هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م نویسه‌ر:هومایون موحەممەدنژاد ئیمه‌یل: sina.mohamad@ymail.com ئه‌ژناسای هه‌ورامانی پارێزنای زوانی هه‌ورامی گلێرگاو زوان و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی په‌ی پارێزنای زوانه‌که‌یش چه‌مه‌راو سه‌ردا‌نه‌کێتانمێ په‌ی دووه‌مین په‌لیانه‌و ئێمه به ئادره‌سو: کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی http://hawramanktab.mihanblog.com/ هه‌ورامان-هۆرامان-هورامان-اورامان اورامان شناسی/هورامان شناسی روزنه‌ای به زیبایی‌های اورامان مدیروبلاگ:همایون محمدنژاد تاریخ راه اندازی وبلاگ:1388/11/7 انتشار اولین مطلب وبلاگ:1389/1/3 http://haneberchem.mihanblog.com 2017-11-19T14:53:12+01:00 text/html 2017-11-17T17:43:58+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد مانگه‌و جه ئه‌دٚابیه‌و پێغه‌مبه‌ری(مانگه‌ومه‌ولوودی)شێعرێوه جه مامۆسایاوه‌ر هه‌ورامی http://haneberchem.mihanblog.com/post/1755 <div><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>مانگه‌و جه ئه‌دٚابیه‌و پێغه‌مبه‌ری(مانگه‌ومه‌ولوودی)شێعرێوه جه مامۆسایاوه‌ر هه‌ورامی</b></font></b></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></b></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000099"><b><img src="http://s3.picofile.com/file/8197223568/%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B1_%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="239" align="bottom" width="208" vspace="0" border="0"></b></font></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000099"><b><br></b></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000099"><b>سڵام&nbsp; ڕابەرو </b></font><br><br>سڵام ڕابەرو دونیــــــــــــــــاو دینەکەیم <br>تاقە شــــــــــــــاسوارو ڕاو مەدینەکەیم<br><br>سڵام جە هـــــــــــــــــــەورامانی ئە</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دٚ</font>اوە <br>بەبەرزی بــــــــــــــــــــــاڵاو ئاگرد کواوە <br><br>بەجوانی&nbsp; وەروێ&nbsp; بینــــــــــــاش بیناوە<br>بەخـــــــــــــەزانی زەرد سینەش واراوە<br><br>سڵام ئـــــــــــــــــازیزم ڕەسول و خو</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دٚ</font>ای <br>خەڵوەت کێشەکــــەو&nbsp; مەڕەکێ&nbsp; حەڕڕای <br><br>سڵام مامۆســــــــــاو مەدرەسەو ژینی<br>نەرمە واران و ســـــــــــــــەرو زەمینی <br><br>وەهـــــــــاری وەشبۆ&nbsp; وەنەوشـەو جو</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دٚ</font>ا<br>وەشە سیــــــــــــــاییش بەتۆ دان خو</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دٚ</font>ا<br><br>سڵام ســـەرقافڵەو ، قافڵەکەو کۆچی<br>سەفیری گەشتیار گەشت و معراجی<br><br>مژدە بۆ ئازیز ئیســـــــــــە هەورامان<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">زایەڵەش بەرزا&nbsp; نامـــــــــت جەلامان<br><br>گەورەو گــــولانە گر</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دٚ</font> دەس بەدۆعان <br>تەمەنناو (حـــــــوببو)تۆ کەرا قوربان<br><br>ئاواتشـــــــــــــا ئانەن قبووڵ فەرماوی<br>حەوزو کــــــــەوسەرو تۆ وەرا&nbsp; ئاوی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"># یاوەر هەورامی</font></font></b></font></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تادڵ خـــــــــەڵوەتش نەسازۆ چەنیت<br>گۆش شل&nbsp; نە</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دٚ</font>ارۆ لـــــەفزی&nbsp; شیرینیت<br><br>ئەسرین جـــــــــــەگۆنام نەبۆنە جاری <br>حەر کـــــــەروو داوا ، داواو دی</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دٚ</font>ەنیت<br></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"># یاوەر هەورامی</font></font></b></font></font></div> text/html 2017-11-17T16:43:59+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد "پژوهش یا سرقت؟! مسئله این است[بررسی و نقد نوشته آقای حسین کریمی با عنوان:(جستاری در ساختار و پیشینه زبان هورامی با تٲکید بر گویش هورامان لهون)آقای دکتر مهدی سجادی http://haneberchem.mihanblog.com/post/1754 <b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font size="3" color="#000099">"پژوهش یا سرقت؟! مسئله این است[بررسی و نقد نوشته آقای حسین کریمی با عنوان:(جستاری در ساختار و پیشینه زبان هورامی با تٲکید بر گویش هورامان لهون) ژیوار، شماره ۲۹ و ۳۰]"<br></font></b></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font size="3" color="#000099">مجله زبان و شناخت- ش2</font></b></font></b>/</font></b></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font size="3" color="#000099"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font size="3" color="#000099"><font color="#990000">دوکتورمه‌هدی&nbsp; سه‌جادی</font></font></b></font></b><font color="#990000"></font></font></b></font></b><p align="left">&nbsp;<a href="http://chya.ir/wp-content/uploads/2017/01/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg"><img class="wp-image-119707 alignright" src="http://chya.ir/wp-content/uploads/2017/01/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg" alt="" height="211" width="153"></a> </p><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">برای دانلود(پیاده کردن مطلب)بر روی لینک زیر کلیک کنید:</font><br></div><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنا‌ی)سه‌روو ئی لینکیه‌وه‌&nbsp; کلیک که‌ردێ:</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></font></div><div align="center"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8312051184/4_5796176520502313663_2_.pdf.html" target="_blank">"پژوهش یا سرقت؟! مسئله این است[بررسی و نقد نوشته آقای حسین کریمی با عنوان:(جستاری در ساختار و پیشینه زبان هورامی با تٲکید بر گویش هورامان لهون) ژیوار، شماره ۲۹ و ۳۰]" مجله زبان و شناخت- ش2/دوکتورمه‌هدی سه‌جادی</a></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></div> text/html 2017-11-16T19:04:26+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد ‍ ‍ کتێبوو"سەر شاهۆڵە"دووەمین کتێبوو کاکه شاهۆ مه‌عازی ڕوانه‌و بازاری بی (کتاب "سەر شاهۆڵە"دومین آقای شاهو معاذی وارد بازار شد) http://haneberchem.mihanblog.com/post/1753 <div align="left"><img src="http://s8.picofile.com/file/8311990226/IMG_20171117_022930.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="272" align="bottom" width="392" vspace="0" border="0"></div><font face="Mihan-Iransans" size="3">‍ ‍ <br></font><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">کتێبوو"سەر شاهۆڵە"دووەمین کتێبوو کاکه شاهۆ مه‌عازی ڕوانه‌و بازاری بی <br></font></b></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">(کتاب "سەر شاهۆڵە"دومین آقای شاهو معاذی وارد بازار شد)</font></b><br></div><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">بە پاو هه‌واڵوو </span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">'</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'ی</span></span><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><br>کتێب شێعره‌و :"</span></b></font></span></b></font><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;"><font color="#CC0000">سەر شاهۆڵە</font></span></b></font></span></b></font>"</span></b></font></span></b></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;">نویسه‌و کاکه <font color="#CC0000">شاهۆ مه‌عازی</font></span></b></font></span></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"> ڕوانه‌و بازاری بی</span></b></font></span></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font></b></font><br><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">ئی کتێبه جه ۵۰ لاپەلێ نویسیان و</font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">جه وه‌ڵاوگای و ئێنتێشاراتوو"</font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;"></span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">ئه‌وین</span></span></span></font>"و مه‌ریوانی وه‌ڵا کریاوه </font></b></span></font><br><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">ویراستار: کاکه </font></b></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font color="#CC0000">هومایون موحەممەدنژاد</font></span></b></font></span></b></font></p><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></b></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></b></span></font></font></b></span></font></font></b></span></font></font></b></span></font><br><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">**********************<br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">بە گزارش </span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">'</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span></span></font><font size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;">کتاب شعری<font size="4">"<font color="#CC0000">سەر شاهۆڵە</font></font></span></b></font></span></font><font size="4"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: 16pt;">"</span></b></font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;">نوشته آقای<font color="#990000"><font color="#CC0000"> شاهو معاذی</font></font></span></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"></span></b></font></span></b></font> </b></font>وارد بازار شد</span></b></font></span></b></font></span></font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; <br></font></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="center"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">ویراستار: <font color="#CC0000">آقای</font> </font></b></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span style="font-size: 16pt;"><font color="#CC0000">همایون محمدنژاد</font></span></b></font></span></b></font></p><div align="justify"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">این کتاب در 50 صفحه نوشته شده که ازسوی انتشارات"ئه‌وین"مریوان منتشر شده است که شامل اشعارهورامی و سورانی که در موضوعات اخلاقی و پند آموز گنجانده شده است.</font></font></div> text/html 2017-11-16T17:49:31+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد یانەو فەرهه نگ و ئەدەبوو بێسارانی هەورامانی، به هامکاریی ئێدارەو فەرهەنگ و ئێرشادوو شاروو سەوڵاوای، بۆنەو حەفته و کتێب و کتێب وانایوه بەرۆ ڕاوه؛ http://haneberchem.mihanblog.com/post/1752 <div align="left"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311986318/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B2.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" align="bottom" width="370" vspace="0" hspace="0" height="221" border="0"></font></font></font><br></div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#000099">یانەو فەرهه نگ و ئەدەبوو بێسارانی هەورامانی،<br>به هامکاریی ئێدارەو فەرهەنگ و ئێرشادوو شاروو سەوڵاوای، بۆنەو حەفته و کتێب و کتێب وانایوه بەرۆ ڕاوه؛</font><br><br>پەی بەرز گێرتەی و دەس وەشانه جه؛ نویسەرا و ساحێب ئەسەرا، حەر پاسه پەرده لادای و ئەژناساو چننه کتێبێ هەورامییێ که چی ماوەنه وەڵا کریاینێوه؛<br>جه ڕاکەوتوو ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ڕۆو یه ره شەممەی،سەعات ۱۰ تا ۱۲ و سۆحی، جه ساڵۆنه و ئێدارەو فه رهەنگ و ئێرشادوو سەوڵاوای مه راسمیه ملۆ ڕاوه.<br><br>پەی حورمەت به تاقمەو نویسەرا، که به نویسەی و هێزوو قەڵەمی، خزمەتشا به کۆمەڵگای و فەرهەنگ و زوانی نیشانه مدا.. <br>داوا کەرمێ جه سەرجەم فەرهه نگ دۆسا،نویسەرا،وانیار و به گردی خەڵکوو هەوراماناتی، که به به شدارییشا چی مەراسمەنه و ئامایشا هێز و تینیە تایبەت بدا به&nbsp; ڕەفێقاو کتێبی.<br>* یانەو فەرهەنگ و ئەدەبوو بێسارانی هەورامانی*<br>گەڵاخەزانوو ۱۳۹۶ی کۆچی ڕۆجیاری.</font></font><b><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"></span></font></span></span></font></font></span></span></font></font></font></b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><b><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"></span></font></span></span></font></font></span></span></font></font></font></b></span></font></font><div align="left"><img src="http://s7.picofile.com/file/8248342576/photo_2013_12_25_10_18_42.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" align="bottom" width="214" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0"></div><div align="left"><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">یانه‌و فه‌رهه‌نگ وئه‌ده‌بو بێسارانی هۆرامانی(یاهۆر) </font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">انجمن فرهنگی ادبی بیسارانی هورامان</font></font></div><div align="center"><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دەسوەشی جە کاکەئێحسان کەرەمێ&nbsp; پەی کیاستەیش</font></font></font></div> text/html 2017-11-16T10:02:44+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد کاشت زعفران در روستای دزآور( کاڵای زەعفەرانی جه دەگاو زاوەری) http://haneberchem.mihanblog.com/post/1751 <div align="right"><b><font color="#000099" size="3" face="Mihan-Iransans">کاشت زعفران در روستای دزآور( کاڵای زەعفەرانی جه دەگاو زاوەری)</font></b><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311956376/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B0%DB%B2_%DB%B3%DB%B4_%DB%B3%DB%B2.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" align="bottom" width="460" vspace="0" hspace="0" height="764" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311957292/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B0%DB%B0_%DB%B5%DB%B4_%DB%B1%DB%B4.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" align="bottom" width="430" vspace="0" hspace="0" height="571" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دەگاو زاوەری</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311958076/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B6_%DB%B0%DB%B2_%DB%B3%DB%B5_%DB%B0%DB%B2.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" align="bottom" width="415" vspace="0" hspace="0" height="690" border="0"></div> text/html 2017-11-15T09:45:04+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد خەڵکوودەگاو زاوەری پەی زەمین لەرزەوکرماشانی (سەلاسی باوەجانی، سەرپێڵ و زەهاب ،داڵاهو ، ڕێژاو، ئه‌زگڵە، زه‌رده‌، قەسرشیرین، ئێسلام ئاباد و شار و دەگایەکاو دەوروبەری ،قۆڵێشا هۆرماڵەینێ http://haneberchem.mihanblog.com/post/1750 <div align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خەڵکوودەگاو زاوەری پەی زەمین لەرزەوکرماشانی (سەلاسی باوەجانی، سەرپێڵ و زەهاب ،داڵاهو ، ڕێژاو، ئه‌زگڵە، زه‌رده‌، قەسرشیرین، ئێسلام ئاباد و شار و دەگایەکاو دەوروبەری ،قۆڵێشا هۆرماڵەینێ. </font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311955892/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B5_%DB%B0%DB%B7_%DB%B5%DB%B1_%DB%B4%DB%B7.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="256" align="bottom" width="459" vspace="0" border="0"></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;ئەد٘ا ، واڵە ،ژه‌ن و کناچێ زاوەری</font></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دەسێتا نەناڵا</font></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311988826/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B5_%DB%B0%DB%B7_%DB%B1%DB%B9_%DB%B4%DB%B1.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="309" align="bottom" width="414" vspace="0" border="0"></font></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311955818/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B5_%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B3_%DB%B2%DB%B7.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="608" align="bottom" width="458" vspace="0" border="0"></font></div><div align="justify"><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;تاتە&nbsp; ،&nbsp; برا ، کۆڕ و&nbsp;&nbsp; پیای&nbsp; زاوەری <br></font></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دەسێتا نەناڵا</font></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8311988300/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B5_%DB%B0%DB%B7_%DB%B2%DB%B1_%DB%B4%DB%B2.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="551" align="bottom" width="415" vspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312053218/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B4%DB%B7_%DB%B4%DB%B4.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="548" align="bottom" width="413" vspace="0" border="0"></div></div></div> text/html 2017-11-15T07:06:56+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد زەمین لەرزەوکرماشانی جه ده‌نگوو سۆزداروو شاعێرا http://haneberchem.mihanblog.com/post/1749 <div align="left"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">‍ ‍</font></b><img src="http://s8.picofile.com/file/8311954268/photo_2017_11_16_04_31_19.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="441" align="bottom" width="366" vspace="0" border="0"></div><div align="justify"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">زەمین لەرزەوکرماشانی(سەلاسی باوەجانی</font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">، سەرپێڵ و زەهاب ،داڵاهو ، ڕێژاو</font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"></font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">، ئه‌زگڵە</font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">، زه‌رده‌</font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><font face="Mihan-Iransans" size="3">، </font>قەسرشیرین</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">،</font><font color="#000099"> ئێسلام ئاباد و شار و دەگایەکاو دەوروبەری جه ده‌نگوو سۆزداروو شاعێرا</font></b></font><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<br>وەی ڕۆ&nbsp;&nbsp; هەمدیسان&nbsp; خەزان نمانا<br>خەمان تاس خەم ڕووی شادی شانا<br><br>جووت ششش&nbsp; خەمەن دوو و ششش هەر خەم<br>خەم وە بان خەم چین جین بیەن جەم<br><br>شەڵتە نیا تێخ نە سەر باخ و چەم<br>فیشقە بەس نە چەم وارانیوی خەم<br><br>باخ ڕەگی حەیات چەنەش کنیاوە<br>خەم چوون چەمەی هوون نە پاش زیاوە<br><br>دووکەڵ بەرزۆ بی هەس هەس جە باخان<br>خەم شادیش خەم کەرد بە ئاخ و داخان<br><br>مەینەتی دیسان خەم دا شانەرە<br>چوون مێمان ناوەخت کەردش یانەرە<br><br>نەدار ڕەش و ڕووت پەنجە نیا دەم<br>ئێساڵی چەنی بەروو سەر بێ خەم؟<br><br>خەم خەمش واردەن هەر پێسە ماری<br>وەشڵەی ساڵەکاو پار و پێراری<br><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#000099">بێهرووز موحەممەدپوور (شارۆ)<br><br></font></font></font></font>فەڵەک چەنی من ڕاس بەستەن کەڵەک<br>مەر من&nbsp; سەنگم دان وە مینای&nbsp; فەڵەک؟<br><br>زەمین پژما<br>سروشت پاگیرەی گرت و لەرزا<br>پاو تەوەنێ لوا لارە و<br>نیشتیمانێش وەزنا شیوەن!<br><br>وەرم خوونێش پەپووڵێوە<br>چرپەو مەرگی سەوزیش مرنا و<br>پاییزش مت باڵایمارە<br><br>زەمین یاوشا<br>ئاسمان هەورێو!<br>وەڵات تا کەی<br>دووکەڵ خێز بۆ؟<br><br>چوار سووچەو هیچ<br>سروشتیچ حەر...<br>گاور وێنەو من بارش لار نەبۆ!<br></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#<font color="#000099">بێهرووز موحەممەدپوور (شارۆ)</font><br></font>96/8/22<br><br>بە گردوو شەرمساریەکاشوە<br>قووڵ<br>بە درێژایی تاریخی.<br>ئارۆ<br>سوور<br>ئیمانم ئاورد بە ئینسانی .<br></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#<font color="#000099">مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)</font></font></font><br><br>زەمین&nbsp; لەرزا، دڵم&nbsp; لەرزا، تەماموو&nbsp; بارەگای لەرزا<br>دلێ دیدٚەو هەواڵێنە چەموو ڕەحموو خودٚای لەرزا<br><br>چراوێ بێ دەسێ کەوتێ پەپوولێ گرد بیێ چێره‌و<br>قوڵنگەو بێستوونی وت کەوا و پانتۆڵوو وای لەرزا<br><br>گوڵێ کەوتێ دلێ یانەی بە خاکێوە سڕی مەردێ<br>به هاڕەو کۆرە پایێزێ شەوەو سەردەو گەڵای لەرزا<br><br>چەنی ئاسمانی بێ دەنگی هەسارێ مشت و مڕشا بێ<br>مشۆم چی حەر فەقیرێ با چەنی دەرد و به‌ڵای لەرزا<br><br>گجی ساوێوە دڕیا بێ، هەنارێ که‌وتەبێ لارە<br>کناچەی چێروو خاکینە جە حەسرت تا سه‌وای لەرزا<br><br>گڕەش وەردا دەر و دەشتی هەناسەو بێ کەسوو تڵفێ<br>تەپ و تۆزوو وەشەسیایی جە قانوونوو جەفای لەرزا<br><br>دەسێ ناما وه‌رش گێرۆ خەفتباری دڵوو شاری<br>مەگەر خەڵکوو چەمەو مێهری کە پەی عه‌شق و وه‌فای لەرزا<br><br>#<font color="#000099">فەرید_عەباسی<br><br></font>زەمین لەرزە و شەپۆلی شین بەشش زاما هەم وەڵاتم<br>نەبی ساڕیش زامی کۆنەم زامێ نەو کریا خەڵاتم<br><br>بە تاوانوو بێ تاوانی&nbsp; وێران بی سەر و سامانم<br>بغەیر حەمد و سەناو زاتیت نەواتم سەردێ بە زاتم<br><br>خەتەش کێشا چیاو کوردی ئێزا زولزێلەتێل ئەرزت<br>بەشم دیاری کەری دەی چی مەدٚەی تۆ قورئان نەجاتم<br><br>ئێساڵ سەرپێڵ زەهاوی دڵ ئەدٚاو زامی تازەتەریا<br>دەمێن نەزمش نیا کوردم پەرێشانوو سڕ و ماتم<br><br>تازە زامم مەکولنەو هەم لەشم زامش هەزار زاما<br>قڕان با بەی وەسێن زامێ بەهانەن حەشر و سێڕاتم<br><br>بەمۆ زاری کەرۆ هەمتەر بەڵام ئیجار پەی زەهاوی<br>وەشیش کۆن داڵەهۆ عەشقی مەحاڵا هات و نەهاتم<br><br>وە کام بیستوون بناڵێنم شیویاس شارێ شیرینم<br>چەنێ فەرهاد وەیرە کوشیاس نەمەنیە دی کەراماتم<br><br>ڕێزیاس دارەیلێ لیموو ئەڕا ئەڵوەند سوورە ئاوی<br>دەسەڵاتێک نەیرێ فەیسەڵ شەفای زامتانە ئاواتم<br><br>#<font color="#000099">فەیسەڵ_هێدایەتی </font><br><br><font color="#000099"><b>خەم</b></font><br>نە خەمم سانا&nbsp; و&nbsp; نەگێڵانیش&nbsp; پەی<br>بەڵام هەرخەمەن زوو مەیۆ پەی پەی<br><br>خەم وارا پەرێم&nbsp; بە خەم ڕژیانی<br>دنیانە&nbsp; چەنی&nbsp; خەما&nbsp; گژیانی<br><br>دڵ&nbsp; جە مەینەتا&nbsp; هەر&nbsp;&nbsp; نەسەیاوە<br>کێشەو ماجەرام&nbsp; هەر&nbsp;&nbsp; نەبڕیاوە<br><br>هەرچن گێڵانی شۆنەو شاۮیرە<br>خەم ئاما جواب چالای&nbsp; واریرە<br><br>واتم ئەر خەمە چی واز نماری<br>ئێۮ تەمام مەبۆ کۆڵێو تەرماری<br><br>یەکجار پۆشانت یانەی&nbsp; گەۮاییم<br>بەخەم پیرت کەرد عمروو دنیاییم<br><br>زوخاوم&nbsp; کەیلەن نەتۆتۆی دڵدا<br>جاگیرەن نەتۆی&nbsp; باخەکەی گوڵدا<br><br>عاسی بیەنان جە دەردوو&nbsp; خەمی<br>فوارەش بەستەن ئەسرینوو چەمی<br><br>بەرشیەیم&nbsp; نیەن&nbsp; دەسوو&nbsp; خەماوە<br>بە خەمی&nbsp; کۆنە&nbsp; سەرەم&nbsp;&nbsp; نەنیاوە<br><br>پاسە&nbsp; مەزانۆ&nbsp; هەر&nbsp; من&nbsp; هەنانی<br>بە ئاخ و داخێ پیرش&nbsp; کەردانی<br><br>گاوگەرەم بینان پەی خەرمانی خەم<br>هەرچن مەهاڕوش چەنەش مەبۆ کەم<br><br>هەر گیسای&nbsp; ناسش&nbsp; وەڵین&nbsp; کۆنە بۆ<br>یۆتەر&nbsp;&nbsp; هۆرمۮۆ&nbsp;&nbsp;&nbsp; کۆنەت&nbsp; ویرنە بۆ<br><br>#<font color="#000099">ئۆسمان&nbsp; ڕەحیمی هەجیجی</font><br><br>وەڵاتوو منەنە<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>خەڵکم تا مەنەن<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ڕۆڵەو خەمین<br>هەتا هەتان<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مەبڕیۆوه جه شۆتی<br><br>ئەر بڕیۆیچوه مەردەشۆتا!<br><br>بە چەم وینمێ: زام زامی ساڕێش کەرۆ<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مەردە مەردەی لاونۆوه<br><br>و سەمفونی ژیوای<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تەقەو تەوەنا هەژنۆ<br><br>واچدێ پایێز سیاو پۆشۆ<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ئێمە بە زەردیچ مەساچمێ<br><br></font><div align="left"><font face="Mihan-Iransans" size="3">#<font color="#000099">مه‌هوه‌ش_درۆستکار</font></font><br></div><br><font face="Mihan-Iransans" size="3">رۆڵەی جــــــــــــوانم&nbsp; دید٘ە ڕاسەکەم <br>چی&nbsp; نمەی نەگۆ بــــــــۆی هەناسەکەم <br><br>رۆڵە ، کـــــــەی&nbsp; واد٘ەو کۆچی بێ ئاڕۆ؟<br>بد٘یە دەروونم خـــــەم&nbsp; چــەنەش وارۆ <br><br>کۆچەکەت&nbsp; جەرگش کـــــــەرد٘ا بریانی <br>پەلەت کــــــــەرد ئازیز جیات ئاستانی <br><br>خود٘ات چـــ ـەنی بۆ پەپوولەو شاد٘یم<br>ئاوێرت&nbsp; وەردا دڵەی خەمــــــــــــاویم&nbsp; <br></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; #<font color="#000099">یاوەر هەورامی<br><br></font></font><font color="#000099">شیوەنوو&nbsp; زەهاوی </font><br><br>هانا هەی (خانا) ٭ کەی&nbsp; وەختی خاوەن <br>شیرین شیوەنی قە ســــــر و زەهاوەن <br>به هوون گۆڵ ڕەنگەن باڵــــای نازاران <br>شیوەن سەرکێشان&nbsp; یانەش&nbsp; نەو یاران <br>هۆر گێره&nbsp; خامه وێت ئاسا&nbsp; پڕ ج</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ۆ</font>ش <br>شینی سەد فەرهاد بــاوەره وەهۆش<br>واچه (سەی یاقوو)٭ ماهیدەشتی تۆ<br>سامان سا بی ناز کەوتەن&nbsp; لـە پەرۆ<br>کۆرپه نەباوەش ســــــەردی نازاران <br>بی شین و کەفەن گــــیان مەسپاران<br>بە واتەی قە</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">د٘</font>یم تا&nbsp; گــــــاوی ماوی <br>پەنجەشا &nbsp; پێکان&nbsp; ئایــــــر و&nbsp; ئاوی<br>ئەوەند ئازیزان سووتەن بـــــێ تاوان&nbsp; <br>سەد٘ شیرین وه خاک پاشـــان نیاوان <br>وشکامەی ئەسرین یاوا&nbsp; چێش کەرمێ<br>مەر پەنا وه فەرد (مەعدوومـی) بەرمێ<br>مەر حەر (مەولەوی) ئی لوســی تاوو<br>جاریه نە سە</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">د٘</font>&nbsp; جار ئـیـنەی&nbsp; فەرماوو: <br>کوورەی دڵ گەرمی جۆش سەختشەن<br>پەی&nbsp; فێنکی دڵ شـیوەن&nbsp; وەختشەن<br>داد نمە</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">د٘</font>ۆ&nbsp; دا</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">د٘</font> خاس&nbsp; مەعلوومەن لێم <br>دمای وێم پەرێم هیچ کەس وێنەی وێم<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; #<font color="#000099">موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی</font></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311953084/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B1%DB%B6_%DB%B3%DB%B5.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="448" align="bottom" width="448" vspace="0" border="0"></div><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311953868/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B1_%DB%B5%DB%B7_%DB%B2%DB%B8.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" hspace="0" height="266" align="bottom" width="452" vspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دید٘ەم "ڕێژاو"ەن ڕۆخسارم زەرد٘"ەن<br>جە دووری " یاران" پیران"م کەرد٘ەن<br>#<font color="#000099">مامۆسامەولەوی</font></font></font></div></div> text/html 2017-11-13T00:08:38+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد معرفی آقای مظفر بزرگ امید خطاط ونقاش هورامان http://haneberchem.mihanblog.com/post/1748 <font color="#000099"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">معرفی آقای مظفر بزرگ امید خطاط و نقاش هورامان<br></font></b></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="right"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal" align="justify"><font size="3"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">بە گزارش </span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">'</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Unikurd Xani&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></font>'</span>،</span></font><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> آقای مظفر بزرگ امید خطاط ونقاش هورامان و دبیر هنر شاغل در آموزش وپرورش شهرستان مریوان؛ از خطاطان و نقاشان چیره دست وتوانای هورامان می باشند،که آثار ایشان معرف توانایی وذوق هنری اشان بوده ودر جشنواره ها ونمایشگاه های فراوانی حضور فعالی داشته اند، درضمن ایشان اهل روستای اسپریزهورامان ازتوابع شهرستان سروآباد بوده که در شهرمریوان ساکن هستند. </font></b></p></div><div align="right"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311827434/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B7_%DB%B3%DB%B0_%DB%B0%DB%B3_%DB%B2%DB%B8_%DB%B4%DB%B1.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" align="bottom" width="468" vspace="0" hspace="0" height="311" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311827450/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B9_%DB%B1%DB%B4_%DB%B3%DB%B6_%DB%B3%DB%B3.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" align="bottom" width="473" vspace="0" hspace="0" height="280" border="0"></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-11-12T22:08:39+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد هه‌تا چن ماوێوته‌ر کتێبوو "ئاخرین فیشەک"کۆمەڵێو داستانێ کۆتای هەورامی بە قەڵەموو کاکە کوورش ئەمینی ڕوانه‌و بازاری بۆ(در آینده نزدیک کتاب("ئاخرین فیشەک)مجموع داستان کوتاه هورامی آقای کورش امینی وارد بازار می شود http://haneberchem.mihanblog.com/post/1747 <div align="center"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8311652750/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B0_%DB%B3%DB%B1_%DB%B2%DB%B2_%DB%B3%DB%B5_%DB%B2%DB%B4.jpg" alt="هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م" align="bottom" width="440" vspace="0" hspace="0" height="299" border="0"></font></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هه‌تا چن ماوێوته‌ر کتێبوو "ئاخرین فیشەک"کۆمەڵێو داستانێ کۆتای هەورامی بە قەڵەموو کاکە کوورش ئەمینی ڕوانه‌و بازاری بۆ(در آینده نزدیک کتاب("ئاخرین فیشەک)مجموع داستان کوتاه هورامی آقای کورش امینی وارد بازار می شود</font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><br></font></font></font></div></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">بە پاو هه‌واڵوو په‌لیانه‌و '</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt;"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/" target="_blank"><b><span lang="AR-SA">هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م</span></b></a></span></span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;">'</span></span></font></font>'ی </font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#660000">کتیبوو "</font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ئاخرین فیشەک</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"> / </font><font face="Mihan-Iransans" size="3">بە قەڵەموو "</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کوورش ئەمینی</font></font>"// پی زوانە جە لاو ئێنتشاراتوو زایەڵەیۆ&nbsp; گنۆ وەردەسوو هۆگرا</font><font color="#333399"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">"</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ئاخرین فیشەک</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/post/category/17">/</a></font></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کوورش ئەمینی</font></font></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/post/category/17"><br></a></font></b></div> text/html 2017-11-12T21:58:46+01:00 haneberchem.mihanblog.com همایون محمدنژاد ده‌لیل/ کاکه ئێبراهیم شه‌مس http://haneberchem.mihanblog.com/post/1746 <div align="left"><font color="#000066" size="3"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s4.picofile.com/file/7923265264/210.jpg" alt="هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م " align="bottom" width="124" vspace="0" hspace="0" height="143" border="0"><br></font></font></div><div align="justify"><font color="#000066" size="3"><font face="Mihan-Iransans">ده‌لیل/ کاکه ئ</font></font><font color="#000066" size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">ێ</font></font>براهیم شه‌مس</font></font><br><br><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">کابرایوه‌ دڵش مشۆ هێوه‌رژه‌نێوێ زه‌ریفێ هه‌ر وه‌خت گه‌ره‌کشا بلۆ واچۆش پنه‌، پا‌یش له‌رزا و مه‌تاوۆ بلۆ وه‌ره‌و تا ئینه‌ که‌ ڕوێو سفره‌و دڵیش لاو یۆ جه‌ دۆساکاشه‌و واز که‌رۆ. دۆسه‌که‌ش پنه‌ش ماچۆ هیچ خه‌فه‌تت نه‌بۆ وێم ملوو قسێش چنی که‌روو و مارووش سه‌وو ڕای و قه‌وڵش چنه‌ مسانوو شووت پنه‌ که‌رۆ. کابرایچ فره‌ وه‌شحاڵ بۆ به‌ دڵنیایی گێڵۆوه‌ په‌ی یانه‌ی و به‌ ئاواته‌و هه‌واڵوو وه‌شوو دۆسه‌که‌یش منیشۆره‌.</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">دۆسه‌که‌ ملۆ هیجبی هێوه‌رژه‌نێ په‌یش، به‌ڵام تا چه‌مش به‌ قه‌دٚ و باڵا و جوانی و زه‌ریفی ژه‌نێ گنۆ، زوانش ده‌ر حه‌نناو دۆسه‌که‌یش لاڵ بۆ و هه‌رچی که‌رۆ مه‌تاوۆ ده‌ر حه‌ق پادٚی هیچ واچۆ و هیجبیش په‌ی که‌رۆ. وێش ئاشق بۆ و دلێ دڵوو وێشه‌نه‌ ماچۆ ئی ناسک نازارێ په‌ی وێم خه‌سانه‌ نه‌ک په‌ی ئا بیۆڵه‌یه‌ که‌ عۆرزه‌و هیچیش نیا. وه‌لحاسڵ زوان واز که‌رۆ و مه‌ی تاریف دای ژه‌نێ و قهدٚ و باڵاو جوانیش و ماچۆ ئامانا داوات شووم پنه‌ که‌ره‌. ئادٚێچه‌ وه‌ختێو وینۆ پیایوی ڕێک و پێکا، ماچۆ ده‌ی قه‌یدٚش چێشا جوابوو ئه‌ر‌ێش پنه‌ مدٚۆ و ئادٚیچ به‌ خێرای ملۆ مامۆسا مارۆ و هه‌ر ئا شه‌وێ ماره‌ش که‌رۆ و به‌رۆش. ئیجا پیای بیۆڵ با هه‌ر چاگه‌ ماتڵوو هه‌واڵوو وه‌شوو دۆسیش بۆ. وه‌ختێو مژنه‌وۆ، ماڵۆ سه‌ره‌شه‌ره‌ و ئی شێعرا موانۆوه‌:</font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">ده‌لیلم کیاس بارۆ وه‌ش هه‌واڵ</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">نه‌زانام ده‌لیل زوان که‌رۆ لاڵ</font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">ده‌لیلم کیاس ڕاگه ڕێزنۆ</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">نه‌زانام ده‌لیل دژمه‌ن خێزنۆ</font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">ده‌لیلم کیاس ئه‌جیام خوێشا</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">نه‌زانام ده‌لیل ئاذیچ په‌ی وێشا</font></font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">ده‌لیلم کیاس کارم بسازۆ</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">نه‌زانام ده‌لیل په‌ی وێش موازۆ</font></font></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://haneberchem.mihanblog.com/post/category/17"><br></a></font></b></div>