سەرفوو"زەمانوو  ویەردەو(مازی،گوزەریا):هومایون موحەممەدنژاد

#:سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا) سادە(مۆتڵەق)"جە مەسدەر"سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد: ①واردم ـ ② واردت ـ③ واردش
جەمع:①واردما(ن)ـ② واردتا(ن) ـ③ واردشا(ن)

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)ی ئێستێمراری"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

#موفرەد:① وەرێنا ـ②وەرێنی ـ③ وەرێ
جەمع: ① وەرێنمێ ـ② وەرێندێ ـ③ 
وەرێننێ

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا) نەقلی"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەنم ـ② واردەنت ـ③ واردەنش
جەمع: ①واردەنمان ـ② واردەنتان ـ③ واردەنشان

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
بەعید(دوور)جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەبێم ـ② واردەبێت ـ③ واردەبێش
جەمع: ①واردەبێمان ـ② واردەبێتان ـ③ واردەبێشان

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
ئێلتێزامی جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەبۆم ـ② واردەبۆت ـ③ واردەبۆش
جەمع: ①واردەبۆما ـ② واردەبۆتا ـ③ واردەبۆشا

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
مۆستەمەر(جاری)جە مەسدەر "سەرچەمە" و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①  واردی وەرێنێ ،وەرای وەرێنێ ـ② واردی وەری،وەرای وەری ـ③ واردی وەرۆ،وەرای وەرۆ
جەمع: ① واردی وەرێنمێ،وەرای وەرێنمێ ـ②واردی وەرێندێ، وەرای وەرێندێ ـ③ واردی وەرێنێ،وەرای وەرێنێ

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
ئەبەعەد(دوورتەر)جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەبیەنم ـ② واردەبیەنت ـ③ واردەبیەنش
جەمع: ①واردەبیەنمان ـ② واردەبیەنتان ـ③ واردەبیەنشان

#نویسەر:هومایون موحەممەدنژاد

‍     طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، آموزشی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،سەرفوو"زەمانوو ویەردەو(مازی،گوزەریا):هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.