هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد ئیمه‌یل: sina.mohamad@ymail.com ئه‌ژناسای هه‌ورامانی پارێزنای زوانی هه‌ورامی گلێرگاو زوان و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی په‌ی پارێزنای زوانه‌که‌یش چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی دووه‌مین په‌لیانه‌و ئێمه به ئادره‌سو: کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی http://hawramanktab.mihanblog.com/ هه‌ورامان-هۆرامان-هورامان-اورامان اورامان شناسی/هورامان شناسی روزنه‌ای به زیبایی‌های اورامان مدیروبلاگ:همایون محمدنژاد تاریخ راه اندازی وبلاگ:1388/11/7 انتشار اولین مطلب وبلاگ:1389/1/3 http://haneberchem.mihanblog.com 2018-06-20T02:05:35+01:00 text/html 2018-06-18T12:33:12+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد کەلەبەروو شێعرا(٤٦) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2031 <div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>کەلەبەروو شێعرا(٤٦)</b></font></div><div align="justify"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><font color="#000000">هەناسە ، پڕچیا </font></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">خەم ، بەرەڵا&nbsp; </font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">چەمەکەم!&nbsp; </font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">مەگەر</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">هەسارێ&nbsp; ئاسمانی</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">ئاننە حیزوو چەمات بێنێ</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">ڕۆجیارشا پێت کۆڵێشارە!؟</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b>#هومایون موحەممەدنژاد</b></font><br><br><font color="#000099"><b>م<font color="#000000">ن ڕۆچەوانوو دید٘اروو تۆنا</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">تۆ کە ڕۆچێ بی، هامیاروو تۆنا</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">من تەژنەی دیدٚار، هەر ماچی بیمار</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">ئەر واچی من مەو، تەژنایم بۆ تیمار</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">خەبەرشا ئاورد، چا سەر بەرزاوە</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">مانگەو شەوالی ،&nbsp;&nbsp; دیسان زیاوە</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">هەوروو خەفەتام، پۆژناش مانگوو من</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">زەجروو خەفەتام، فاڕاش رەنگوو من</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">خەڵکی ماڕاشا، ڕۆچێ تەژنایی</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">من و ڕوچێ و خەم، چوارەم تەنیایی</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">ڕوچێ تەنیاییم، بە مانگە مەڕیۆ</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">پەردەو خەفەتام، بە مانگە دڕیۆ</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">تەژنایی و خەفەت، بیێ بە یارم</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">ئاسمان بێ مانگا&nbsp; ، وەڵڵا بیمارم</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">بەش گنۆ سارا، مانگەو جەژنه‌و من</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">زەجروو خەفەتم، بەربارۆ جە بن</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">منیچ دڵوەش بوو واچوو جەژنەنە</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">تەژنایم بەش مڕیۆ ، هەر جە بنەنە</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">ئا عانە وەشا من&nbsp; شادٚی کەروو</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">سەوقاتوو جەژنێ، پەی یارا بەروو</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b>#فەرید زاوەری</b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">چا لاوە کە وەر </font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; وەربەرەکەو </font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بەرزە چنارێوە گنۆ بەر..</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">پەی مانگەی و </font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">&nbsp;&nbsp; هەزارانێ پێسەو وێش</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ئاواتەنە ئامەیش... بەڵام حەیف</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b><font color="#000000">"تەژنەچەمەکا" وەرمەنە فیسیاینێ و تەڕێنێ!</font></b></font><br><br><font color="#000099"><b>#فەرشید_مورادی</b></font><br></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><br></b></font></div><div align="justify"><br><p style="text-align: center;"><br></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"></span></font></div><br> text/html 2018-06-18T12:33:02+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد بە گزارش ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م' جایزه بهترین کارگردانی جشنواره "بیگ بنگ" یونان به آقای #پرویز رستمی کارگردان هورامانی ،تعلق گرفت. http://haneberchem.mihanblog.com/post/2030 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">بە گزارش ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م' جایزه بهترین کارگردانی جشنواره "بیگ بنگ" یونان به آقای #پرویز رستمی کارگردان هورامانی ،تعلق گرفت.</font></b></font></div><div align="justify"><br><p style="text-align: center;"><br></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;"></span></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 16pt;">بە&nbsp;</span>گزارش&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA"></span></b></a></span><span style="direction: rtl;"></span>'<span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span>'</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;جایزه بهترین کارگردانی جشنواره "بیگ بنگ" یونان به آقای #پرویز رستمی کارگردان هورامانی ،تعلق گرفت.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آقای "پرویز رستمی"، کارگردان خوشنام &nbsp;نیز، جایزه بهترین کارگردانی جشنواره "بیگ بنگ" یونان برای فیلم "مترسک‌ها هم می‌میرند" را به خود اختصاص داد.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در این جشنواره ۴۰ فیلم کوتاه حضور داشتە که در نهایت ۱۱ فیلم برگزیده شدند.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلم کوتاه"مترسک‌ها هم می‌میرند" در ۷۰ سینمای کشور یونان، اکران خواهد شد و درآمد حاصل از آن به سازندگان این فیلم‌ تعلق خواهد گرفت.</font></div><div align="justify"><br></div> text/html 2018-06-13T12:32:06+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد حەکایەتێ بە زوانی هەورامی:کاکه سوهەیل شەکیبایی http://haneberchem.mihanblog.com/post/2029 <div align="justify"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>حەکایەتێ بە زوانی هەورامی:کاکه سوهەیل شەکیبایی</b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><font color="#000000">ماچا بابائولکەریم دلێ مڵکە وەشەکەیشنە درەختێ ریشەدارو فرە جوانخاسش بێ<br>ئێننە درەختەکەش شۆرەتی، بیەبێ باسوو دەگایەکاودەور و بەریش هەتا یاوۆ هەورامانوو ئەودیمی ،باسەکەیش کولناوە. <br>هەر یۆ بە جۆرێ خێروو درەختەکەیش یاوێ لا،سەیەشنە نما کەرێنێ،ژەنی جلێ شۆرێنێ،زاڕۆڵێ چێروو سەیەکێشنە هۆر ئێنێوە.<br>&nbsp;ماچا جار جاریش بێ بە کۆڵەکێ خەموو دڵدارا.... &nbsp;<br>کارما نیا، لا درەختە جوانخاسەینە تەڕینێوەیچ سەوزە بیێنە! <br>تەڕینێ پەنەش گول بێ خوڵک چەمش پەی درەختین و لوتێ مەد٘ا لاو ئاد٘یوە!<br>شەرتە کەرۆ چەنی وێش ماچۆ منیچ مشۆ وێم کەروو پێسە ئا درەختیە!<br>بەڵام هەرچی گەرەکشا سەیە وەشە کەرۆ،ملۆ چەموو خوڵکیرە،جە تەڕینێ پەی تاقمەو زاڕۆڵا دارێ بەرا،هەر جوانێچ پاڵش مد٘ۆ پۆ مەڕیۆوە.<br>ورد٘ەورد٘ە خوڵک درەختیچش بۆنەو تەڕینێوە ،بێزیۆ.<br><br>بابائولکەریمیچ زانۆ بازاروو جارانیش نەمەنەن تەڕینێ بێخنە بڕۆ و ماچۆ: ئاخۆر جە تەڕینێ کەی شادار بیەن!؟<br></font></b></font></div> text/html 2018-06-11T00:20:43+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد  ‍کەلەبەروو شێعرا(٤٥) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2028 <b style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">&nbsp;‍</font></b><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099">کەلەبەروو شێعرا(٤٥</font></font><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099">)</font></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center"><font color="#3333FF">یـانەو &nbsp; پیــری</font></div><div align="center"><br></div><div align="center">دیواروو &nbsp; یانەو لەشیم &nbsp; &nbsp;شەق &nbsp; &nbsp;بەردەن</div><div align="center">خشت وهارەقەش جە هەم جیا ڪەردەن</div><div align="center"><br></div><div align="center">تێمانەش وڕا &nbsp; و ڪاگڵش تەپـــــــــــان</div><div align="center">حەماڵش &nbsp;مێڕیان ، &nbsp;نامیان سەر &nbsp;بەران</div><div align="center"><br></div><div align="center">گێڕیان چوارچۆ، &nbsp; دەروازەو &nbsp;یانەیم</div><div align="center">دارێش مێڕیاینێ ،سرمەو &nbsp;هێوانەیم</div><div align="center"><br></div><div align="center">یەغدانوو جلێم ،بیەن ی اگێ خەما</div><div align="center">باڵاخانەم بیەن ، فەرشوو حەسرەتا</div><div align="center"><br></div><div align="center">خەم پڕان تاقوو تەرواڵـــەو &nbsp;یانەیـم</div><div align="center">زەخم و زۆخ جای زەڕ،لوان دلێ خەزانەیم</div><div align="center"><br></div><div align="center">دار و هەلوڪو ، &nbsp;ڪـەڵەڪ و &nbsp;پاسارم</div><div align="center">باد٘یقۆژ پەرێش ، بیەن &nbsp;نەجـجـــــارم</div><div align="center"><br></div><div align="center">وارانی شۆرتەن ، بانوو &nbsp;پشتیـــــرمڴ</div><div align="center"><br></div><div align="center">بۆرانوو خەما ،هیچ ناست جە ویرم</div><div align="center"><br></div><div align="center">مێڕیان &nbsp;دەلاقە &nbsp;و &nbsp;بەرەو &nbsp; لاشیپــان</div><div align="center">حەڵقەڕێز پڕچیان ،یانەم بیەن وێران</div><div align="center"><br></div><div align="center">هارەێ هارەڪڕم،ڪەل و ڪۆر بیەن</div><div align="center">پەنجەی هارەگیر، هێزش سەر شیەن</div><div align="center"><br></div><div align="center">چرای‌لامپام بێ‌ نوور،فتێڵەش تەمام</div><div align="center">یە‌ ڕەفتی پیرین ، &nbsp; بڕیان &nbsp;وە &nbsp; باڵام</div><div align="center"><br></div><div align="center">نەوژەنش مەحاڵ، واد٘ەش نەمەنەن</div><div align="center">سەرشی جوانیم ، نەوبەی &nbsp;پیریمەن</div><div align="center"><br></div><div align="center">جە ناوەخت ئاما ، &nbsp; هێزو &nbsp;هازم &nbsp;بەرد</div><div align="center">یانەش ڪەرد ڪاول ،هەناسانم سەرد</div><div align="center"><br></div><div align="center">مەڵهەمی پیری ، &nbsp;مەر سەرای گوڵڪــۆ</div><div align="center">وەر نە پەرێ ڪـەس ،نەوژەن &nbsp;نمەبـــۆ</div><div align="center"><br></div><div align="center">&nbsp; 1394 /7 /13 &nbsp; ****&nbsp; <font size="3" face="Mihan-Iransans"><br>#<font color="#000099">فێراق</font></font></div></font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF"><div align="center"><div align="center">بێقەراری دڵ</div></div></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center"><div align="center">کەردەنم یا ڕەب عەزموو &nbsp;یانەو تۆ</div><div align="center">با بەروو سوجدەی شوکرانه جه نۆ</div></div></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center"><div align="center">با بەو وێم کەروو فێدای خاکی &nbsp;یار</div><div align="center">گێڵوو جه دەورت سەد هەزاران جار</div></div></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center"><div align="center">وێم کەروو قوربان جه سەحرای &nbsp;مەنا</div><div align="center">سەر کێشوو به سەنگ بەرزەکۆی حەرا</div></div></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center"><div align="center">به پا تەی کەروو چوون مەجنوونی وێڵ</div><div align="center">جه ویرم بشۆ &nbsp; قەوم &nbsp; و &nbsp;کەس و &nbsp;خێڵ</div></div></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center"><div align="center">دڵ &nbsp;جه دڵ &nbsp;بڕیۆ حەیران &nbsp;بۆ &nbsp;جه &nbsp;کۆ</div><div align="center">بەش قەرار &nbsp;گیرۆ &nbsp; جه &nbsp; مەنزڵگاو &nbsp; تۆ</div></div></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center"><div align="center">بسپاروو &nbsp; &nbsp; دڵ &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp;ڕۆح &nbsp;و &nbsp; ڕەوانم</div><div align="center">به &nbsp; دڵ &nbsp; هاوار &nbsp; بۆ &nbsp; ئێقرار &nbsp; به &nbsp;زوانم</div></div></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center"><div align="center">چوون کەردم عەزمی دیداری ڕەسووڵ</div><div align="center">گوناحم &nbsp; &nbsp;بەخشی &nbsp; تەوافم &nbsp; &nbsp;قەبووڵ</div></div></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center"><div align="center">هەر &nbsp; &nbsp;وێت &nbsp; &nbsp;ئاگانی &nbsp; به &nbsp; &nbsp;ڕازی &nbsp; دڵم</div><div align="center">به داخی &nbsp; دەروون &nbsp;سەختی &nbsp;موشکڵم</div></div></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center"><div align="center">یائەڵڵا! &nbsp; &nbsp;زانی &nbsp; &nbsp;به &nbsp; &nbsp;قەزا &nbsp; و &nbsp; قەدەر</div><div align="center">تۆ نەبیت &nbsp;قەسەم ، فەقەت یەک نەزەر</div></div></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center">#<font color="#000099">نەسرین ئەحمەدی</font></div><div align="center">شنەی دڵ</div></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></div></div> text/html 2018-06-10T07:09:05+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد واتیلێ هۆرامیێ:کاکه نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2027 <div align="center"><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" color="#000099">واتیلێ هۆرامیێ:کاکه نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار) <br></font></b></font></b></font></div></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای دانلود(پیاده کردن مطلب)بر روی لینک زیر کلیک کنید:</font><br></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنا‌ی)سه‌روو ئی لینکیه‌وه‌&nbsp; کلیک که‌ردێ:</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s9.picofile.com/file/8328897342/%D9%88%D9%9B%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%9B_%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%8C%D9%9B.pdf.html" target="_blank">واتیلێ هۆرامیێ:کاکه نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار)</a></font></div> text/html 2018-06-10T02:31:01+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد ‍ ‍روستای سرهویە هورامان ژاورود ازتوابع شهرستان سنندج را بشناسیم  http://haneberchem.mihanblog.com/post/2025 <div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">&nbsp;‍<img src="http://s9.picofile.com/file/8328901318/index.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">روستای سرهویە هورامان ژاورود ازتوابع شهرستان سنندج را بشناسیم&nbsp;</font></b></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">روستای سرهویه با جمعیتی حدود ۱۵۰۰نفر و۳۵۰ خانوار در ۷۵کیلومتری سنندج در منطقه کلاترزان بخش ژاورودغربی قرار دارد ،که از شرق به روستای هشمیز ،از غرب به روستای هویه،از جنوب روستای بیساران واز شمال با روستاهای آویهنگ و ویسر همسایه است .</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">روستای سرهویه که در بین دو رودخانه(دره آبادی )و (دره ویم) قرار دارد ،دارای مناظر زیبا و بسیار دیدنی می باشد .</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سنگ سخناخ و سنگ سفید(چه رمی)در دره آبادی قرار دارند&nbsp;</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">هەرالەزەردی ،قولی قاورمه ،ئاوسیاو ،چادرگاه،هانه چیا ،سەرهال ،سویلان که در مسیر دره ویم می باشند از جاهای دیدنی روستای سرهویه می باشندکه هر ساله پذیرای کوهنوردان و دوستداران طبیعت می باشد.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">هورامان ژاوردغربی(سنندج):هم روستاهای اویهنگ، بزان، فطره زمین ،هویه ،کلاتی ،خواشت، نجی سالیان، سرهویه ،سفیدبن، سه پیران ،ویسر راشامل می شود</font></font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">باغهای روستای سرهویه به سه قسمت اصلی تقسیم می‌شوند:</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">۱-دره آبادی</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font>باغ های اصلی(بانه بان،سرجو،درو مله،زرنگ،بانو شلانی،ویله،هساره گوره،).</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">۲-دره ویم.باغهای اصلی </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">(اراس،دربند،بانو نازه،سویلان ،باغ تازه،هانه چیا).&nbsp; <br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">۳-گیسل به دوقسمت اصلی گیسل بالاوگیسل پایین تقسیم شده است و باغ های فرعی(وازه،تار</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">ەنه</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">)</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">روستای سرهویه به دو قسمت محله بالا و محله پایین تقسیم شده است. <br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مسجد امام شافعی در محله بالا در کوچه دره حوض قرار دارد و مدارس ابتدایی و راهنمایی در محله پایین این روستا قرار دارد و دکل آنتن موبایل در پشت روستا می باشد.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در ضمن اکثر مردم روستای سرهویه به کار کشاورزی پرورش توت فرنگی مشغول می باشند، که سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن توت فرنگی به بازار عرضه می کند.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">روستای سرهویه دارای مدارس ابتدایی و راهنمایی میباشد که دانش آموزان دوره متوسطه برای ادامه تحصیل پسران به روستای شویشه و دختران به روستای نگل و یا به شهرستان های نزدیک می روند&nbsp;</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">روستای سرهویه با مردمانی مهمان نواز و دوستدار طبیعت آمادە خدمت به تمامی مسافران و گردشگران می باشند.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;منبع کانال ژاورودخبر</font></div> text/html 2018-06-09T02:34:16+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد سفری بە روستای شیان هورامان ژاورود ازتوابع شهرستان سنندج،نمونه فرهنگ و گردشگری http://haneberchem.mihanblog.com/post/2026 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328790450/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B6%DB%B0%DB%B9_%DB%B0%DB%B8%DB%B3%DB%B3%DB%B2%DB%B7.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " width="472" vspace="0" hspace="0" height="472" border="0" align="bottom"> ‍</font></b></div> <div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">&nbsp;‍سفری بە روستای شیان هورامان ژاورود ازتوابع شهرستان سنندج،</font></b><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">نمونه فرهنگ و گردشگری</font></b></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به منظور آشنایی با مناطق هورامان در معیت و همراهی دوستان آقایان صباح حسنی شیانی</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،همایون محمدنژاد</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،فرشاد محمدی</font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،عبدالله عبدی و...طی</font></font></font> سفری 2روزه از روستاهای بخش ژاورودشرقی سنندج (مسیرحسن آبادقدیم)از روستاهای(سواریان</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،اندرآب</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans">،دره کوڵە</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،هشلی</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font>بەرزاو</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">،دروێشان</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">،توریور</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">،شیان دیدن کردیم</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،البته این مسیر جاده های دیگری داشتند که به این روستاها ختم می شد:</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">هشمیز</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">، </font> گلین</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font>وصی بابا</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font>وصی پایین</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">، </font>پتلیدر</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،تکیه هشمیز</font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font></font></font>خانقاه گلین</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font></font></font></font></font>تخته </font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font>طاء</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font></font></font>دولاب و حلوان...راشامل می شوند.</font></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">هورامان ژاوردغربی(سنندج):هم روستاهای اویهنگ، بزان، فطره زمین ،هویه ،کلاتی ،خواشت، نجی سالیان، سرهویه ،سفیدبن، سه پیران ،ویسر راشامل می شود</font></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">روستای شیان ازچند لحاظ قابل توجه بود.</font> </font></div><div align="justify"><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">#روستای نمونە فرهنگ مردمی(تعبیە سطل های آهنی زبالە</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font></font></font></font></font>دایرکردن سرویس های آبخوری و بهداشتی در طی مسیر مهمانان وگردشگران)کە می تواند الگوی کشوری هم باشد.</font><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans">#روستای نمونە گردشگری و سیاحتی</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">#روستای چشمەها و درەهای باصفا </font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">#روستای نمونە در تولید توت فرنگی</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">#از ۱۰ روستای هورامان ژاورد کە بە همت ادارە میراث فرهنگی استان و پایگاە منظر فرهنگی ثبت ملی شدند."گلین، حلوان، هشمیز، دولاب، تخته، وصی سفلی<sup>،</sup>وصی علیا، شیان، ژان و بزلانه" <br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">#متأسفانه روستاهای هورامی نشین منطقه </font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ژاورود </font> به علت مجاورت با روستاهای کردنشین دیگر و مهاجرت های متعدد به روستاهای هورامان ژاورود ،دوزبانە شدە،کە از لحاظ زبانی ،باعث شدە از تعداد اهالی کە بە زبان هورامی تکلم می کنند،کمتر شود.روستای توریور درگذشته هورامی نشین بوده لیکن اکنون به سورانی صحبت می کنند</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">،</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> هرچند که اقلیتی هم هورامی و یا به هورامی می توانند تکلم کنند</font> </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">،نمونەی دیگر روستای زیبای شیان هم گویشوران زبان هورامی روز به روز کمتر شده واین فاجعه ای برای زبان هورامی بوده</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">، و</font> امید که ازدواج های فامیلی و این مهاجرت ها ، زبان هورامی را بیش از بیش منزوی نکند.</font><br><br><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans">همایون محمدنژاد/نویسندە و بازدیدکنندە</font><br></div></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font><br> text/html 2018-06-09T02:31:01+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست‌محیطی بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی/ارسالی آقای دکترمحمد محمودی http://haneberchem.mihanblog.com/post/2024 <div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">&nbsp;‍ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست‌محیطی بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی/ارسالی آقای دکترمحمد محمودی</font></b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br>مقاله <br>ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست‌محیطی بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی </font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br>http://jest.srbiau.ac.ir/article_11861.html</font>(مطالعه موردی: انجمن سبز چیا-شهرستان مریوان)</font></div><div align="justify"><br><table dir="rtl" width="98%" cellspacing="2" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px" class="arial"><b>نویسندگان</b></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"> <a href="http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;au=38065&amp;_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C">محمدرضا رضوانی</a><sup><a href="http://jest.srbiau.ac.ir/article_11861.html#au1">1</a></sup>؛ <a href="http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;au=38066&amp;_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C">محمد محمودی</a><sup><a href="http://jest.srbiau.ac.ir/article_11861.html#au2">2</a></sup>؛ <a href="http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;au=38064&amp;_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C">امیر شریفی </a><a href="mailto:amir_sharifi@ut.ac.ir" title="ارسال ایمیل به نویسنده اصلی"><img src="http://jest.srbiau.ac.ir/images/icon/mail.gif" border="0"></a> <sup><a href="http://jest.srbiau.ac.ir/article_11861.html#au3">3</a></sup> </td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"><sup id="au1">1</sup>استاد تمام دانشگاه تهران</td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"><sup id="au2">2</sup>دانشجوی دکترای دانشگاه تهران</td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"><sup id="au3">3</sup>دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی</td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 5px 5px 0 5px" class="arial"><b>چکیده</b></td></tr> <tr align="justify"><td colspan="2" id="abs_fa" class="article_abstract">زمینه و هدف: در دوره معاصر انجمن‌های زیست‌محیطی نقش مؤثری بر پایداری زیست‌محیطی و افزایش آگاهی مردم در حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی و استفاده از منابع سرزمینی دارند. با این وجود نباید نقش آن‌ها را نادیده گرفت. در ایران نیز انجمن‌های زیست‌محیطی به‌عنوان نیرویی پرتوان در مسائل محیط زیست فعالیت دارند که این پژوهش سعی در سنجش نقش عملکرد آن‌ها بر پایداری زیستی سکونتگاه‌های روستایی دارد.<br>روش بررسی: این پژوهش بامطالعه انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان و با بهره‌گیری از سه شاخص و 32 گویه به بررسی آن پرداخته است. آزمون روایی که در این پژوهش به کار گرفته شد، روایی صوری و محتوایی است. برای آزمون پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرنباخ (0.84) استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات نیز مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به توزیع حجم نمونه پرداخته‌شده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده‌شده است. درنهایت نتایج با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL تحلیل‌شده است.<br>یافته‌ها: این پژوهش علاوه بر مردم محلی به تعیین نقش انجمن در بین کارشناسان مسائل روستایی و اعضاء انجمن نیز پرداخته است؛ که براساس تشابه آراء هر سه گروه به ترتیب شاخص‌های آگاهی زیست‌محیطی، آلودگی و منابع سرزمین بیشترین اهمیت را داشته اند.</td></tr></tbody></table></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><br></div><div id="RLbank" class="clearfix" align="center"><div id="rl_1"><b><font size="3"><span></span><a href="http://jest.srbiau.ac.ir/article_11861.html" target="_blank">ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست‌محیطی</a></font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><a href="http://jest.srbiau.ac.ir/article_11861.html" target="_blank"> بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی</a><br></font></b></div><div><br><b><font size="3"></font></b></div></div><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ارسالی آقای دکترمحمد محمودی</font></div></div> text/html 2018-06-09T02:25:04+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد ‍کەلەبەروو شێعرا(٤٤) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2023 <div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">&nbsp;‍</font></b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099">کەلەبەروو شێعرا(٤</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099">٤</font></font>)</font></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">جەوری نەفامان&nbsp; ،&nbsp; مەڪێشان ژیران<br>حەیفەن وەیتەور بۆ، هەورامی زوان<br><br>گاە وەخت نەزانێ ،بە تەبعی تاڵش<br>ئارەقی&nbsp;&nbsp; شەرم&nbsp; ،&nbsp;&nbsp; ماڵۆ&nbsp; هاممـاڵش<br><br>فەرماوان&nbsp; پیرێ&nbsp; ، شیرین&nbsp; شەڪەرێ<br>یەک زاناش وەسەن ،سەد٘ بێ‌هۆنەرێ<br></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">#<font color="#000099">فێراق</font></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><br></font></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099">هێجـران</font><br>سەوگەند بە ئەحەد،جە هێجرانی تۆ<br>شەق بەردەن کاسەی تەوانای دووری<br><br>ئێنسافت جە کۆن، سزام تا&nbsp; بە کەی<br>بڕیان تان و پووی عەبای&nbsp; سەبووری؟ <br><br>چەوساوە&nbsp;&nbsp;&nbsp; دڵم&nbsp;&nbsp; بی&nbsp;&nbsp;&nbsp; دڵبەستەی&nbsp;&nbsp; تۆ<br>دڵ&nbsp;&nbsp; نەد٘ان&nbsp;&nbsp; بە کەس،بینای دوو دیدەم<br><br>مەر&nbsp; سەرای گوڵکۆ ، خاک بشارۆن&nbsp; دڵ<br>نیەن غەیر جە&nbsp; تۆ&nbsp;&nbsp; ئەی&nbsp;&nbsp; بەرگوزیدەم</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">#</span><font style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;" color="#000099">فێراق</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="center">تابەکی دادم دهم برکعبه گریان دل؟</div><div align="center">وای برمن دورگشتم ازدل ویران دل،،</div><div align="center"><br></div><div align="center">در عذاب سردوسخت ونالە فرقان جان،،</div><div align="center">جغدشب اهنگ،چراچنگ میزند دامان دل؟</div><div align="center"><br></div><div align="center">کس ندیدم تاکند دردم دوای عاجلی،،</div><div align="center">دوست آن باشدکند درمان این نالان دل،،</div><div align="center"><br></div><div align="center">گرچە این دنیاهمە زایندە دردو غم است،،</div><div align="center">درد من ویران کندشبهای بی سامان دل،،</div><div align="center"><br></div><div align="center">دردمن از دوری وهجروفغان نی(نیست) یارمن،،</div><div align="center">بی ثباتی خیزد از دریای بی جولان دل،،</div><div align="center"><br></div><div align="center">سوزسرمای دی وبهمن کشد،جان از تنم،،</div><div align="center">حس نکردە جان بهاری، درطی سالان دل،،</div><div align="center"><br></div><div align="center">تابەکی اشکم بشوید پهنه رخسارمن،،</div><div align="center">سان چل چشمە براید از ته خالان دل،،</div><div align="center"><br></div><div align="center">گر بماند عمر راخادم شوم در دهر تو،،</div><div align="center">تاکە درمانش کنی،دردان بی درمان دل،،</div><div align="center"><br></div><div align="center">ای خدا یاری دە این گمراە، زار بی ریا،،</div><div align="center">تابە کی اشکش چوسیل ریزدبه سر دامان دل،،</div><div align="center"><br></div><div align="center">#<font color="#000099">نەسرین ئەحمەدی</font></div><div align="center">شنەی دڵ</div></font></div></div> </div> text/html 2018-06-09T02:25:04+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد مصاحبه با آقای همایون محمدنژاد /کانال ژاورودخبر http://haneberchem.mihanblog.com/post/2022 <div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp; </span><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8303888992/photo_۲۰۱۷_۰۸_۱۸_۰۲_۳۶_۴۸.jpg" alt="مه‌ریوانه‌که‌مان" width="220" vspace="0" hspace="0" height="194" border="0" align="bottom"><br></span></strong></font></b></font></b></font></b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 153);"></span></strong></font></b></font></b></font><font color="#000099">مصاحبه با آقای همایون محمدنژاد /</font></b></font><font color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کانال ژاورودخبر </font></font></b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سلام خدمت شما شاعرو نویسندە وادیب محترم</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">*لطفاً خود رامعرفی کنید</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">*فرزند چندم خانواده هستید؟</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">*از آثارتان بگوییدوازکجا آثارشمار را می توان تهیه کرد؟</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">*ازچە سالی شعرگفتن&nbsp; را آغاز کردید؟</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">*هدف شما ازنوشتن شعرچه بوده است؟</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">*بهترین آرزوی شماچه بوده است؟</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">*مشکلاتی که سرراه یک شاعر یانویسندە است را نام ببرید؟</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">*حرفی بامسئولین دارید؟</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">*حرف آخر</font><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سلام،(همایون محمدنژاد)اهل زاوەر(دزآور) بخش نوسود شهرستان پاوە (هورامان لهون)هستم..</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">فرزند سوم خانوادە/آثار اینجانب در کتابفروشی های مریوان ،پاوە،سنندج ،سروآباد، نوسود، نودشە، روانسر،جوانرود،هورامان تخت،بوکان و...</font><br> </div></div>