عەشق و وەشەسیایی ئینسانەکا

نویسکار: ژیار سڵامەتیان

21وو ئارگاو1393ڕۆجیاری -مەریوان

من هەمیشەی کۆششم ئانەنە کە ئاوات و ئارەزوەکام سەروو وەشتەرین چێوانێ بەنا بنیەو کە واقعەن وەشی مذا بە دڵیم و ئەهوەنم کەراوە، بەڵام مەزانوو چی هەر وەخت گەرەکما ئارەزوو کەروو وەشیەکام ملاو، دڵتەنگی مێ یاگێش. شایەد خەتاو ئانەیەنە کە من نەتاوانم خاس ئاوات و ئارەزوەکام بژناسوو یا کوو من ئیشتیبام کەردێنە شایەت  وەشیێ نیا چی دنیانە کە من ئاوات و ئارەزووش پەی کەروو.هەڵبەت شایەتیچ ئاژەو ژیواو من ڕا نەذۆ کە نەیاوو بە وەشیەکاو ژیوای. جار جار گەرەکما بە مەژگ و ویرکەردەیوە ڕاگایێ بێزووە پەی ئاواتەکام تا بیاووشان پنە، بەڵام! هەر جارێ کە ملوو تا ویر کەروە تا بیاوو بە ئاواتەکام ویرم جە کار گنۆ بە جیاتی ئانەیە ئامانجەکەیم نزیکوو وێم وزووە ویروو مەژگم کارێ کەرا کە چنەش دوو گنووە. وێم ماچوو ئاژەو جەسەیم و ژیوایم ڕا مەذۆ بیاوو بە وەشیەکاو ژیوای، بەڵام دڵیچم  هەر ڕوێ هەن سەروو مەرامێوەو دەمێ وەش و دەمێ خراب. هەڵبەت ژیوای هەر ویەرای ویەرۆ، ئانە ئێمەی ئینسانی ویر تەسکەنمێ کە دنیاما گێرتێنە کۆڵێوەو ئەجۆما عەشق هەر سەیارەو زەمینین و ئێتر وەشی و وەشەسیاییێ دلێ ملیاردها ملیارد ستارەو سەیارەی تەرینە وجوودش نیا، من دڵنیانا ڕوێ مێ کە وەرەشێڵە گەرماکەش کەمۆ بۆوەو و  نیمەو گەرماکەیش مذۆ بە ئەو ستارەکا. هەر ئینسانێ ستارێوەش گنۆ کە چنیش بژیوۆ و وەشیەکاو ژیوایش چاگەنە بە گا بارۆ و ئاواتەکاو ژیوایش بیاونۆ لاو دڵدارەکێش. دەی کە پاسنەن من و ئاواتەکام وێما هۆرگێرمێ تا ستارەو ئاواتەکاما ئاژەو ژیوای ئینسانیش چنە وەش بۆ و تا ئا وەختە من هەر ڕوێ ئاواتێ، کەروو تا بە دەس هاڵی نەلوو پەی لاو وەشەسیاکێم.طبقه بندی: اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، ژیارسڵامه‌تیان،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،عەشق و وەشەسیایی ئینسانەکا،ژیار سڵامەتیان،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 21 دی 1393 توسط همایون محمدنژاد


داستانەو یاشیخی و کابرای فەقیری: ژیار سڵامەتیان

کوڕلێ ویقلەش بێ، چنی یەرێ کناچڵا،یوە جە کناچەکاش وەختوو شوویش بێ، ئەو دوەکەیچ یوەشا شێتە بێ، یوەیچشا درێژە بەلە باریکڵێ بێ، کە هیچ نەزانێ. ژەنێش بێ چەمێش کۆر بێ، وەختێ قسێ کەرێ هێڕە گنێ دلێ گڵوێش، یانەشا چۆپەڕوو ئاوایوە بێ، کە یۆ جە تەرسناک تەرین یاگەکاو دەگێ بێ، پنەش واچێنی، یاگێ جنا؟ وێچش نامێش دەروێش فڵانەکەس بێ کاریگەری کەرێ بنیاذمێ فرە سادە و فەقیر بێ، ڕوە پانە زلێ بێ، ئێنە کاریگەریش کەردە بێ هەنگووسێ دەساش هەر یوەشا پەی یاگێ دیێ گرد لاروو گێڕێ کەوتێ بێنێ،فرە فەقیرێ بێنێ هەمیشەی ژەنەکێش چنی کناچڵە شێتەکیش بانجیڵەکەوە دەسێشا هۆرپێکنێبێنێ، ئەجێ مەرذە مۆذارێنی، جار جارێچ کناچڵە شێتە کێ وەختێ کەسێ وەروو یانەیشانە ویەردێ، دیێش پەی و لچ بەرێوەو خوێ، کوڕلەکەیچشا هەمیشەی سواروو چوێ هەنارینێ بیەبێ  یا سەروو حەڵە بیلێوە پەشتۆ بانیوە نیشتەبیرە، مەشا دابێنە، بێ پاڵا و عن ڕووت پاگەرە  وەروو وەریوە گێڵێ،ادامه مطلب

طبقه بندی: اجتماعی، ادبیات/شعر، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، ژیارسڵامه‌تیان،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،داستانەو یاشیخی و کابرای فەقیری،ژیار سڵامەتیان،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 آذر 1393 توسط همایون محمدنژادچن سەرەنجێ سەروو کتێبوو ئێنقلابی زوانی نویسەو دەیوید کریستاڵی

نویسەر: ژیار سڵامەتیان

10ەو گەڵاخەزانوو1393ڕۆجیاری/مەریوان 

                                                         

بەرویروو ئینقلابی زوانی یا فاڕووجمەی زوانی، فرەو چێواش وسێنێ ڕوە کە بە ڕاسی پەی ئێمەی هۆرامی کە زوانەکەما کۆتەن دلێ گیجینۆ سەرشیەی فرە کاریگەرا و متاومێ بە وەنەی و ڕانما قەرار دای ئی بەرویری هەرمانێ عالتەرێ کەرمێ پەی گەشەو زوانەکەیما و هەر پاسە بڕێ کارێ هەنێ کە تا ئیسە پەی زوانی هۆرامی کەردێنێما فرە بە ڕۆشنی چی بەرویرەنە نیشانەش دێنێ و سەلەمنانش کە ئی کارێ جگەم جە زەرەروەنەدای زوانی هیچ قازانجێشا پەی مەنەیوەی زوانی نیا، یۆ چی کارە ناڕێکا کە چی بەرویرەنە سەرش باس کەرۆ، نامێش(سرەگرایی زوانیا) ئی واچێ یانی چیش! مەعناو سڕەگرایی ئینەنە کە ئا کەسانا کە بە زوانێ تایبەت قسێ کەرا ڕا نەذا هیچ واچێ تەر بەیۆنە دلێ زوانەکەیشا و قاتی بیەو زوانەکەیشا چنی واچەکاو زوانەکاتەری بە زەرەروو زوانەکەیشا بزانا؟، پەی ئانەیە کە خاستەر چێوەکەتا پەی شی کریۆوە با نموونێ وێمانە بارووە.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، ژیارسڵامه‌تیان،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،چن سەرەنجێ سەروو کتێبوو ئێنقلابی زوانی نویسەو دەیوید کریستاڵی،ژیار سڵامەتیان،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393 توسط همایون محمدنژادنویسندە: کریستا رابینگ  ترجمە بە  فارسی: رضا نجفی ترجمە بە  هه‌ورامی: ژیار سلامتیان

داستانۆ مارەکۆڵی

هۆرگێڵنای سەروو زوانی هۆرامی:ژیار سڵامەتیان

بنیاذمێ ئەهوەن و وەش ئەخلاق بێ،فاسڵەو چەماش فرە کەم بێ،ئی خسڵەتە هۆقە بازی ئی بنیاذمیە نیشانە دێ.بروێش سەروو لووتێشۆ چەسپیێنێ یۆیرە،مەعناو ئی یۆوە چەسپیایە چێوێ نیا جگەم بێ واذە ئاشکرا بیەی،ئاذ لووتێ بەرزەو نووک تێژەش بێ کە دەلالەت بە کونجکاوی بێ ئۆپەڕینی کەرێ،لالەو گۆشاش فرەتەر جە حەدی ڕوشتشا کەردەن،ئینە تەمایولوو ئینسانی ڕوو بە جەنایەت کاری نیشانە مذۆ،ڕوێ چەنەشا پەرسا چی جە یانەنە نمەزیەیرە، و نمەلینە دلێ خەڵکی قیافەش دلێ جامینە تەماشاش کەرد.ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، ژیارسڵامه‌تیان، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،داستانۆ مارەکۆڵی،ژیار سڵامەتیان،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 مرداد 1393 توسط همایون محمدنژاد

داستانۆ کناچێ نویسندە: جامائیکا کین کید

( پێشکەش بە واڵەو ئەذایاو هۆرامانی)

 "داخم تاومێ ئیجازە دەیمێ،کناچێ وڵاتیما وێشا بڕیار بذا، و پەی وێشا ژیوا"

جلە چەرمەکا جە ڕۆ دوەشەمەینە شۆرە و بذەشا ملوو تۆنێرە.جلە ڕەنگیەکا جە ڕۆ یەرەشەمەینە شۆرە و دەشا ملوو تەنافەکێرە تا وشکێ باوە،وەختوو وەرەتاوی گەرمینە سەرپەتی مەلە جبەر،کوولەکێ دلێ ڕوەن نەباتینە سوورە کەرۆ، وختێ جلەکاو چیروو گجیەکەیت وەژی،بنیەشا دلێ ئاوێ تا فیسیاوە،هەر وەخت پارچەی نەخی مسانی تا پەی وێت جلێ ورازی،هەواست بۆ کە هۆرنەڕووشکیابۆوە چوون دمای شتەیشا حەرامێ گێڵا.ماساوی برژیا وەڵ جە برێشتەینە یەک شەو وزەش دلێ ئاوێ با فیسیۆوە،ئەرێ ڕاسی ژنیەنم دلێ مەدرەسەینە گۆرانیێ ناجۆرێ ماچی؟ 


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، ژیارسڵامه‌تیان، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری همایون محمدنژاد سفرهای گالیوربه هورامی،ژیار سڵامەتیان،داستانۆ کناچێ،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 مرداد 1393 توسط همایون محمدنژاد


ڕۆشن ویر کێن،ئەرکش چیشا،مشیۆم ئەرکش چێش بۆ؟!

ادوارد سعید،نقش روشنفکر،ترجمەی حمید عضدانلو؛نشرنی،چاپ پنجم1392تهران

هۆرگێڵنای و پێوەرە وسەی:ژیار سڵامەتیان 23کۆپڕوو1393ڕۆجیاری مەریوان

"هۆرگێڵنای بەشێ چی بەرویری سەروو زوانی هۆرامی،فەقەت بە مەبەستوو ڕۆشن کەردەیۆ،مانا و مەفهووم و ئەرکوو ڕۆشن ویرین،بە ئاواتۆ ئانەی بە وەنەیوەی ئی بەرویری،درۆس ویرکەردەی،و ئەرکوو ڕۆشن ویری کۆمەڵگاکەیما، گێرمی عۆذە،و پسەو ڕۆشن ویرێ ئاماتۆریک وەرچەم واز و ویربەرزانە ئا کێشەو تەنگوو چەڵەما،کە بیێنێ بە وەرەپەنگوو بەرژەوەندیە گردینەکاو کۆمەڵگاکەیما بە دانش و پەیجۆرکاری بارمێشاوە سەروو ڕاو ڕاسۆ ئەندیشە ڕۆشن گەرانەی،بە ئاواتۆ ئانەیە بتاومێ،بە کردارەکاما ویری گردی کۆمەڵگای کێشنمێ پەی لاو ئامانجە ڕۆشن گەریەکاما."ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، ژیارسڵامه‌تیان،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری همایون محمدنژاد سفرهای گالیوربه هورامی،ژیار سڵامەتیان،ڕۆشن ویر کێن،ئەرکش چیشا،مشیۆم ئەرکش چێش بۆ،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 تیر 1393 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3