هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد ئیمه‌یل: sina.mohamad@ymail.com ئه‌ژناسای هه‌ورامانی پارێزنای زوانی هه‌ورامی گلێرگاو زوان و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی په‌ی پارێزنای زوانه‌که‌یش چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی دووه‌مین په‌لیانه‌و ئێمه به ئادره‌سو: کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی http://hawramanktab.mihanblog.com/ هه‌ورامان-هۆرامان-هورامان-اورامان اورامان شناسی/هورامان شناسی روزنه‌ای به زیبایی‌های اورامان مدیروبلاگ:همایون محمدنژاد تاریخ راه اندازی وبلاگ:1388/11/7 انتشار اولین مطلب وبلاگ:1389/1/3 http://haneberchem.mihanblog.com 2018-12-11T06:51:41+01:00 text/html 2018-12-11T01:53:27+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد کوچۆ ئەد٘ا حسنی نادری(فوت خانم حسنی نادری) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2158 <div align="center"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><font size="3"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/extrapage/2">کوچۆ&nbsp;</a></font><font size="3"><font size="3"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/extrapage/2">ئەد٘ا حسنی نادری&nbsp;&nbsp;</a></font>&nbsp;<br></font></p><div><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><font size="3"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/extrapage/1">(فوت خانم حسنی نادری</a></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; color: rgb(0, 0, 153);">۲۰ـ۹ـ۱۳۹۷</span></p></div></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">تاریخ انتشارخبر</span></font><br></div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><br></p><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به‌داخه‌و ئاگاد٘اربیه‌یمێ</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>مەتی حسنی نادری<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ژه‌نوو مه‌رحووم حاجی موحەممەد وەیسی</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ئه‌</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">د٘</font>او ئازیزا:کاکەڕەئۆف،کاکەبەها،مامۆسامەڵڵایۆنس</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پەریسا،مونیرە وەیسی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مەتیەو ئێمەیچ&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هومایون موحەممەدنژاد<br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">،&nbsp;</font></font>خه‌ڵکوو ده‌گاوزاوه‌ری<br>نیشتەیرەو شارووسەڵواوای<br>یەرەشەمە ڕاکه‌وتوو-</font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">۲۰ـ۹ـ۱۳۹۷</span><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br>به بۆنه‌و نه‌وه‌شی دنیای فانیش ئاست جیا.<br>په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌می<br>&nbsp;پی بۆنه‌و به ئه‌رکۆ وێش زانۆ سه‌ره‌وه‌شی جه یانه‌وه‌یشا که‌روو<br>ئاواتمائانه‌ن خو</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">د٘</font></font>ای بێ هامتا سه‌بووری یانه‌وه‌یا دۆوه.<br>یاگێو په‌رسه‌ی:<br></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;شارووسەڵواوای:</font>&nbsp;مزگی حەزرەتوو موحەممەدی</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یەرەشەمە:</font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">۲۰ـ۹ـ۱۳۹۷</span></div><div align="center"><div align="center"><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="3">....................................................................&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3">بااندوه مطلع شدیم</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>خانم حسنی نادری&nbsp;<br>همسر مرحوم حاج محمد ویسی<br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>مادر آقایان:رئوف،بهاء،ملایونس وخانم هاپریسا،منیرە ویسی</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>خالە اینجانب همایون محمدنژاد<br></b>اهل روستای زاور</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3">ساکن شهر سروآباد</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3">در روزسەشنبه تاریخ-</font></div><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">۲۰ـ۹ـ۱۳۹۷</span></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">براثربیماری دارفانی را وداع کردند.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000066">وبـــــلاگ(هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م)</font></font><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;این ضایعه تأسف انگیزرابه خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم</font><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">امیدآن داریم که خداوندیگانه برای بازماندگانش،صبرجزیل عطافرماید.</font><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ازطرف خانوادەهای :نادری،ویسی،رحیمی،صالحی،محمدنژاد،</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مبارکی،کوهی،عارفی،خدادادی،عبدی</font></div></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مکان تعزیه :</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3">سروآباد:مسجد حضرت محمد(ص)</font></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">سەشنبه تاریخ-</span></div><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">۲۰ـ۹ـ۱۳۹۷</span><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="center"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8345372750/IMG_20181211_052637_580.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7984700749/044.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0" style="width: 416px; height: 383px;"></p><div><br></div></div> text/html 2018-12-10T16:29:53+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد شبک‌ها: جماعتی قزلباش در کردستان عراق ماتین وان برویینسن ترجمه از انگلیسی: د. مهدی سجادی http://haneberchem.mihanblog.com/post/2156 <div align="justify"><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><i>شبک‌ها: جماعتی قزلباش در کردستان عراق</i></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><i>ماتین وان برویینسن</i></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><i>ترجمه از انگلیسی: د. مهدی سجادی</i></font></div></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font><br><p align="left">&nbsp;<a href="http://chya.ir/wp-content/uploads/2017/01/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg"><img class="wp-image-119707 alignright" src="http://chya.ir/wp-content/uploads/2017/01/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg" alt="" width="153" height="211"></a></p><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای دانلود(پیاده کردن مطلب)بر روی لینک زیر کلیک کنید:</font><br></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنا‌ی)سه‌روو ئی لینکیه‌وه‌&nbsp; کلیک که‌ردێ:</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></div><div align="center"><div align="center">شبک‌ها: جماعتی قزلباش در کردستان عراق</div><div align="center"><br></div><div align="center">ماتین وان برویینسن</div><div align="center"><br></div><div align="center">ترجمه از انگلیسی: د. مهدی سجادی</div><div align="center"><br></div><div align="center">http://s8.picofile.com/file/8345341576/noormags_%D8%B4%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D8%A7_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf.html</div><div align="center"><br></div></div> text/html 2018-12-08T22:02:11+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد شومارەو۱۱٤ ـڕاکەوتوو۱٨ـ۹ـ۱۳۹۷ "دیارکهن"ی وەڵا کریاوە شمارە۱۱٤ ـ تاریخ۱٨ــ۹ــ۱۳۹۷ "دیارکهن"منتشر شداوو http://haneberchem.mihanblog.com/post/2157 <div>‍ ‍ &nbsp;<b><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans">شومارەو۱۱٤ ـڕاکەوتوو۱٨ـ۹ـ۱۳۹۷ "دیارکهن"ی وەڵا کریاوە</font></b></div><div><b><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans">شمارە۱۱٤ ـ تاریخ۱٨ــ۹ــ۱۳۹۷ "دیارکهن"منتشر شد</font></b></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">با توجە بە اطلاع رسانی آقای شورش &nbsp;عزیزی سردبیر روزنامەی۲هفتەنامەی د</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">یارکهن بە</font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">#</span><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">'</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">' </span><font face="Mihan-Iransans" size="3">شمارە۱۱٤ ـ تاریخ۱٨ــ۹ــ۱۳۹۷ "دیارکهن"منتشر شد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شورای دست اندرکاران و نویسندگان &nbsp;هفتەنامەی دیارکهن آقایان:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مدیرمسئول:علی &nbsp;لکی زادە</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سردبیر:شورش عزیزی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شورای نویسندگان:ناصح رحمانی ـ همایون محمدنژادـ سامان آقایی ـ افراسیاب جمالی ـ وریا حسنی ـ واحد کریمی ـسیدجمال &nbsp;حسینی و....</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دراین شمارە آثاری ازآقای همایون محمدنژاد ـخانم سارا غریبی هورامی و خانم مرضیە خاکی منتشر شدەاست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8345369376/IMG_20181209_103303_481.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‍ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8345369318/IMG_20181209_003257_249.jpg" alt=""></div> text/html 2018-12-06T16:05:38+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد جوزوەو هۆرگێڵنایەو واژێ ئێنگلیسیێ به زوانی هه‌ورامی نویسته‌و کاکه مێهران ئه‌حمه‌دی ڕوانه‌و بازاری بی(جزوەی ترجمە لغات انگلیسی بە زبان هورامی اثر آقای مهران احمدی منتشر شد) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2155 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">َ</span></font><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8279302226/photo_2016_12_20_07_16_17.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م " align="bottom" width="489" vspace="0" hspace="0" height="332" border="0"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font color="#000099" face="Unikurd Xani, sans-serif"><span style="font-size: 34.8444px;"><b>جوزوەو هۆرگێڵنایەو واژێ ئێنگلیسیێ به زوانی هه‌ورامی نویسته‌و کاکه مێهران ئه‌حمه‌دی ڕوانه‌و بازاری بی(جزوەی ترجمە لغات انگلیسی بە زبان هورامی اثر آقای مهران احمدی منتشر شد)</b></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">بە پاو هه‌واڵوو&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></span></font><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">جوزوەو هۆرگێڵنایەو واژێ ئێنگلیسێ&nbsp;</span></b></font></span></font></p><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">به زوانی هه‌ورامی&nbsp;</span></b></font></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">نویسته‌و کاکه&nbsp;<font color="#CC0000">مێهران ئه‌حمه‌دی</font></span></b></font></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;ڕوانه‌و بازاری بی</span></b></font></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"></span></font><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">**********************<br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">بە گزارش&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">'</span><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span>،</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">جزوەی ترجمە </span></b></font></span></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">لغات انگلیسی بە</span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;زبان هورامی</span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;اثر آقای<font color="#990000"><font color="#CC0000">&nbsp;مهران احمدی</font></font></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font>&nbsp;</b></font></span></b></font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">منتشر شد</span></b></font></span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این ترجمه &nbsp;بیش از ۱۵۰۰کلمه‌ی پر کاربرد به قلم مهران احمدی در یک جزوه جمع آوری و منتشر شد.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8344932568/IMG_20181206_192225_477.jpg" alt="هەورامان هانەبەرچەم" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></p> text/html 2018-12-03T21:37:01+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد ژیوانامەوکاکەئەمین حاجی زەڵمی  http://haneberchem.mihanblog.com/post/2154 <div style="text-align: justify;"><font color="#000066" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ژیوانامەوکاکەئەمین حاجی زەڵمی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ساڵەو ۱۹۷٨ جه ئەد٘ابیەی/دەگاوزەڵمی هەورامانوو کوردەسانووعێراقی</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کارشناسوو کامپیووتەری جه شارووسلێمانی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سەردەبیر وساحێب ئێمتیازۆو ڕۆنامەو ژیوای</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ساحێبوو پەلیانەو &nbsp;www.zheway.com بیەن پەی ماوەو ۷ ساڵێ.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ساحێب و بەڕاوەبەرۆ یۆوەمین کاناڵەو هەورامی جە کوردەسانووعێراقی</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلمسازوو یۆوەمین فیلمی دیکوینتاری سەروو کەسایەتی مامۆساسەباح هەورامی</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بەڕاوبەروو یۆوەمین زەنجیرە فیلموو سەریاڵی هەورامی به نامێ" ئەد٘الێ" بیەن</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مامۆساو دەبیرستانوو &nbsp;قەڵاو خورماڵی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;پێشکەشکاروو بەرنامەو هەورامی بە درێژایی۱٥ساڵێ</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فرەتەر جە۱۰۰ بەرنامێ موستەندێ سەروو هەورامانی &nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ساحێبوو کتێبوو" <font color="#000099"><b>هەنسکەو هەنگی "</b></font></font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فرەتەر جە ۷۰ بابەتێش دلی ڕۆنامە کوردیەکانە چاپی کریەنێ &nbsp;پێسەو:</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;ئاوێنە_هاوڵاتی_خەباتـ کوردستانی نوێ ـ خویندنی لیبراڵ. خورماڵ ـشەفەق نیوز.</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شارەزا جە تاریخووهەورامانی و کتێبی خەتی تازەش ئامادەو چاپین.</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ساحێبووئارشیوۆ دەنگ و ڕەنگین سەروو هەورامانی..</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئەنداموو دەسەو ئەرەمەرزنای و سەنتەروو کەلتووری "ژیوا"ین</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئەنداموو سەندیکاو ڕۆنامە نویسەکاو کوردسانین.</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فیلمساز وکارگەردانوو فیلمێ موستەنەد و بەرنامە تەلەفزیونیەکا بیەن جە کەناڵە ماهوارەیەکانە پەخشێ بیێنێ .</font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8344933226/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B3_%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B7%DB%B0%DB%B3.jpg" alt="هەورامان هانەبەرچەم" align="bottom" width="406" vspace="0" hspace="0" height="406" border="0"></font></div> text/html 2018-11-30T05:43:48+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد هاگاداریێو پەی بەشوو زوانی هەورامی جە مەجەلەو "بەیان"ی وەڵا کریاوە. http://haneberchem.mihanblog.com/post/2153 <div style="text-align: justify;"><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099">هاگاداریێو پەی بەشوو زوانی هەورامی جە مەجەلەو "بەیان"ی وەڵا کریاوە.</font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><br></font></font></div></div><div><div style="text-align: justify;"><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بە پاوهەواڵوو پەلیانەو ئەدەبی،فەرهەنگی،تاریخی &nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">"</span><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span>''<font color="#000099">ی هاگاداریێو پەی بەشوو زوانی هەورامی جە مەجەلەو "بەیان"ی وەڵا کریاوە.</font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="justify"><font color="#000099">#</font>هاگاداری پەی نویسەرا، شاعێرا و قەڵەم بەدەساو هەورامانی</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">سڵام و ئەد٘ەب&nbsp;</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">#خزمەت بە زوان وفەرهەنگوو هەورامانی،ئەرکوو سەرووشانەوگردیمانە</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">&nbsp;مەجەلەو۲مانگنامەوفەرهەنگی،ئێجتماعی</div><div align="justify">#بەیان"ی کە جە شاروو مەهابادیەنە وەڵا کریۆوە ،پەی شومارەو۲ی وەرزوو زمسانی، بابەتێ نەسر،شێعر، مەسەڵ، مەقالێ و....پەی بەشوو زوانی هەورامی ، گلێر کەرۆوە، بابەتەکاتا هەتا ڕاکەوتوو ۱۰ـ ۹ـ۱۳۹۷ بکیاندێ پەی&nbsp;</div><div align="justify"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div align="justify">&nbsp;@hawramyhomayon</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">دماو هۆرچنیاو بابەتەکا جە لاو تاقمەو بەڕاوبەرا و شۆراو نویسەراومەجەلەی، هاگادارتا کەرمێ.</div></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8343195100/IMG_20181119_034340_007.jpg" alt="مجلەی بەیان مهاباد" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;" align="bottom" width="464" vspace="0" hspace="0" height="464" border="0"></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2018-11-27T14:27:11+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد افتتاحیه اولین نمایشگاه عکس‌های تاریخی و نسخ خطی هورامی کردستان در تالار ایرج افشار دانشگاه تهران http://haneberchem.mihanblog.com/post/2151 <div style="text-align: right;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8344275692/IMG_20181130_072922_595.jpg" alt=""></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" style="text-align: justify;"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>افتتاحیه اولین نمایشگاه عکس‌های تاریخی و نسخ خطی هورامی کردستان در تالار ایرج افشار دانشگاه تهران</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" style="text-align: justify;"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" style="text-align: justify;"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" style="text-align: justify;">با توجە</font><font size="3" face="Mihan-Iransans" style="text-align: justify;">&nbsp;بە گزارش</font><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">#</span><font size="3" style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans;"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">'</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></font></font></font><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">'ا</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">فتتاحیه اولین نمایشگاه عکس‌های تاریخی و نسخ خطی هورامی کردستان در تالار ایرج افشار دانشگاه تهران برگزار گردید.دراین مراسم کە با</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;کوشش مظهر ادوای &nbsp;و&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">سیف‌الله کرمی و با حضور آقایان علوی</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">، بیگلری، فرشادان و مرادی نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی،دکتر</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;فریدون بیگلری معاون فرهنگی موزه ملی،دکتر</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;حسن‌زاده رئیس گروه پژوهش موزه ملی ایران،دکتر</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;ططری رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،دکتر</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;موسی‌پور مدیر گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دایره‌المعارف اسلامی،دکتر</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;کریمیان مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران،د</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">کتر جعفریان رئیس کتابخانه دانشگاه تهران،مهند</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">س علوی مدیر کل میراث فرهنگی کردستان،</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آقای اداک رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کردستان</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">دکترمحمدعلی سلطانی، دکتر اسماعیل شمس و شماری دیگر از اساتید و با حضور پرشور علاقمندان برگزار شد.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div>در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه عکس‌های تاریخی و نسخ خطی هورامی کردستان (دیواندره‌شناسی _ هورامان‌شناسی) در دانشگاه &nbsp;تهران:</div><div><br></div><div>دکتر ابراهیم موسی پور مدیر گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دایره‌المعارف اسلامی:</div><div>دکتر مظهر ادوایی افتخار دانشگاه است.</div></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">لازم به ذکر است دومین نمایشگاه از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ آذر در دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8344275700/IMG_20181130_074123_492.jpg" alt=""></div></div> text/html 2018-11-27T04:30:40+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد شمارگان جدید نشریەهای دیارکهن ،لووتکە وارد عرصەی بازارفرهنگی شد. http://haneberchem.mihanblog.com/post/2152 <div style="text-align: justify;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 22.1222px;"><b>شمارگان جدید نشریەهای دیارکهن ،لووتکە وارد عرصەی بازارفرهنگی شد.</b></span></font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8344275884/IMG_20181130_075416_431.jpg" alt="" style="text-align: center;" align="bottom" width="498" vspace="0" hspace="0" height="363" border="0"></div><div style="text-align: right;"><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans">با توجە</font><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;بە گزارش</font><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">#</span><font style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans;" size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">'</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></font></font></font><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">'</span><font size="3" face="Mihan-Iransans">شمارگان جدید نشریەهای دیارکهن ،لووتکە وارد عرصەی بازارفرهنگی شد.</font></div><div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8344276142/IMG_20181130_075441_943.jpg" alt="" align="bottom" width="422" vspace="0" hspace="0" height="602" border="0"></div> text/html 2018-11-23T14:22:27+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد کوچۆ مامۆساموحەممەدەمین هەورامانی(فوت استادمحمدامین هورامانی) http://haneberchem.mihanblog.com/post/2150 <div style="text-align: justify;"><font color="#000066" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;کوچۆ مامۆساموحەممەدەمین هەورامانی &nbsp;نویسەروو زوان و کەلتوور و فەرهەنگوو هەورامانی(فوت استادمحمدامین هورامانی نویسندە و مۇرخ بزرگ زبان و فرهنگ هورامان)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div align="center"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/extrapage/2">کوچۆ&nbsp;</a></font><font color="#0000ee" size="3" face="Mihan-Iransans"><u>مامۆساموحەممەدەمین هەورامانی &nbsp;</u></font></p><div><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/extrapage/1">(فوت استادمحمدامین هورامانی)<br></a></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans">۲ـ ۹ـ۱۳۹۷</font></p></div></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">تاریخ انتشارخبر</span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><br></div><div align="center"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7984700749/044.jpg" alt="" style="width: 416px; height: 383px;" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></p></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;بە داخەو هاگادار بیه‌یمێ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>مامۆساموحەممەدەمین هەورامانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>نویسەروو زوان و کەلتوور و فەرهەنگوو هەورامانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">خه‌ڵکوو شارووبیارێ هەورامانی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">جە ڕۆ جومعەی ڕاکه‌وتوو-۲ـ ۹ـ۱۳۹۷</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به بۆنه‌و نه‌وه‌شی دنیای فانیش ئاست جیا.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">په‌لیانه‌و</font><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">#</span><font style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans;" size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">'</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></font></font></font><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">'ی</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;پی بۆنه‌و به ئه‌رکۆ وێش زانۆ سه‌ره‌وه‌شی جه یانه‌وێشا که‌روو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ئاواتمائانه‌ن خود٘ای بێ هامتا سه‌بووری یانه‌وه‌یا دۆوه.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">..................................................</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بااندوه مطلع شدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<font color="#000066">استادمحمدامین هورامانی</font></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000066" size="3" face="Mihan-Iransans">نویسندە و مۇرخ بزرگ زبان و فرهنگ هورامان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">اهل شهربیارەهورامان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در روزجمعە به تاریخ-۲ـ ۹ـ۱۳۹۷</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">براثربیماری دارفانی را وداع کردند.</font></div><div style="text-align: center;"><font style="text-align: justify;" size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;وبلاگ</font><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">#</span><font style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans;" size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">'</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></font></font></font><span style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">'</span></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;این ضایعه تأسف انگیزرابه خانواده محترمشان و خانوادەی بزرگ هورامان تسلیت عرض می نماییم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">امیدآن داریم که خداوندیگانه برای بازماندگانش،صبرجزیل عطافرماید.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div>‍ ‍ ‍ </div> <div id="editorcontentcontent1_html" style="float:right;width:750px;height:450px;background:url(http://static.mihanblog.com//public/images/loading.gif) no-repeat center;position : relative;"><div class="rteDiv"><table class="rteBack" id="Buttons1_rte614307" cellspacing="0" cellpadding="0" width="740"> <tbody><tr> <td> <select style="font-family:tahoma;width:130px;margin:0px;padding:0px;hei" id="FontName_rte614307" onchange="selectFont('rte614307', this.id);"> <option value="">[فونت]</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansLight">ایران سن‌سریف نازک</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-Iransans">ایران سن‌سریف معمولی</option> <option style="font-family: Mihan-IransansBold;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansBold">ایران سن‌سریف ضخیم</option> <option style="font-family: Mihan-Nassim;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Nassim">نسیم</option> <option style="font-family: Mihan-Koodak;font-size: 12px;line-height: 9px;" value="Mihan-Koodak">کودک</option> <option style="font-family: Mihan-Yekan;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Yekan">یکان</option> <option value="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tahoma</option> <option value="arial,helvetica,sans-serif">Arial</option> <option value="courier new,courier,monospace">Courier New</option> <option value="georgia,times new roman,times,serif">Georgia</option> <option value="times new roman,times,serif">Times New Roman</option> <option value="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Verdana</option> <option value="impact">Impact</option> <option value="wingdings">Wingdings</option> </select> </td> <td> <select style="font-family:tahoma;width:60px;margin:0px;padding:0px;" unselectable="on" id="fontsize_rte614307" onchange="selectFont('rte614307', this.id);"> <option value="Size">[اندازه]</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> </select> </td> <td><div id="showsmile_rte614307"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiley.gif" alt="Smile" title="شکلک" onclick="showSmileBox('rte614307')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/wordclean.gif" alt="clean word" title="حذف تگ های آفیس" onclick="getWordClean('rte614307')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/removeformat.gif" alt="remove format" title="حذف قالبها" onclick="rteCommand('rte614307', 'removeformat', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/superscript.gif" alt="superscript" title="توان نویس" onclick="rteCommand('rte614307', 'superscript', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/subscript.gif" alt="Subscript" title="زیر نویس" onclick="rteCommand('rte614307', 'Subscript', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/cut.gif" alt="Cut" title="برش" onclick="rteCommand('rte614307', 'cut')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/copy.gif" alt="Copy" title="کپی" onclick="rteCommand('rte614307', 'copy')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/paste.gif" alt="Paste" title="درج" onclick="rteCommand('rte614307', 'paste')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hr.gif" alt="Horizontal Rule" title="خط افقی" onclick="rteCommand('rte614307', 'inserthorizontalrule', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/numbered_list.gif" alt="Ordered List" title="درج/برداشتن فهرست عددی" onclick="rteCommand('rte614307', 'insertorderedlist', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/list.gif" alt="Unordered List" title="درج/برداشتن فهرست نقطه ای" onclick="rteCommand('rte614307', 'insertunorderedlist', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/outdent.gif" alt="Outdent" title="کاهش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte614307', 'outdent', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/indent.gif" alt="Indent" title="افزایش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte614307', 'indent', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hyperlink.gif" alt="Insert Link" title="افزودن لینک" onclick="insertLink('rte614307')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/unlink.gif" alt="Remove Link" title="حذف لینک" onclick="rteCommand('rte614307', 'unlink')" width="25" height="24"></td> </tr></tbody></table><table class="rteBack" id="Buttons2_rte614307" cellspacing="0" cellpadding="0" width="740"> <tbody><tr> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/undo.gif" alt="Undo" title="Undo" onclick="rteCommand('rte614307', 'undo')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/redo.gif" alt="Redo" title="Redo" onclick="rteCommand('rte614307', 'redo')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img id="bold" class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bold.gif" alt="Bold" title="پررنگ" onclick="rteCommand('rte614307', 'bold', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/italic.gif" alt="Italic" title="ایتالیک" onclick="rteCommand('rte614307', 'italic', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/underline.gif" alt="Underline" title="خط زیر" onclick="rteCommand('rte614307', 'underline', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/strikethrough.gif" alt="strikethrough" title="خط میان" onclick="rteCommand('rte614307', 'strikethrough', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/right_just.gif" alt="Align Right" title="چینش راست" onclick="rteCommand('rte614307', 'justifyright', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte614307', 'justifycenter', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/left_just.gif" alt="چینش چپ" title="چینش چپ" onclick="rteCommand('rte614307', 'justifyleft', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/justifyfull.gif" alt="Justify Full" title="چینش منظم" onclick="rteCommand('rte614307', 'justifyfull', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/rtl.gif" alt="Justify Full" title="چینش راست به چپ" onclick="rteCommand('rte614307', 'rtl')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/ltr.gif" alt="Justify Full" title="چینش چپ به راست" onclick="rteCommand('rte614307', 'ltr')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><div id="forecolor_rte614307"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/textcolor.gif" alt="Text Color" title="رنگ متن" onclick="dlgColorPalette('rte614307', 'forecolor', '')" width="25" height="24"></div></td> <td><div id="hilitecolor_rte614307"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bgcolor.gif" alt="Background Color" title="رنگ پس زمینه" onclick="dlgColorPalette('rte614307', 'hilitecolor', '')" width="25" height="24"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/image.gif" alt="Add Image" title="افزودن تصویر" onclick="addImage('rte614307')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><div id="table_rte614307"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/insert_table.gif" alt="Insert Table" title="درج جدول" "="" onclick="dlgInsertTable('rte614307', 'table', '')" width="25" height="24"></div></td> <td><div id="table_rte614307"><img class="rteImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/aparat_new.png" alt="Insert Aparat" title="درج ویدئو از aparat" onclick="insertAparat('rte614307')" width="56" height="24"></div></td> <td><div id="table_rte614307"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/browse.png" alt="InsertFromFileManager" title="ارسال از فایل منیجر" onclick="filemanager('rte614307')" width="28" height="18"></div></td> </tr></tbody></table><iframe id="rte614307" name="rte614307" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/blank.htm" width="738px" height="350px" frameborder="0"></iframe><div><label><input id="chkSrcrte614307" onclick="toggleHTMLSrc('rte614307');" type="checkbox">&nbsp;نمایش به صورت کد HTML</label></div><iframe id="cprte614307" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/palette.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="visibility:hidden; position: absolute;" width="151" height="100"></iframe><input id="hdndata[content1_html]_614307" name="data[content1_html]" value="" type="hidden"></div></div><style type="text/css"></style><script>geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",614307,1,750,350,0,0,"content1_html")</script></font></div> text/html 2018-11-22T20:49:45+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد ساریە کریمیان از اهالی روستای زاوەر(دزآور)هورامان ،با کسب مقام دوم در روئینگ بانوان،بە عضویت تیم قایقرانی بانوان کشور دعوت شد http://haneberchem.mihanblog.com/post/2149 <div style="text-align: justify;"><div><font color="#3333ff" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ساریە کریمیان از اهالی روستای زاوەر(دزآور)هورامان ،با کسب مقام دوم در روئینگ بانوان،بە عضویت تیم قایقرانی بانوان کشور دعوت شد</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">با توجە بە اطلاع رسانی آقای مریوان قادرپور</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;بە</font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">#</span><font style="font-family: Mihan-Iransans;" size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;">'</span><span style="font-family: &quot;Unikurd Xani&quot;, sans-serif;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">' ساریە کریمیان از اهالی روستای زاوەر(دزآور)هورامان ،از توابع شهرستان پاوە مقیم شهرستان مریوان ،با کسب مقام دوم در روئینگ بانوان،بە عضویت تیم قایقرانی بانوان کشور دعوت شد</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>امروز به تاریخ۱ـ۹ـ۱۳۷ المپیاد استعدادهای برتر آبهای آرام بانوان و روئینگ بانوان و مردان در دریاچه آزادی با میزبانی هیئات قایقرانی استان تهران با شرکت ۱۸نماینده از استانهای ایران برگزار شد نماینده استان کردستان خانم ساریە کریمیان از اهالی زاوەر هورامان شهرستان پاوە و مقیم شهرستان مریوان،موفق به کسب مقام دوم شد و خوشبختانه به تیم ملی قایقرانی کشور دعوت شدند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیتوتداوم پیرزویشان را ازخداوند خواستاریم.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>با احترام :محمدنژاد/هەورامان هانەبەرچەم</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8343583492/IMG_20181123_003721_266.jpg" alt="هەورامان هانەبەرچەم" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div>