەورامی ، شومارەو"۱۳"و مەجەلەو "بەیان"ی، وەڵا کریاوە&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هاگاداری پەی نویسەرا، شاعێرا و قەڵەم بەدەساو هەورامانی سڵام و ئەد٘ەب&nbsp; خزمەت بە زوان وفەرهەنگوو هەورامانی،ئەرکوو سەروو شانەو گردیمانە. بابەتێ:نەسر،داستان ،داستان کۆتا، مەسەلێ هەورامیێ،مەقالێ هەتا ڕاکەوتوو ٥ــ۷ــ۱۳۹۹ بکیاندێ پەی&nbsp; &nbsp;@hawramyhomayon دماو هۆرچنیاو بابەتەکا جە لاو تاقمەو بەڕاوبەرا و شۆراو نویسەراومەجەلەی، هاگادارتا کەرمێ. &nbsp;انتشار مطالب نثر هورامی مقالات ادبی، فرهنگی،اجتماعی،داستان ،و نوشتەهای مربوط بە منطقەی هورامان&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8408635034/IMG_20200918_211834_915.jpg" alt=""></font></div>